Украина
category

Відповідальність

Вопрос № 1067
Відповідальність
1 Консультация
Бесплатно

Моя колишня дружина без мого відома записала відео на якому мені, в присутності моєї 4-х літньої дитини, задавала непристойні питання  та сама ж на них відповідаючи принижувала мою честь та гідність. також   обвинувачувала мене в тому що я винен їй гроші (хоча я нічого ні в кого не позичав). ПОтім це відео вона виклала в https://www.youtube.com. Яке покарання може за це отримати вона і яку компенсацію зможу отримати я, якщо звернусь з позовом до суду?

Консультации Советников

Добрий вечір, Артем!

Стаття 32 Конституції України передбачає, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п. 2 ст. 21 Закону України "Про інформацію" під конфіденційною інформацією розуміється інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Відповідно до Цивільного кодексу України:

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята

на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Відповідно до Закону України про інформацію:

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

1. Порушення законодавства України про інформацію тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

1. У разі якщо порушенням права на свободу інформації особі завдано матеріальної чи моральної шкоди, вона має право на її відшкодування за рішенням суду.

2. Суб'єкти владних повноважень як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе і не мають права вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Це не позбавляє посадових і службових осіб права на захист честі, гідності та ділової репутації в суді.

Тому звертайтесь до суду, а суд буде сам вирішувати до якої відповідальності притягнути Вашу колишню дружину. Все залежить від того, що вона говорила, де розповсюджувала цю інформацію. 

Моральну шкоду Ви встановлюєте самостійно. але розмір моральної шкоди треба грамотно обґрунтувати.

Але майте на увазі, що згода на зйомку може бути мовчазною. Це коли особа знала й бачила що її знімають на фото чи відеокамеру, але не виразила своїх заперечень щодо проведення зйомок. Мовчазну згоду також можна давати у вигляді звичайного кивка перед відеокамерою після питання про згоду на проведення зйомок.

Тобто, якщо Ви не говорили, що не даєте згоду на зйомку та не намагались її припинити, то суд може вирішити, що Ви дали мовчазну згоду.

Можу допомогти скласти позов до суду за окрему плати.

Сподіваюсь, що домогла у вирішенні Вашого питання! Хай Вам щастить! 

З повагою, Ірина!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ