category

ПЕНСИЯ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА

Статья № 160
Украина
ПЕНСИЯ ПО ВТРАТІ ГОДУВАЛЬНИКА

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування №1058- IV від 09.07.2003 (далі – Закон), а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), – незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Непрацездатними членами сім’ї вважаються:

Особи Умови чоловік (дружина), батько, мати Якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, та мають необхідний страховий стаж, визначені статтею 26 Закону діти померлого годувальника (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) до виповнення ними 18 років або старшими цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років діти -сироти до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні Чоловік (дружина) а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років (незалежно від віку і працездатності)

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

1) на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;

2) на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

У разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, розмір пенсії встановлюється на одного непрацездатного члена сім’ї 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії та державної соціальної допомоги у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним згідно із частиною другою статті 36 Закону, а членам сім’ї, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, – довічно.

На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки.

Строки призначення

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

У разі звернення після спливу 12 місяців після смерті після смерті, пенсія призначається з дня подання заяви про призначення, даного виду пенсії.

Заява про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління Пенсійного фонду України у районі, місті, районі у місті чи до об’єднаного управління.

Довідково: якщо особа, якій призначається пенсія в разі втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною, заяву про призначення пенсії подають законні представники за місцем їх проживання.

Днем звернення за призначенням пенсії є день подання у відповідний орган, що призначає пенсії, заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами.

Якщо до заяви про призначення пенсії додано не всі необхідні документи, заявнику роз’яснюється, які документи необхідно надати додатково. У разі подання документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення, днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ