category

Зйомка в судовому процесі. Коли та як правильно?

Статья № 8
Украина
Зйомка в судовому процесі. Коли та як правильно?
Зйомка в судовому процесі. Коли та як правильно?

          Доброго дня, дорогі друзі!

 Сьогодні ми з вами спробуємо з'ясувати на які види зйомок ми маємо абсолютне право в судовому процесі, а на які потрібен дозвіл з боку суду.

Розпочнемо з загальних положень, висвітлених у Конституції України  :

ст.129 КУ вказує, що ,"основними засадами судочинства є:гласність судового процесу"

ст. 11 ЗУ "Про судоустрій та статус суддів" також вказує на гласність та відкритість судового процесу , у п. 4 даної статті  вказано, що 

"Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду."

Отже, якщо у процесуальному документі  не вказано обмеження, то суд керується цією статею та не може відмовити у проведені вищевказаних дій.

Тепер, щодо обмежень: Згідно ст. 27 КПК України :

 "Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду." 

Отже без ухвали суду в кримінальному провадженні ми можемо лише вести стенограму, робити нотатки та використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Тобто відеозйомку проводити без ухвали суду не можна.

Згідно ст.6 ЦПК України : 

"Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі."

Фактично, у цивільному процесі іми бачимо умови, тотожні кримінальному.

ст. 12 КАС України : 

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Аналогічна ситуація, за виключенням специфіки сторін у адмін процесі, тому що субєкт владних повноважень не може заперечувати проти фіксування себе у процесі апріорі.

Що ж до розгляду справ про адміністративні правопорушення та господарського процесу, то ці питання не врегульовані спеціальним законодавством, а тому суд використовує ЗУ "Про судоустрій та статус суддів", положення якого я наводив вище.

 Також не можна не згадати про міжнародні акти, згода на обовязковість яких надана ВР України. Згідно ст.6  Європейської Конвенції про права людини 1951 року 

" Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя." 

Суд може маніпулювати цією статею та не допустити осіб, що хочуть проводити фіксування судового засідання, якщо це може зашкодити інтересам правосуддя.

 Отже, можемо зробити висновки, що у адміністративному, цивільному та кримінальному судочинстві без ухвали суду можна вільно використовувати стенограму та портативні аудіотехнічні засоби, робити письмові записи.

Відео фіксація з використанням портативних засобів, а також будь яке використання апаратури та транслювання засідання може проводитись лише з дозволу суду .

У справах про адмін. правопорушення та господарському процесі може проводитись  фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду.

Понравилась статья? Расскажи друзьям:

Реклама
Мой ответ