category

Родичі та родинні відносини

Статья № 35
Украина
Родичі та родинні відносини
Родичі та родинні відносини

Кожний з нас по-різному трактує поняття родина називаючи родиною не тільки осіб за ознакою кровної спорідненості, а й осіб які стали рідними через особисті обставини.

              

Пропоную вам розглянути поняття родина та родинні відносини з боку законодавства України.

Сімейний кодекс України не містить визначення родини та родинних відносин, а лише зазначає, що є сім’єю та які особи складають сім’ю. Так відповідно до ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

На сьогодні ми не маємо чіткого визначення, що таке родина та родинні відносини від законотворчого органу.

На мою думку на цей час найкраще визначення цих понять міститься в роз’ясненнях щодо практичного застосування окремих вимог нормативно-правового акта Національного банку України від 03.04.2008р. № 13-121/1456-4193, де вказано:

«2. Що стосується тлумачення понять "родичі", "родинні стосунки".

Виходячи з вимог Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) поняттями "родичі", "родинні стосунки" охоплюється коло осіб, які пов'язані між собою певним ступенем споріднення. Такими особами можуть бути близькі родичі за походженням, зокрема, батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, брат та сестра (повнорідні і неповнорідні), двоюрідні брати та сестри, тітка, дядько, племінниця, племінник. Усиновлений та усиновлювач прирівнюються до родичів за походженням.

Що стосується документів, які підтверджують родинні стосунки, то слід зазначити, що законодавство України не встановлює їх вичерпного переліку. Перелік документів, які необхідні для того, щоб установити родинні стосунки осіб, визначається в кожному випадку окремо, в залежності від ступеня їх споріднення.

Такими документами відповідно до Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) можуть бути: паспорт, свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання шлюбу, про встановлення батьківства, переміну прізвища, імені. У разі відсутності документів про підтвердження родинних стосунків їх підтвердження здійснюється в судовому порядку».

                

Однак таке визначення можна застосовувати лише щодо виконання вимог Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні(1) (z0074-08).

У своїй судовій практиці необхідність визначити хто є родичами конкретної особи я відчула готуючи до суду заяву про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України. Оскільки відповідно до ст. 257-1 Цивільного процесуального кодексу України, така заява може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини.

Ось і постало питання хто є родичам такої дитини крім батьків?

Не беручи до уваги норми законодавства найчастіше ми відносимо до таких осіб рідних брата та сестру; бабу та діда як з боку батька, так і з боку матері, а також рідних дядька та тітку.

Законодавство України не містить переліку осіб які вважаються конкретно Вашими родичами хоча для прикладу в Цивільному кодексі України зазначено, що про день оголошення секретного заповіту нотаріус повідомляю членів сім'ї та родичів спадкодавця. Також У вказаному кодексі зазначено, що у випадку посвідчення заповіту при свідках, свідками не можуть в тому числі члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом.

Дані приклади не є вичерпними і що вже говорити про Сімейний кодекс України який визначає підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків родичів.

З викладено вбачається необхідність на законодавчому рівні дати визначення поняття родичі та родинні відносини.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ