category

регистрация торговой марки бренда

Статья № 163
Украина
регистрация торговой марки бренда

Мета реєстрації торгової марки – захистити її унікальність і заборонити конкурентам незаконно пожинати плоди вашої праці. Торгова марка охороняється тільки для тих товарів або послуг, для яких вона зареєстрована.

1 січня 2017 р. вступила у дію 11-я редакція Міжнародного класифікатора товарів та послуг (МКТП) (nice112017.ukrpatent.org) , який складається з 45 класів, де 1-34 відведені під товари, 35-45 – під послуги.

Паралельно потрібно переконатися, що вибраний клас не стане причиною можливої відмови у реєстрації через тотожність або схожість до ступеня змішування з іншими торговими марками, зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні іншою особою для однорідних товарів чи послуг.

Щоб почати безпосередньо процедуру реєстрації, потрібно скласти Заявку та подати її у ДП «УІПВ». Заявка може бути подана фізичними або юридичними особами, особисто у ДП «УІПВ» або відправлена поштою на адресу вул. Глазунова, 1, м Київ, 01601. Завантажити зразок заявки можна з сайту Державної служби інтелектуальної власності України (http://sdip.gov.ua/t/docman/binary/depart_doc/blanki/tm/tm1_1.doc).

Пакет документів для подачі заявки на реєстрацію торгової марки повинен включати:

1. Зображення торговельної марки розміром 8х8 см в електронному та друкованому видах, у 5 примірниках для чорно-білої торгової марки і у 10 – для кольорової.2. Повний перелік товарів і / або послуг, для яких передбачається реєстрація товарного знака.3. Повне найменування заявника українською мовою (назва фірми, її юридична адреса або ПІБ та місце проживання фізичної особи). У разі, якщо реєстрація проводиться за допомогою патентного повіреного або патентної компанії, то мають бути додані додатково:4. Довіреність патентному повіреному на представлення інтересів заявника у відповідних установах.Протягом 2-х місяців з моменту подачі заявки потрібно сплатити державний збір за її подачу. Ця сума не підлягає поверненню у разі відмови у реєстрації.

У таблиці нижче наведена вартість реєстрації торгової марки в залежності від типу позначення, кількості та кількості обраних класів МКТП.

Вартість реєстрації торговельної марки в Україні:

Державний збір за подання заявки в одному класі 1000 додатково за подання заявки в кольорі500 додатково за кожного наступного понад одного власника300додатково за кожний клас товарів/послуг понад одного 1000Видача свідоцтва на торговельну марку 85Публікація про видачу свідоцтва на ТМ за кожен клас товарів/послуг 150додатково за публікацію у кольорі100

Після оплати за подання заявки Ви отримуєте повідомлення від ДП «УІПС» з присвоєнням дати подання заявки. Одночасно починається формальна експертиза, що перевіряє відповідність заявки формальним вимогам Закону. На цьому етапі ДП «УІПВ» може зажадати внести зміни або запитати додаткові дані по заявці, на відповідні дії у Вас є 2 місяці.

Після завершення формальної експертизи, далі проводиться кваліфікаційна експертиза, яка визначає відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, і перевіряється на наявність тотожних і схожих до ступеня змішування вже зареєстрованих або поданих на реєстрацію торгових марок.

При позитивному рішенні експертизи заявник отримує повідомлення про це і протягом 3-х місяців повинен сплатити державний збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки у розмірі 150 грн. (сума вказана для чорно-білого позначення в одному класу МКТП) і державне мито за видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг в розмірі 85 грн. для резидентів України.

Щоб отримати свідоцтво про реєстрацію торговельної марки, потрібно відправити у ДП «УІПВ» оригінали платіжних доручень про сплату вищевказаних платежів.

Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подання заявки, розмір збору за його продовження на наступні 10 років становить 3000 грн. за один клас МКТП. Звертатися з клопотанням про продовження строку можна за 6 місяців до закінчення цього терміну дії свідоцтва.

У середньому, термін реєстрації торгової марки становить 12-15 місяців з моменту подачі заявки. Існує можливість прискорити реєстрацію, сплативши додатковий державний збір, розмір якого становить від 4020 грн. Термін реєстрації у даному випадку складе від 4 місяців.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ