Украина
category

выплата стипендии

Вопрос № 1058
выплата стипендии
11 консультаций
145 грн.

Университет в принудительном порядке требует открытия счета в определенном банке для перевода тутда моей стипендии (докторантура). Я отказался. Перевели сами, без моего согласия. В  банке у меня конфликт из-за кредита. Я собираюсь обратиться в суд. Тем временем университет приступил к покрытию факитически моего долга. который я собираюсь оспаривать. Что делать?

Ищу юриста в Харькове для представительства моих интересов, возможно, в суде. . 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 105 грн.

Здравствуйте. 

Откройте карту в том банке где хотите (лучше конкретно для выплаты стипендии) и сдайте в университет заявление в котором напишите чтобы стипендию переводили на следующие реквизиты: _________. На своем экземпляре заявления пускай поставят отметку о принятии/дату/подпись и желательно вх. номер. В случае поступления такого рода заявления у них нет оснований перечислять на другую карту.

Вас не имеют права принуждать к открытие карты в каком либо банке , кроме этого без вас не могут открыть карту. Угрожайте им что будете писать в полицию о преступлении. 

Кроме этого банк не имеет права самостоятельно списывать с ваших счетов деньги в счет погашения долга, если только такое право не предусмотрено договором между вами

Кроме этого обратите внимание на следующие ст. ЗУ "Об исполнительном производстве":

Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

1. Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

2. За іншими виконавчими документами виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника - за письмовою заявою стягувача або за виконавчими документами, сума стягнення за якими не перевищує п’яти мінімальних розмірів заробітної плати.

3. Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Стаття 69. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, - до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці щокварталу надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

2. У разі припинення перерахування коштів стягувачу підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці не пізніш як у триденний строк повідомляють виконавцю про причину припинення виплат та зазначають нове місце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме.

Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

1. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

2. Із заробітної плати боржника може бути утримано за виконавчими документами до погашення у повному обсязі заборгованості:

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю особи, у зв’язку із втратою годувальника, майнової та/або моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, - 50 відсотків;

за іншими видами стягнень, якщо інше не передбачено законом, - 20 відсотків.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

3. Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника не може перевищувати 50 відсотків заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. Це обмеження не поширюється на відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.

Добрый день! 

1. Откройте на себя новый счет в другом банке. (Параллельно с этим, в том банке где кредит закройте счета для переводов если такие есть)

2. Напишите на имя ректора вашего учебного заведения заявление в котором просите осуществлять выплату вам стипендии на новый открытый вами счет (и укажите реквизиты этого нового счета), или же, через кассу учебного заведения. Укажите так же, что будете обращаться в суд и правоохранительные органы, если ваши требования не будут выполнены. 

3. Заявление о выплате (с реквизитами нового счета) отправляете почтой, ценным письмом с описью вложения и рекомендованным уведомлением о вручении. 

равно как и работники, вы имеете право свободно распоряжаться своими денежнемы средствами, а следовательно диктовать открытие счета в конкретном банке вам не могут

Ответ оплачен: 40 грн.

Здравствуйте. Для начала Вам нужно уточнить в университете - с какими банками у них заключен договор на перевод стипендий. Возможно, в перечне есть другие (не Ваш) банк. Ваши действия: 1.Обращайтесь письменно с запросом -  на каких основаниях и куда переводится стипендия (пишите в 2-х экземплярах, на своем ставьте отметку о получении). 2. Параллельно пишите заявление, что просите перечислять стипендию на такой-то счет в таком-то банке (сдаете в 2-х экз.также). Проигнорировать ваши заявления не имеют права. Без Вашего заявления перечислять деньги не имеют права. Принудительным взсканием долгов, в том числе банковских, имеет право заниматься исключительно государственная исполнительная служба. Никакие другие организации/учреждения не имеют право самовольно распоряжаться вашими средствами либо за счет перечислений погашать какие-то долги. Банк может взыскивать с вас долг исключительно через суд и испол.службу.(но его нужно еще доказать). Действия ВУЗа могут быть следующие - 1.дают ответ, в котором отказывают в перечислении средств именно в ваш банк. 2.понимают, что Вы знаете о своих нарушенных правах и перестают совершать противоправных действий. 3.удовлетворяют ваше заявление. В случае получения письменного отказа, действия ВУЗа можно обжаловать как в вышестоящую инстанцию, так и в суд. Сейчас однозначно нарушаются Ваши права. Но Вам их нужно подкрепить официальными письменными документами. Удачи Вам!

Здоровья! Это абсолютно не законно! Диктовать Вам в каком банке хранить Ваши деньги Вам никто не вправе, тем более, работодатели. Онаи могут предложить и не более того!

Касательно же погашения Вашей задолженности по кредиту, то оспаривайте все ддействия (с обойх сторон) в суде! И обязательно с возмещением морального ущерба! И будет Вам счастье!

Добрий день! 

Ваші права порушені, 1) зверніться до банку з проханням надати виписку по рахунку на яку перераховують стипендію, з моменту коли почали зписувати гроші. Пізніше це може виступити додатковим доказом порушенням банку вимог чинного законодавства, або якщо є електронний банкінг, зробіть роздруківку з нього, потім в суді суд попросить в банку офіційну виписку, на всякий випадок, можете зробити скрін. Відкриваєте рахунок в іншому банку, в цьому пишете заяву про закриття банківського рахунку, для відкриття Вам рахунку в банку, Ви маєте укласти з банком договір банківського рахунку, без договору Вам не можуть відкрити рахунок. Ви уже із цим банком, що списує рахунок, уклали договір банківського рахунку, чи ні?. Якщо так, розірвіть договір за бажанням сторони, з вказівкою дати розірвання, якщо ні. Тоді банк грубо порушує норми цивільного законодавства і Закону України (ЗУ) " Про банки і банківську діяльність", що створює підстави для камеральної перевірки НБУ щодо діяльності даного банку. 

2)Попросіть в ВНЗ, документи на підставі чого вони перераховують кошти банку в рахунок оплати, якого боргу. Нехай Вам нададуть якісь документи, на підставі, чого вони порушують Ваші права. Якщо уже був суд, тоді Ви маєте знати про це, і тоді нехай нададуть Вам копію постанови державного чи приватного виконавця. Яке Ви маєте право оскаржити, якщо ви не згідні із ним. Якщо у них немає постанови державного чи приватного виконавця Державної виконавчої служби (ДВС), тоді Вони грубо порушують Ваші права, тому що для виконання рішення суду необхідно виконавчий документ, виданий судом, або постанова державного чи приватного виконавця  ДВС.

А на підставі чого виник борг?

Добрый день! Вам необходимо закрыть свой счет в том банке в котором вам его открыли принудительно. Параллельно открыть счет в том банке в котором вы желаете и написать заявление на имя ректора о том что вы желаете получать стипендию именно на этот счет.  Кроме того банк не имеет право списывать с вашего счета сумы на погашения кредита (если конечно нет решения суда).

Добрый день, Владислав!

Вы заблуждаетесь в том, что университет занимается погашением Вашего кредита в банке.

Списание денег с Вашего счета для погашения суммы по кредиту может быть только ПО РЕШЕНИЮ СУДА!!!!!

1. Банк должен обратится в суд

2. Получит решение суда, где будет оговорен порядок погашения задолженности, далее банк получит исполнительный лист

3. Банк обращается в исполнительную службу

4. Начинается исполнительное производство, выносится постановление об открытии исполнительного производства, которое отправляется банку и должнику. Т.е., если банк решит "забрать" у Вас Ваши деньги, Вы об этом ОБЯЗАТЕЛЬНО узнаете.

5. Далее соответствующие документы приходят в Ваш университет и тогда часть стипендии будет перечисляться в счет погашения Вашего долга! 

НО!!!!! Все зависит от суммы Вашего долга перед банком, так как исполнительная служба может наложить арест на Ваше движимое и недвижимое имущество. 

Другими словами, в каком бы банке не был открыт Ваш банковский счет, по решению суда и после открытия исполнительного производства Ваши доходы будут идти на погашение долга. И только так!!! Иначе банк никак не заберет Вашу стипендию, точнее ее часть!

Ну а по сути вопроса, естественно университет незаконно требует от Вас открывать счет именно в определенном банке. 

Университеты заключают договора с определенными банками и требуют от своих сотрудников и студентах открывать карты именно в этих банковских учреждениях. Точно так же как и работая в частной компании. Компании сотрудничают с определенным банками и их работники должны иметь карту именно в этом банке. Скажу Вам, что в этом ничего такого страшного нет. С Вашими деньгами все равно не сможет ничего произойти, нежели по решению суда! 

А ругаться с университетом или нет - это уже Ваше право. Процесс обжалования незаконных действий университета Вам описали выше другими советниками, не вижу смысла повторяться!

Если нужна помощь по обжалованию суммы долга по кредиту, можете обращаться!

С Уважением, Ирина! 

Доброго дня!

Якщо Вас не влаштовує банк, в якому Ви отримуєте стипендію, то можете відкрити картку в будь-якому зручному для Вас банку. Після цього написати відповідну заяву, в якій скажете потрібні для Вас реквізити.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ