category

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Статья № 109
Украина
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Основними нормативно-правовими документами, які регулюють ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є:

1) ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності"

2) ЗУ "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

3) Постанова КМУ від 6 квітня 2016 р. № 282

Відповідно до пункту 5 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМУ № 282, здобувач ліцензії для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), органу ліцензування заяву про отримання ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про отримання ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

2) довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Для її оформлення необхідно спочатку отримати сертифікати про проходження наркологічного профілактичного огляду на всіх працівників, які матимуть доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами.

3) довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України;

Щоб отримати довідки необхідно в територіальний сервісний центр МВС України відправити запити на отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України на всіх працівників, які матимуть доступ до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами та згоду на обробку персональних даних.

Форма запиту за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0022-17.

4) дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;

Для отримання дозволу необхідно подати до ГУНП у вашій області документи згідно з пунктом 4 Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень , призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 13 квітня 2011 р. № 469.

5) відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 3). Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

6) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів);

7) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2), у двох примірниках.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається на п'ять років.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Похожие статьи

Реклама
Мой ответ