Украина
category

Заробітна плата Директора

Вопрос № 1068
Заробітна плата Директора
14 консультаций
150 грн.

Чи можливо виконувати функції Директора ТОВ на безоплатній основі? Яким чином? Чи може це робити засновник ТОВ та які можливі наслідки? З якого моменту починаються зобов'язання по виплаті заробітної плати? Наприклад, після реєстрації жодна господарська діяльність Товариством не велась протягом 2-х тижнів. А потім Товриство купляє нерухомість. З якого моменту вважається, що керівник виконував свої обовязки і як тоді розраховується його заробітна плата? 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 150 грн.

Добрий вечір, Кирило!

  • 1. Засновник ТОВ може виконувати функції директора ТОВ, але це має бути прописано в Статуті ТОВ.
  • 2. Зобов’язання по виплаті заробітної плати починається з моменту, коли Директор ТОВ вступає в свої повноваження.
  • 3. Навіть коли господарська діяльність не велась, оплата праці працівників все одно має відбуватись. 
  • У ТОВ виконавчий орган може бути колегіальний (дирекція) і одноосібний (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які не є учасниками товариства. У такому випадку з ними укладається трудовий договір. Генеральний директор (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції виключно зборів учасників товариства.

Додатково пропоную Вам ознайомитись з деякими положеннями Цивильного кодексу.

Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

6. Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.

Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю

1. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

2. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства.

3. Компетенція виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю, порядок ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені товариства встановлюються цим Кодексом, іншим законом і статутом товариства.

4. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) створення та відкликання виконавчого органу товариства;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства;

8) прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом товариства і законом до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу товариства.

Черговість та порядок скликання загальних зборів встановлюються статутом товариства і законом.

Тобто про оплату роботи Директора в Законах ніде не йдеться. Питання, щодо розподілу прибутку вирішує виключно загальні збори учасників Товариства. Також загальні збори Товариства, як вищий орган Товариства, вирішує питання щодо обов’язків Директора, його повноважень та його звільнення з посади. Якщо давати відповідь на Ваше запитання «З якого моменту вважається, що керівник виконував свої обов’язки», то це також вирішують загальні збори учасників Товариства.

Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

Регулюється:

Законом України «Про господарськи товариства» (глава 2)

Цивільним Кодексом України (8 глава, 4 параграф) 

Господарський Кодекс України (можете подивитись главу 9)

Та Статутом Товаривства

Сподіваюсь, Колега, що допомогла Вам у вирішанні Вашого питання! Завжди звертайтесь за допомогою, навчу, що знаю сама :)

З повагою, Ірина!

P.S: можете мені у Вайбері або на пошту написати що саме Ви хочете зробити, а я Вам дам консультацію як це правильно оформити юридично.

1. Може. У вигляді протоколу оформите. Наслідки такі ж як у директора у даному випадку.

2. З моменту покладання на себе обов'язків 

3. З практики, якщо є штатна одиниця директор, і хтось виконує його обов'язки,то ЗП платити треба. Як мінімум, хтось підписує і подає звітність, а значить працює. Тут можна табелювати одну годину в місяць, абощо.

На рахунок листів податкової, типу нема прибутку, підприємство не працює-це схоже на спробу заткнути якісь ситуативні прогалини: якщо підприємство не припинено, значить воно працює, значить платить податки і т.п.

На рахунок з якого моменту рахується що виконував обов'язки-див п.2.

Доброе утро! Неоднократно имею такие случаи в своей практике. Даю консультацию, опираясь именно на практику и именно на свою. Участник может выполнять функции директора без начисления и выплаты заработной платы. Для этого необходимо принять соответствующее решение общим собранием: уволить директора, выполнение его обязанностей возложить на участника (назначаю его временно исполняющим обязанности директора до назначения нового директора). Подписи на протоколе подлежат нотариальному заверению. Можно прописать соответствующее положение в уставе, но это не является обязательным. Подписи на протоколе подлежат нотариальному заверению. Правильно должна быть заполнена регистрационная карточка для проведения государственной регистрации принятого решения. Вы уточните, в каком городе Вы находитесь. В Харькове, например, регистратор придерживается иной позиции, и наш протокол был принят частным нотариусом, который имеет ключи для выполнения регистрационных функций. В Киеве я провожу это без проблем.

Чаще всего такая ситуация складывается, когда уволен директор и новый еще не найден. Участник не обязан быть директором, но предприятие без директора остаться не может. Тогда он возлагает на себя функции директора. Функция - это не должность, и не наемный труд. Еще возможна ситуация, когда не ведет ТОВ хозяйственной деятельности, нет поступлений денежных средств, "заморожено". Тогда выплачивать зп просто не с чего. Тогда предприятие вынуждено уволить директора как наемного работка и возложить на участника обязанности представлять компанию перед 3-м лицами. В любом случае аргументация такой ситуации должна быть. 

Мы, юристы, не можем говорить "нет, этого нельзя делать". Вопрос спорный, нет однозначного запрета, а рынок подчас заставляет выворачиваться и искать для клиента выход, как например, в двух приведенных мной выше примерах.

Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь. 

С уважением,

Адвокат Татьяна Борисенко

В дополнение: обязательства по начислению и выплате зп начинаются с момента принятия сотрудника на работу. Не важно, велась деятельность или нет. Момент покупки недвижимости абсолютно никакого значения не имеет. Все привязывается к моменту назначения директора. И зп расчитывается исходя из того с начала месяца он принят на работу или, например, отработал не полный месяц, так как был принят в середине месяца. Принят на работу означает принят принят в штат с окладом соответственно штатному расписанию. И еще один момент, предприятие при приеме сотрудника на работу заблаговременно должно подать в налоговую уведомление о приеме на работу сотрудника. 

Доброго дня.

У цьому питанні Вам треба орієнтуватись на судову практику, яка склалась з цього питання. Раніше (до 2010 року) суди вважали, що якщо особа є директором підприємства, то вона одночасно є найманим працівником, а відтак має отримувати заробітну плату.

На сьогоднішній день така позиція вже є неактуальною. Для прикладу можете ознайомитись з рішенням суду, де якраз вирішувалось питання виконання засновником функцій директора та отримання заробітної плати http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50190064. Ці висновки Ви можете використовувати безпосередньо у своїй діяльності. Нижче деякі цитати з цього рішення.

Крім того, суд вважає, що такі висновки є безпідставними. Відповідно до Статуту ПП "Віта-Лан" його засновником є ОСОБА_2 відповідно до п. 10.1 Статуту керівництво підприємством здійснює директор-Засновник підприємства. Директором може бути призначено іншу особу, з якою укладається контракт. Враховуючи такі положення статуту підприємства, суд вважає безпідставним висновок відповідача про те, що засновник підприємства, який виконував обовязки директора працював на підставі трудового договору та мав отримувати заробітну плату як найманий працівник. Відповідно до п. 7.4 Статуту засновник підприємства отримує частину його прибутку у формі дивідендів (а.с.10-12).

Як було зазначено вище, обовязок утримувати та сплачувати податок з доходів у формі заробітної плати виникає у роботодавця лише при нарахуванні (виплаті) такого доходу на користь платника податків, а заробітна плата ОСОБА_2 ПП "Віта-Лан" не нараховувалась та не виплачувалась, що було встановлено в ході перевірки самим відповідачем, суд вважає, що у позивача не виникло обовязку утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб, з доходу який не був нарахований та виплачений.

Якщо виникнуть додаткові питання - звертайтесь, буду радий допомогти. 

По поводу последнего абзаца последгюнего комментария. Денис, здравствуйте! Не может возникнуть такой ситуации, когда отсутствует лицо, на которое возложены обязанности директора. В ЕГР невозможно внести изменения об увольнении одного руководителя без назначения другого или возложения его обязанностей на участника. Т.е. Для третьих лиц директор или лицо, выполняющего его обязанности, всегда есть согласно данным из реестра. И если собирать общее собрание, каким образом собрание уполномочит кого-то совершение тех или иных действий? Например, подписание договора. Для нотариуса, например, подписывать договор от имени юридического лица может только лицо, определеннное в реестре как руководитель или лицо, имеющее право представлять юридическое лицо без доверенности.

1.На законодательном уровне за собственником общества закреплено право управления обществом без указания такой формы как общие сборы. В соответствии с нормами Хозяйственного кодекса Украины собственник  может управлять предприятием непосредственно или через уполномоченные органы.

2. В соответствии с письмом Минсоцполитики №113/13/84-12 от 07.02.2012г.: на период времени, когда общество не ведёт хозяйственную деятельность, способы вознаграждения собственнику могут быть определены уставными документами,что подтверждает статус отношений между предприятием и собственником как не трудовых. То есть за управление предприятием вознаграждение выплачивается на основании трудовых отношений или оно не выплачивается.

3. Необходимо правильно оформить данные правоотношения, исключая вариант  трудовых правоотношений с занесением соответствующей записи в трудовую книжку. В данной ситуации необходимо принять решение на общем собрании о возложении на соответствующее физлицо функций по управлению предприятием без вознаграждения. 

Откройте действующий устав, посмотрите кто принимает решение по тому поводу(какой орган). Скорее всего Глава правления или правление(коллегиально).

И действительно, если вопрос не урегулирован сделайте протокол.

И также трудовой договор, в котором это должно прописано( в указе).

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ