Украина
category

Возврат залога

Вопрос № 1022
Возврат залога
2 консультации
Бесплатно

Здравствуйте, подскажите пожалуйста процедуру возврата залога.

Я давал залог за подсудимого, суд вчера закончился :

1. Что мне щас нужно делать, куда ити и какие документы подавать.

2. Нужно ли мне ждать 30 дней после окончания суда , будет ли обжалование или это уже не относится к моему залогу.

Спасибо большое за ваши ответы.

Консультации Советников

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ст. 182:

11. Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Стосовно порядку повернення суми застави Вам необхідно звернутись до суду з відповідною заявою, зразок якої приведено нижче.

До вказаної заяви необхідно додати наступні документи:

-відповідну ухвалу (рішення, постанову чи вирок) суду засвідчену належним чином (або її ксерокопію), в якій міститься рішення про повернення застави;

-оригінал (або копію) платіжного документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави (копію квитанції);

-копію паспорту та ідентифікаційного коду (засвідчені особистим підписом);

-Довідку з банку з повними реквізитами для перерахунку коштів на необхідний рахунок;

-копію довіреності чи доручення на звернення до суду з такою заявою та (або) отримання відповідних коштів (в разі, якщо до суду з такою заявою звертається довірена особа чи особа за дорученням);

-ордер та копію свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю ( в разі, якщо з такою заявою звертається адвокат).

Примітка: При поверненні суми застави в порядку перерахування на вказаний в заяві розрахунковий рахунок, необхідно мати на увазі, що таке перерахування можливо лише в тому випадку, якщо рахунок відкрито на ім’я особи, якій належить повернути відповідні кошти згідно вимоги ухвали суду.

Зразок заяви на повернення застави

Голові _________________

суду м. ______________

ПІБ

що мешкає за адресою:

м. __________, вул. ________ буд.__ кв. __

тел. ________________

моб. тел. ________________

Заява

Прошу перерахувати кошти відповідно до ухвали ( чи рішення, вироку)від __ _________ _____ року по справі № ___________ в сумі ________ грн. (сума прописом), які знаходяться на депозитному рахунку ____________ районного суду м. _________ на мій рахунок:

Отримувач: ПІБ

Розрахунковий рахунок: № ____________ у (назва банку)

Картковий рахунок чи особистий рахунок: (при наявності)

МФО: ____________

ЕДРПОУ: ____________

Ідентифікаційний код: ________________

Додатки:

-Ухвала (Рішення, Постанова, Вирок) суду засвідчена судом, в якій міститься рішення про повернення застави;

-Копія платіжного документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави;

-Копія паспорту та ідентифікаційного коду (засвідчені особистим підписом);

-Довідка з банку з повними реквізитами для перерахунку коштів.

Число Підпис (ПІБ)

В соответствии с частью 11 статьи 182 Уголовного процессуального кодекса Украины: залог, который не был обращен в доход государства,возвращается залогодателю после прекращения действия этой превентивной меры. При этом, залог, внесённый подозреваемым, обвиняемым, может быть полностью или частично обращен судом на исполнение приговора в части имущественных взысканий. Залог, внесенный залогодателем, может быть обращен судом на исполнение приговора в части имущественных взысканий только с его согласия.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ