category

Оподаткування доходу, отриманого резидентом від продажу корпоративних прав на території України

Статья № 165
Украина
Оподаткування доходу, отриманого резидентом від продажу корпоративних прав на території України

Дохід, отриманий резидентом від продажу корпоративних прав на території України є доходом з джерелом його походження з України, а тому оподаткування операцій з продажу корпоративних прав українських емітентів повинно регулюватися положеннями пункту 170.2 статті 170 ПК України.

18 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (надалі - Верховний Суд) розглянув справу №826/7528/16.

Обставини справи:

Згідно протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Різорт Ріал Істейт» від 19.11.2013 року Особа 1 (надалі - Позивач) спільно із фізичною особою, громадянкою України Особа 2 заснували Товариство з обмеженою відповідальністю «Різорт Ріал Істейт».

Позивач вніс внесок (вклад) до статутного капіталу названого товариства у грошовій формі у розмірі 71742825,00 грн., що становить 99,99% розміру статутного капіталу ТОВ «Різорт Ріал Істейт» та відповідає 9999 голосам при голосуванні на зборах.

10.09.2014 року між Позивачем та Компанією «Реефіон Лімітед», яка є юридичною особою, належним чином зареєстрованою згідно законодавства Республіки Кіпр, було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Різорт Ріал Істейт».

Відповідно до умов договору Позивач продав частину належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Різорт Ріал Істейт» в розмірі 50% номінальною вартістю 35875000,00 грн.

20.10.2014 року між названими сторонами було підписано Додаткову угоду №1 до Договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Різорт Ріал Істейт», згідно з якою Позивач продає Компанії «Реефіон Лімітед» частку, розмір якої становить 5,37% статутного капіталу ТОВ «Різорт Ріал Істейт» номінальною вартістю 3852975,00 грн. Ціна частки, яка підлягає сплаті Компанією «Реефіон Лімітед» Позивачу складає 297413,98 доларів США, оплата здійснюється шляхом перерахування на банківський рахунок фізичної особи.

Згідно виписки по особовому рахунку фізичної особи Позивача кошти надійшли 15.10.2014 року у сумі 297413,97 доларів США з призначенням платежу - згідно Договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Різорт Ріал Істейт».

Позивачем подано до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (надалі - Відповідач та/або Контролюючий орган) податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2014 рік, в якій задекларував суми отриманого доходу та витрати від продажу частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Різорт Ріал Істейт» в розмірі 3852975,00 грн. Розрахунок податку з отриманого прибутку за результатами продажу 5.37% частки Статутного капіталу оподатковано за правилами п.п. 170.2 ст. 170 ПК України, що встановлені для оподаткування інвестиційного прибутку.

Відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку фізичної особи Позивача з питання повноти та своєчасності сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб від доходів отриманих з продажу корпоративних прав за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 роки; за наслідками перевірки складено акт від 15 квітня 2016 №612/13-06/.

Актом перевірки встановлено порушення Позивачем пункту 14.1.55 пункту 14.1 статті 14, пункту 163.1 статті 163, пункту 167.1 статті 167, підпункту 168.2.1 пункту 168.2 статті 168, пункту 171.2 статті 171, пункту 170.11 статті 170 ПК України, що призвело до заниження податку на доходи фізичних осіб з отриманого доходу від продажу корпоративних прав ТОВ «Різорт Ріал Істейт» за 2014 рік на 654761,98 грн.

В обґрунтування порушення Контролюючий орган посилається на те, що оскільки сплата за продаж частки у розмірі 5,37% статутного капіталу ТОВ «Різорт Ріал Істейт» надійшла Позивачу від покупця з джерел за межами України, то отримані кошти в рахунок сплати за продані корпоративні права слід вважати також доходом з джерел за межами України.

29 квітня 2016 року Відповідачем винесено податкове повідомлення - рішення №0001651201, яким на підставі акту перевірки за виявлені порушення Позивачу збільшено грошове зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 818452,48 грн, у тому числі за основним платежем 654761,98 грн, за штрафними (фінансовими) санкціями 163690,50 грн.

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.04.2016 року №0001651201.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.07.2016 року адміністративний позов задоволено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 09.11.2016 року, рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Верховний Суд постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.07.2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 09.11.2016 року залишив без змін.

При розгляді даної справи Верховний Суд зазначає:

Згідно абзацу «в» підпункту 14.1.54 пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (надалі - ПК України) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів.

У розумінні підпункту 14.1.55 пункту 14.1 статті 14 зазначеного Кодексу дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи, зокрема дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам.

Відповідно до підпункту 170.2.1 пункту 170.2 статті 170 ПК України облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.Згідно підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 зазначеного Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).Відповідно до підпункту 170.2.3 пункту 170.2 статті 170 ПК України якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку за правилами, встановленими цією статтею, виникає від`ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.Таким чином, у разі здійснення операцій з продажу інвестиційних активів платник повинен здійснювати облік загального фінансового результату окремо від інших доходів і витрат, а отримане за результатами таких операцій позитивне значення фінансового результату (інвестиційний прибуток) включати до складу загального річного оподатковуваного доходу звітного періоду - календарного року.Верховний Суд вважає правильними висновки судів попередніх інстанцій, що оскільки ТОВ «Різорт Ріал Істейт» здійснює свою діяльність на території України, відтак дохід отриманий позивачем від відчуження корпоративних прав ТОВ «Різорт Ріал Істейт» слід вважати доходом отриманим з джерелом його походження з України, оскільки він отриманий він діяльності платника на території України. Відповідно дохід, отриманий резидентом від продажу корпоративних прав на території України є доходом з джерелом його походження з України, а тому оподаткування операцій з продажу корпоративних прав українських емітентів повинно регулюватися положеннями пункту 170.2 статті 170 ПК України.За таких обставин, суди дійшли правильного висновку, що об`єкт оподаткування податком на доходи у даному випадку відсутній, оскільки сума отриманого доходу дорівнювала сумі понесених витрат.

З повним текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/3uIRjgo

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ