category

Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

Статья № 131
Украина
Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійногозахворювання, згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV та Постанови Правління Фонду соціального страхування України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 19.07.2018 року № 11, яка набрала чинності з 01 жовтня 2018 року, право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлогоабо мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Право на отримання страхових виплат у осіб, які мають право на страхові виплати, настає з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на їх виплату.

Такими непрацездатними особами є:

1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, - до закінченнянавчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

За дітьми право на відшкодування шкоди зберігається і при усиновленні їх у майбутньомуабо, якщо у майбутньому до досягнення зазначеного віку, вони стануть інвалідами;

2) особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;

3) особи з інвалідністю - члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;

4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язанийвиплачувати аліменти.

Діти вважаються такими, що перебували на його утриманні. Розмір страхових виплатвизначається їм на загальних підставах;

5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право (батьки померлого, незалежно від того, разом вони проживали чи окремо), - мають право тільки для призначення щомісячних страхових виплат, одноразова виплата їм, як утриманцям, не призначається.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку. До осіб, які мають право на страхові виплати у разі втрати годувальника відносяться дружина (чоловік) померлого, яка перебуває у додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох або більше років (за медичним висновком), але не більше ніж до шести років.

Особи, які не працюють та перебувають на обліку в центрі зайнятості, не належать до осіб, які перебувають на утриманні потерпілого.

Право осіб, які перебували на утриманні потерпілого, який одержував щомісячну страховувиплату, настає з дати встановлення МСЕК причинного зв'язку смерті потерпілого з ранішеодержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Похожие статьи

Реклама
Мой ответ