Украина
category

Нарушение Авторских Прав

Вопрос № 1095
Нарушение Авторских Прав
13 консультаций
179 грн.

Добрый день. Я снимаю видео для YouTube и на одном из моих последних видео правообладатель подал жалобу, что я нарушаю авторские права.

Мое видео создано по критериям добросовестного использования.

Согласно ст.444 ГКУ я не обязан выплачивать Роялти. А так же по статье пр.107 copyright law of the united states. На данный момент правообладатель заявил права на 2 ролика из 20 и монетезирует все мое видео.

В случае судебного разбирательства, на чьей стороне будет суд? 

Так же прикрепляю сам видео ролик : https://youtu.be/0g1o5MuPnhQ

Консультации Советников

Ответ оплачен: 14 грн.

шансы у вас велики. Поскольку вы используете их видио, но все же делаете ссылку на этих людей. Помимо этого, их ролики в свободном доступе. Поэтому шансов у них особо нет. И с чего вы взяли, что срок для обращения в суд 10 дней? 

Ответ оплачен: 14 грн.

Доброго дня!

Відповідно до ЗУ"Про охорону авторськких і суміжних прав"

Стаття 14. Особисті немайнові права автора 1. Автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо; НАСКІЛЬКИ Я ЗРОЗУМІЛА, вИ ДОТРИМАЛИ ЦЮ ВИМОГУ.

Стаття 15. Майнові права автора

1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

3. Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти:

1) відтворення творів;

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;

3) публічну демонстрацію і публічний показ;

Стаття 444.ЦКУ Випадки правомірного використання твору без згоди автора 1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою: 1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою; 2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою; 3) в інших випадках, передбачених законом. 2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення. Тобто, використання об'єкту АП з цілью НАВЧАННЯ! Тут можут виникнути проблеми, адже як я зрозуміла, Ви блогер, який отримує гроші за перегляди своїх відео. Тобто у Вас уже присутній комерційний аспект.

Якщо Ви не отримували кошти за перегляди, то шансів на перемогу у них менші.

Щодо ст 444 ЦКУ, то вона говорить, що лише з цілью навчання можна використовувати об'єкт АП, але переглядаючи Ваше відео, навряд чи суд визнає його навчальним.

Я б Вам порадила б вирішити спір в досудовому порядку, тобто з'ясувати вимоги автора. ЯКщо він вимагає видалити ці відео, то краще Вам виконати цю вимогу,у  Вас все одно залишиться ще 17 відео і блог нічого не втратить.Якщо він вимагає компенсації, то для цього треба рішення суду(визначити розмір шкоди і т д)

P.S. Напишіть під відвіддю, отримали Ви кошти таким чином чи ні?

Ответ оплачен: 14 грн.

Ваша перемога буде лише у тому випадку, якщо Ви не вийшли за рамки  статті 444, яка містить наступну норму:

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом.

2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

Тобто Ві повинні бути упевнені що Ваши дії подпадають саме под умови-випадки правомірного використання твору без згоди автора, а в Вашому випадку треба доказати що ціллю було саме навчання.

Ответ оплачен: 14 грн.

Сергей, добрый день!

Могу загрузить Вас нормами различных Законов, но не буду этого делать. Я расскажу Вам то, что может произойти, приведя лишь одну статью из Закона.

Есть у нас такой Закон Украины" об авторском и смежных правах". 

В этом Законе есть ст. 21: Свободное использование произведения с указанием имени автора.

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях;

( Пункт 5 частини першої статті 21 в редакції Закону N 850-IV від 22.05.2003 )

6) видання та відтворення випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією, розмітки для зручної навігації з метою розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією, а також поповнення бібліотечних фондів спеціалізованих бібліотек, бібліотек навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей - інвалідів по зору, громадських організацій сліпих, підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;

( Пункт 6 частини першої статті 21 в редакції Закону N 927-VIII від 25.12.2015 )

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

9-1) використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури;

( Частину першу статті 21 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом N 1651-VIII від 05.10.2016 )

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону;

11) адаптація існуючих і створюваних аудіовізуальних творів для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування аудіодискрипції (тифлокоментування).

( Частину першу статті 21 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 927-VIII від 25.12.2015 )

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.  

Ваш блог, то что Вы делаете, не попадает ни под один пункт из приведённой статьи. Следовательно, Вам нужно обязательное разрешение автора.

То есть это единственные способы, когда Вы можете свободно использовать произведения других людей с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием имени автора.

Могу привести в пример Вам блогера +100500, или как там он называет свой канал. Перед каждым видео он говорит об авторе, называет его. Но, насколько я знаю,  он использует видео только при согласит автора (если такого можно найти).

Видео, находящиеся в свободном доступе не означают, что их можно использовать в своих коммерческих целях. А Ваша деятельность подразумевает коммерческий аспект. 

Объясняю на пальцах. Если я на своём канале в Ютубе выкладываю своё личное видео и даю к нему свободный доступ, а потом обнаруживаю, что кто-то его где-то использовал, тогда у меня есть все основания подавать в суд и требовать, чтоб видео исключили по требованию правообладателя, возместить мне моральный ущерб и много чего ещё можно придумать. 

Если даже Вы указали правообладателя видео, которое Вы используете, а провообоадатель против его использования, тогда советую Вам данное видео удалить из своего обзора. Хороший юрист и адвокат всегда найдёт способ, как удавлетвооить желание своего клиента. В данном случае - желание автора видео. 

Удачи Вам!

С Уважением, Ирина! 

Ответ оплачен: 14 грн.

Здоровья!Как говориться, "ПРАВДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!" Так, что Вам нечего бояться и вообще советую Вам меньше обращать внимание на подобные пустяки, нервы будут здоровее.)

Теперь по сути. Первое, их видео было во всеобозримой доступности, а следовательно, каждый желающий может его смотреть, записывать и пользовать на своё усмотрение.

Второе, Вы давали ссылки на их видео, а следовательно не претендуете на авторство и подтверждаете тем самым авторство другого субъекта.

И последнее, Вы не использовали их видео в комерческих целях, не показывали по ТВ и т.д.

Вывод, перед законом, как и перед совестью Вы чисты, а-ки младенец! Здоровья и удачи Вам в ваших начинаниях!

Ответ оплачен: 14 грн.

Здравствуйте. В ст. 42 ЗУ "Об авторских и смежных правах" говориться, цитирую:  "допускаються використання виконань, фонограм, відеограм,

програм мовлення, їх фіксація, відтворення і доведення до загального відома без згоди виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення у випадках", з целью "відтворення зазначених об'єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень". Также в ст. 21 этого закона говориться, что "Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається: відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;", "використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;". Эти положения являются дублированием ст. 444 Гражданского кодекса, на который вы ссылаетесь. Поэтому мотивируйте цели, почему вы ссылаетесь на определённые источники, и у Вас будет шанс доказать правомерность использования видео с социальных сетей в своей работе.
Ответ оплачен: 14 грн.

Уважаемые советники, клиент блогер и использует видеоролики в коммерческих целях. С целью зарабатывать на просмотрах его публикаций. Не забывайте про это! Это очень важный фактор при оценке его рисков! Он не занимается научной деятельностью и не публикует подборку видео с целью "информирования общества." Это чистой воды коммерция, поэтому, ему нужно обязательное согласие правообладателей видео, а если правообладатели заявили о своём отказе, тогда стоит видео удалить. 

В любом случае, создавая подобные подборки видео, Вы делаете совершенно правильно, указывая правообладателей таких видео. Что нужно делать, если есть отказ от авторов - я Вам уже разъяснила.

Ответ оплачен: 14 грн.

Здравствуй, Сергей. Статья закона об авторском праве США, на которую ты сослался, регулирует случай использования чужих работ без разрешения автора (fair use). Для того, чтоб понять, соответствует ли твое видео критерием fair use, нужно применить четырехступенчатый тест, о котором говорится в статье 107. Для случаев коммерческого использования чужих работ очень высокие критерии соответствия fair use. Нужно задать себе несколько вопросов: каков мой творческий вклад в новосозданный видеоролик? Насколько отличается новое произведение от использованного? Какая часть оригинальных видео используется? Отличается ли целевая аудитория? 

В украинском законодательстве такого теста нет, а есть конкретный перечень видов использования, которые являются добросовестными. Единственное, к чему тут можно привязаться в твоем случае, это использование кратких отрывков из других произведений с целью информирования общественности (твоих подписчиков и остальных пользователей). Однако тут нужно учесть, что есть авторы видеороликов, включенных в подборку, а есть еще автор самой подборки. Так как подборка используется целиком, насколько тут можно говорить о кратком отрывке? И давали ли авторы оригинальных видео на их использование в подборке? 

Можно провести сравнение с обзором футбольного матча. Казалось бы, если использовать нарезку основных моментов, то это цитирование, использование кратких отрывков. Однако такие обзоры включают в себя все основные моменты матча, поэтому, по сути, подменяют собой просмотр игры. Поэтому такие обзоры безжалостно банятся YouTube.

В любом случае это все не повод унывать. Нужно подать возражения на полученные жалобы, ведь неизвестно, чем авторы жалобы подтвердили (и подтвердили ли) свое авторство, плюс еще может быть множество нюансов. Могу помочь с составлением возражения, так как ранее уже занимался удалением видеороликов с YouTube. 

Ответ оплачен: 14 грн.

Добрый день.

"В случае судебного разбирательства, на чьей стороне будет суд?"

В вашем случае, размещения видеоконтента на ютубканале, распостраняется

- внутренне законодательство Украины, т.е. использование произведения без согласия автора, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования в случаях, предусмотренных ст. 444 ГК, ст. 21 - 25 Закона, осуществляется без выплаты вознаграждения автору,

- законодательство страны, где зарегистрирован сайт, на котором размещен сам видеоконтент, Закон США "Об авторском праве в цифровую эпоху"

- законодательство страны, где зарегистрировано авторское право на видеоконтент, который вы размещаете у себя на странице, (это уже требует дальнейшего уточнения), дополнительно ЕВ также действует Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе»

В вопросе судебного разбирательства важно понимание применение норм международного частного права (МЧП), где при возникновении недоговорных обязательств МЧП применяет коллизионную привязку lex loci delicti (закон места совершения нарушения).

Судебная украинская практика не богата на подобные дела:

дело № 357/5236/16 - http://reyestr.court.gov.ua/Review/61766702

обратная сторона вашей "медали".

Судебная же система США давно столкнулась с проблемой невозможности идентифицировать нарушителя авторских прав в интернете. Единственная ниточка, которая может привести к пользователю – IP адрес, который он использовал при загрузке контента с определенного устройства.

Таким образом, т.к. законодательство по авторскому праву может отличаться в зависимости от страны, в которой было зарегистрировано произведение, видеоконтент размещенный вами на вашем ютубканале.

НО не забываем о том, что владелец авторских прав всегда может подать жалобу на ваше видео, даже если вы: указали правообладателя (в самом видео, в его названии или описании); не монетизируете видео, которое нарушает авторские права; нашли похожие видео на YouTube; купили контент в iTunes или других музыкальных сервисах, на CD или DVD-диске; самостоятельно сделали запись с телевизора, радио или в кинотеатре; указали, что не намереваетесь нарушать авторские права других пользователей, ПОТОМУ При использовании чужих произведений на ютубканале в своих видео, вам все же всегда следует получать письменное разрешение на их использование, поскольку YouTube регулярно проверяет, соответствуют ли запросы на удаление в связи с нарушением авторских прав Закону США "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA).

.

Ответ оплачен: 14 грн.

Здравствуйте, Сергей! Сразу хочу отметить, что в своем вопросе Вы недооцениваете значение соблюдения авторских прав. Вы делаете ссылку на нормы закона, которые якобы дают Вам право на использование видео-роликов без согласия авторов (кстати, классное видео :) ) Много коллег уже высказались в своих консультациях о том, что публикация произведений авторского права, которые имеются в свободном доступе, должна осуществляться со ссылкой на автора, а также значение имеет цель использования того или иного объекта авторского права. Вы ссылаетесь на законодательство об авторском праве США и на статью, которая устанавливает fair use (дозволенное использование). Согласно этой норме оценивается цель, значение использования объектов авторского права. В вашем случае нужно исходить из целого ряда обстоятельств (в том числе получаете ли Вы деньги за свою работу). Сказать однозначно, что у Вас проигрышная или выигрышная ситуация НЕЛЬЗЯ. Откуда мы знаем, в суд какой страны обратится правообладатель. Я не специалист в области авторского права США, но скажу Вам о том, что наша украинская судебная практика все чаще и чаще становится на сторону правообладателя. При этом правообладатель ДОЛЖЕН доказать факт своего правообладания. И решение Вашей ситуации, в том числе, зависит от возможности правообладателя доказать те факты, на которые он будет ссылаться. Чем Вы рискуете? В случае нарушения авторских прав в Украине правообладатели реже берутся доказывать, сколько денег вы на них заработали. Также суды не всегда принимают позицию об утраченной выгоде в виде роялти. Правообладатели хотели бы, чтоб суды принимали, но нет. Поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления и требуют возмещения компенсации в размере, который по закону составляет от 10 минимальных зп, т.е. 32000 грн. Вот этой суммой, я считаю, Вы и рискуете, если спор будет рассматриваться в Украине. Обычно к решению подобных вопросов я привлекаю патентных поверенных и экспертов, так как дела о нарушении авторских прав не всегда однозначны и очевидны. Надо подходить к решению вопросов и готовиться к защите комплексно. Мои рекомендации Вам - попытаться уладить конфликт мирным путем. Поверьте, моя практика показывает, что это всегд наилучшее решение. Будут вопросы, обращайтесь!

С уважением,

Адвокат Татьяна Борисенко

Ответ оплачен: 14 грн.

Цікава  ситуація. На мою думку, якщо справа дійде до судового порядку, то вам щоб виграти суд, потрібно лише довести, що дані матеріали ви використовували для навчальної або інформаційної мети, - аж ніяк не комерційної. Це якщо коротко, а взагалі це питання потребує детального аналізу.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ