category

Поняття приватного обвинувачення в кримінальному процесі

Статья № 37
Украина
Поняття приватного обвинувачення в кримінальному процесі
Поняття приватного обвинувачення в кримінальному процесі

Поняття приватного обвинувачення в кримінальному процесі

З прийняттям КПК в Україні з’явилися деякі нові положення в кримінальному процесі. Мова йде про так зване приватне обвинувачення. Юридична сутність даного процесу полягає в тому, що воно ініціюється самим потерпілим, його представником чи законним представником. Державі же дісталася роль проведення досудового розслідування та виконання правосуддя. Є певний перелік статей в Особливій частині кримінального кодексу України, що визначають відповідальність за вчинені злочини, де першочергово захищаються та відновлюються права потерпілого.

Потерпілому може бути завдано моральної, матеріальної та фізичної шкоди. Кримінально-процесуальне та кримінально-правове значення полягає в волевиявленні потерпілого, як ініціатора процесу, його оцінка діянню та особи, що вчинила злочин. Також важливу роль відіграє наявність факту примирення потерпілого з обвинуваченим. Зрозуміло, що при закритті провадження потерпілий відіграє також важливу роль. Ст 477 КПК містить відповідні положення щодо самого поняття кримінального обвинувачення та містить відповідний перелік злочинів.

Ст 477 КПК слугує виключенням із правил стосовно підстав для початку досудового розслідування. Воно може бути розпочате слідчим тільки після відповідної заяви потерпілого. Принципова новизна коментованої статті полягає в тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення відбувається і провадиться слідчим, прокурором відповідно до загального порядку здійснення досудового розслідування. 

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ