category

Освіта для дітей без щеплень

Статья № 102
Украина
Освіта для дітей без щеплень

Той факт, що українські батьки давно поділилися на два табори прихильників та противників щеплення — не є ні для кого секретом. Лікарі не один рік і не один раз попереджали про небезпечні наслідки відмови вакцинувати дітей.

Частиною першою статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено, що профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов`язковими і включаються до календаря щеплень.

Відповідно до частини першої, другої статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров`я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячого закладу не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв`язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Згідно з положеннями частини шостої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» особам, які не досягли п`ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об`єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов`язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

З аналізу наведених правових норм вбачається, що рішення про проведення щеплень дітям у віці до п`ятнадцяти років приймають їх батьки або інші законні представники. Закон дає право батькам відмовитися від проведення обов`язкових щеплень дитині.

Однак результат такої відмови – відвідування дитячих закладів (виховних, навчальних, оздоровчих та інших) не дозволяється».

Зазначене підтверджується і наведеними судовими рішеннями:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72899510

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333

І вважаю, що такою забороною не порушується право дітей на освіту.

Адже згідно зі ст. 3 Конституції України: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Тому запобігання поширенню інфекційних хвороб є прямим обов‘язком держави та її громадян, аби цю найвищу цінність зберегти.

Держава повинна забезпечити дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей.

А індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення матір`ю/батьком дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти.

Тому можливо батькам, що відмовляються робити щеплення своїм дітям не через медичні показники, а суто з власних переконань, варто замислитись, що здійснення їхніх прав як громадян України неможливе без виконання обов'язків.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Похожие статьи

Реклама
Мой ответ