category

Віндикаційний та негаторний позов: умови пред'явлення

Статья № 205
Украина
Віндикаційний та негаторний позов: умови пред'явлення

Віндикаційний позов не володіючого власника до незаконно володіючого не власника про витребування майна.

Умови позову: позивач є власником речі; власник фактично втратив володіння річчю; відповідач є незаконним (без титульним) володільцем; власник і володілець не перебувають у договірних відносинах; предмет позову тільки індивідуально визначена річ; на момент розгляду спору річ повинна існувати в натурі.

Розрахунки при витребування майна з чужого незаконного влодіння ст. 390 ЦКУ: 1) власник має право вимагати передавати йому всіх доходів від майна: А) від недобросовісного набувача за весь час володіння ним майном; Б) від добросовісного набувача з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про незаконність володіння ним. 2) незаконний володілець має право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витрат на утримання і збереження майна з того ж самого моменту. Необхідні витрати – це ті витрати які необхідні для забезпечення нормального стану та зберігання майна з урахуванням його зношеності.

Власник має право витребувати майно у недобросовісного набувача незалежно від способу (відплатно або безвідплатно) набуття ним цього майна.

Власник має право витривати майно у добросовісного набувача тільки у разі безвідплатного набуття ним цього майна. Власник не має право витребувати майно у добросовісного набувача якщо він набув його за відплатним договором, крім випадків: 1) майно було загублено власником або особою якій він передав у володіння; 2) майно було викрадено у власника або управомоченої особи; 3) майно вибуло з володіння власника або управомоченої особи іншим шляхом не з їх волі (ст. 388 ЦКУ).

Негаторний позов – це позов про усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном.

Умови пред’явлення негаторного позову: 1) позивач є власником речі; 2) поведінка правопорушника є протиправною; 3) на момент пред’явлення позову правопорушення має тривати; 4) позивач і відповідач не повинні перебувати в зобов’язальних відносинахпосилання на джерело: https://www.solor.gov.ua/info/19/5461https://reyestr.court.gov.ua/Review/96207877

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Похожие статьи

Реклама
Мой ответ