category

Співвласник ОСББ

Статья № 195
Украина
Співвласник ОСББ

Згідно із Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року № 2866-III (надалі - Закон про ОСББ) кожен співвласник має права та обов'язки.

Права співвласників ОСББ передбачені у статті 14 Закону про ОСББ.

Співвласник має право:

- брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання;

- обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;

- знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

- одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;

- вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;

- одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

Об’єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Порядок здійснення прав співвласників визначається законом.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших власників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

Обов’язки співвласника передбачені у статті 15 Закону про ОСББ.

Співвласник зобов’язаний:

- виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;

- виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

- використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

- забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

- забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

- не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

- дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

- відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

- виконувати передбачені статутними документами обов’язки перед об’єднанням;

- запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

- дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Похожие статьи

Реклама
Мой ответ