Украина
category

Спор с соседом по установлению границ участка

Вопрос № 1010
Спор с соседом по установлению границ участка
7 консультаций
150 грн.

Здравствуйте

Год назад была куплена земля для строительства дома. Все официально было оформлено, получен кадастровый номер, вынесли границы в натуру, в общем сделали все, что могли.  Был построен дом, проведены все коммуникации, решили поставить забор. По установленным границам (которые были вынесены в натуру реестраторами по жипиэс) поустанавливали метки. Объявились соседи которые были не довольны данными границами, утверждая, что мы посягаем на их территорию, хотя их территории нет ни на кадастровой карте ни вынесено в натуру. Но у них есть техническая документация на участок, сделанная 5 лет назад, с координатами, и по тех координатам наши участки пересекаются. У нас же технической документации нет, т.к. нет возможности собрать подписи всех соседей о согласии сторон, т.к. они не согласны.

Как быть в такой ситуации, можно ли ставить забор по тем данным, которые были вынесены в натуру или сосед в праве снести забор, т.к. он будет юридически на его земле.

какие документы мне необходимо собрать для возможного суда с соседом.

Сосед появляется очень редко, телефон оставленный уже не отвечает, связи с соседом нет, увы полюбовно договориться нет возможности. 

Консультации Советников

Добрий день, Олексій!

Законодавством визначено, що самовільне зайняття земельної ділянки – це будь-які дії, котрі свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Тобто, якщо в особи відсутній документ про право на земельну ділянку, особа фактично використовує землю в розмірі, більшому, ніж визначено таким документом, то такі дії можуть кваліфікуватися як самовільне зайняття землі.

За логікою, при проведенні перевірки дотримання власником землі законодавства на предмет правомірного використання землі, перевіряють наявність державного акту (іншого документу на власність) та дотримання розміру використовуваної землі.

Саме в цьому випадку, наприклад, державний інспектор сільського господарства, здійснює обмір земельної ділянки. Якщо є межові знаки, то ці вимірювання здійснюють з урахуванням таких знаків.

Якщо ж такі межові знаки відсутні, то в разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки встановити неможливо, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки. Коли ж у такий спосіб визначення меж не узгоджується зі встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих розмірів.

Крім того, законодавство України передбачає можливість відновлення меж земельної ділянки на місцевості. Відновлення здійснюється на підставі раніше розробленої та документації із землеустрою. У разі відсутності такої документації розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснює юридична або фізична особа, яка отримала ліцензії на проведення робіт із землеустрою у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Варто зауважити, що межові знаки не встановлюються у спільних поворотних точках меж суміжних земельних ділянок, на яких раніше встановлено межові знаки. У такому випадку раніше встановлений межовий знак використовується для опису кожної суміжної земельної ділянки (суміжних земельних ділянок) у складі відповідної документації із землеустрою. Тобто, якщо Ваші сусіди раніше приватизували земельну ділянку, то їх межі повинні бути встановлені і визначені межовими знаками.

Крім того, адміністративна відповідальність є не лише за самовільне зайняття земельної ділянки, а і за знищення межових знаків, про що власник землі попереджається при отриманні відповідних знаків від землевпорядної організації.

Що робити?

Необхідно здійснити відновлення меж земельних ділянок. Для цього слід залучити землевпорядну організацію, яка має у штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників. Із землевпорядною організацією слід укласти договір на складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Слід знати! Із переліком осіб, які можуть виконувати роботи із землеустрою – Державним реєстром сертифікованих інженерів-землевпорядників – можна ознайомитись на сайті Держземагентства України (land.gov.ua) у розділі «Ліцензування та сертифікація».

Землевпорядна організація має здійснити відновлення меж Вашої земельної ділянки. Основою для відновлення меж згідно законодавства мають бути дані земельно-кадастрової документації.У разі, якщо у Державному фонді документації із землеустрою відсутні будь-які документів, на підставі яких встановлювалися межі Вашої або суміжної земельної ділянки, тобто при неможливості виявлення дійсних меж, їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки (наприклад, за лінією проходження паркану,.Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.

Землевпорядна організація має закріпити межі земельної ділянки межовими знаками встановленого зразка.

Сподіваюсь, що допогла Вам розібратись з Вашим питанням!

З повагою!

Если спорный вопрос не получается решить мирным путем, можно привлечь к процессу третьих лиц. Однако будьте готовы к тому, что быстрый исход дела вряд ли возможен.

Решают подобного рода вопросы суды, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов. Только суд рассматривает споры о владении и распоряжении землями, которые находятся в собственности граждан.

Конфликты же, связанные с границами земельных участков, которые находятся в пределах населенного пункта, а также с правилами добрососедства, решают органы местного самоуправления (сельские или поселковые советы, исполкомы районов). Проблемами земель, находящихся за пределами населенных пунктов, а также установлением сервитута занимаются инстанции, специализирующиеся на вопросах земельных ресурсов.

Чтобы соответствующие органы решили проблему, необходимо написать заявление, которое они рассмотрят в течение месяца. Споры рассматривают при участии двух заинтересованных сторон. Если одна из них отсутствует и не написала заявление о том, что согласна на рассмотрение спора без нее, то заседание откладывают. Но повторно его откладывать не будут, и решение примут даже при отсутствии другой стороны. Если одну из сторон решение не удовлетворяет, она может обратиться с иском в местный суд.

Имеет ли смысл с мелкими дрязгами, скажем из-за пользования забором или деревом, обращаться в официальные органы, тратить время и деньги на волокиту — решать вам.

Однако в Украине не принято привлекать к решению подобных проблем разные крупные и мелкие инстанции, а потому нельзя сказать наверняка, насколько успешно справляются с ними суды и органы власти. Поскольку законодательная база в этой сфере недостаточно развита, скорее всего, каждый чиновник будет толковать закон по-своему.

Что касается документов в суд, то Вам необходимо собрать все документы, которые Вы получали при оформлении земельного участка. Совершенно все, что есть. 

Так же Вы можете подать запрос на получение вытяга с Государственного земельного кадастра. И это следует сделать в случае судебного разбирательства. 

Ваш вопрос достаточно часто встречающийся в наше время. К сожалению, наши суды споры данной категории рассматривает долго, нудно и практически безрезультатно (говорю из своей практики работы в суде). Как правило, предлагают поделить все поровну, о чем я писала ранее. 

Желаю Вам удачи. Если буду еще вопросы, всегда буду рада помочь! 

Здоровья! Берите всё, что у Вас имеется на руках,составляйте исковое заявление "по установлению земельных границ в натуре" и в суд. А в суде уже Вам скажут, что нужно сделать (какую тех. документацию и т.д. и т.п.) и, что донести. Единственное, чтобы не пришлось сносить, воздержитесь пока, с установление забора. И запаситесь терпением, т.к. это дело не одного месяца, а порой и года...И для чего Вам разрешение соседей на получение тех. документации на свой участок?

Ответ оплачен: 150 грн.

Здравствуйте.

У Вас должна быть техническая документация на землю, без неё Вы не могли получить кадастровый номер на земельный участок.

Если на Вашем участке стоят столбики которые проставлялись организацией что разрабатывала техническую документацию (проверке имеет ли эта организация разрешения на такие работы) то переживать Вам не стоит. Вы имеете право ставить забор согласно этим столбикам.

Если таких столбиков нет обращайтесь в организацию которая имеет право делать кадастровою съемку (инженер-землеустроитель) пускай проставят столбики. После этого вы будете точно знать где заканчивается Ваш участок.

Если у соседей на участок имеется именно гос.акт  то такой участок уже имеет кадастровый номер просто эта информация не занесена в публичную кадастровою карту Украины. 

Обратитесь к соседям в письмом в котором сообщите, что Вы будете строить забор согласно своей документации. 

Кроме этого обратитесь в госгеокадастр с требованием проверить верность установленных границ вашего участка.

Но все же советую не спешить строить забор до завершения конфликта с соседями так как для точного ответа необходимо видеть документы и Ваши и соседей.

По поводу суда знайте в суде каждая сторона обязана доказывать обстоятельства на которые она ссылается и подсказывать никто Вам там не будет, суд не консультирует, он рассматривает дело на основани тех доказательств, что будут предоставлены в суде.

13.07.17 21:15
Алексей

Здравствуйте

тех документация у меня есть от предыдущего владельца, мы ее не переделывали, т.к. не было необходимости.

мы заказывали вынос в натуру, приезжали ребята с жпс устройствами и ставили столбики по углам участа. заказывали 2 раза

и 2 раза столбики ставили в одни и те же точки. Никаких документов нам не выдавали, может нужно взять какие документы на эти столбики.?

Как раз разногласия с соседями по поводу этих столбиков. При покупке участка они сделали техническию документацию на участок и в ней

были указаны координаты их участка, так же в этой тех документации собраны подписи всех соседей. У нас же такой документации нет, есть

на предыдущего владельца. Несколько лет назад все участки были сдвинуты т.к. пересматривали размеры всех участков беря во внимание уже имеющиеся постройки, и все координаты были немного сдвинуты.

у нас координаты кадастра уже измененные, у соседки с тех документацией, еще старые координаты, не измененные, разница не критична в 1-2 метра, но все же.

Соседей я найти не могу, т.к. телефон не отвечает а где находится установить не могу.

куда мне отправить письмо, где мне найти их текущий адрес? 

мне обращаться в горреестр чтоб делали межевание или как это называется? или если есть координаты то уже межевание сделано?

спасибо за помощь

13.07.17 21:44

Желательно получить хотя бы справку что столбики ставились, и что они ставились дважды в одни и те же места. То есть Вы их не сдвигали.

Если их техническая документация сделана до того как участки были сдвинуты, она не может быть верной так как размеры там не те что по факту имеются на сегодня. Как проходил пересмотр размеров участков? Есть какие-то документы?

Ваша документация на предыдущих владельцев с подписями соседей была сделана после пересмотра размеров участков? Если да к Вам перешло права пользования этого участка на тех же условиях которые были у предыдущих собственников.

Если Вам известны полные ФИО соседей поищите в интернете может и найдете какие то адреса. Если у Вас дачный кооператив спросите у председателя адреса и ФИО. Можно сделать запрос в реестр прав собственности по участку и узнать собственника ФИО а потом искать в интернете их адреса. Может они зарегистрированы как частные предприниматели или являются учередителями предприятий. Если нет таких данных оправляйте письмо по адресу участка соседей.

В госгеокадастре получите справку об установлении границ Вашего земельного участка в натуре (на местности) с их закреплением межевыми знаками. 

13.07.17 22:00
Алексей

наша документация тоже сделана очень давно (та, что перешла от предыдущего владельца)

новую тех документацию мы сделать полноценно не можем. т.к. нет листа с погодженням сторин

соседи, с которыми проблемы постоянно на заработках в других странах, поймать их - задача невыполнима, нужно правильно все решить, чтоб мне не переносить забор -

это очень дорого и дешевле новый построить.

документы на столбики я постараюсь взять, но ставили их частные компании, не государственные.

госгеокадастр. Данной справки будет достаточно, для доказательства в суде текущих границ участка, или необходимо сделать еще новую техническую документацию без погодження сторин?

спасибо

13.07.17 22:20

То что ставила частная компания не страшно. пускай они дадут ответ. Главное чтобы эта компания имела право на такие работы.

Советую все же сделать новую тех документацию. 

Ценным письмом с описью вложения сообщите соседу что вы будете делать техническую документацию с установлением межевых знаков. В письме укажите дату и время таких работ. Кроме того можна дать объявление в местной газете про такие работы так же с указанием даты и время. Напишите смс в соцсетях, на телефон, вайбер и т.д. Если есть возможность письменно сообщите о таких работах близких родственником соседа. 

Если работы будут проводится  без соседа зафиксируйте вместе с организацией факт того что вы письмом и объявлением в газете уведомляли его о таких работах. 

Кроме этого сосед не может с точность сказать где граница его участка так как у него не было кадастровой съемки. На вашей стороне спутниковые данные.

Нельзя сказать достаточно этого буде в суде или нет. Нужно видеть документы и знать какие есть у соседа документы. Чем больше документов в Вашу пользу тем лучше

Алексей, Вам нужно написать письмо в органы местного самоуправления с указанием Вашей проблемы. Они должны дать Вам ответ в течении месяца, в котором будут даны разъяснения по Вашему вопросу.

Чтобы соответствующие органы решили проблему, необходимо написать заявление, которое они рассмотрят в течение месяца. Споры рассматривают при участии двух заинтересованных сторон. Если одна из них отсутствует и не написала заявление о том, что согласна на рассмотрение спора без нее, то заседание откладывают. Но повторно его откладывать не будут, и решение примут даже при отсутствии другой стороны. Если одну из сторон решение не удовлетворяет, она может обратиться с иском в местный суд.

Я Вам рекомендую начать именно с этого! Если не поможет, то можете написать мне besschastnaya@gmail.com и мы с Вами разработаем дальнейшую стратегию.

13.07.17 21:54
Алексей

дело в том, что соседи, с которыми нет взаимопонимания постоянно на заработках в других станах, и приезжают раз в полгода, а то и того реже. Если без их участи решат вопрос, я поставлю забор, они приедут и подадут в суд, и если они его выиграют - перемещать забор - очень дорогое удовольствие.

13.07.17 21:59

Алексей, в любом, когда бы соседи не появились, они могут подать иск в суд. Это их право. Но если у Вас на руках будет решение компентентных органов с соответствующей документацией, то Вам будет намного проще в суде доказывать свою правоту.

Вам необходимо сделать этот шаг. 

Я Вам даю рекомендацию с учётом того, что если Вы не договоритесь с содями, то дело в любом случае прйдет в суд. А для этого, тем более, если соседей постоянно нет, Вам нужно получить как можно больше документов и подтверждений того, что данный участок ВАШ! Поэтому, тут нужна пошаговая стратегия

прошу прощение за некоторые орфографические ошибки, ребёнок немного отвлекает. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ