Украина
category

Требования к упаковке постелей.

Вопрос № 1200
Требования к упаковке постелей.
11 консультаций
150 грн.

Здравствуйте. Что обязательно должно быть указано на упаковке комплектов постельного белья (не для детей)? 

Обязательно ли вшивать бирку в такой товар? Нужно ли получать разрешающие документы на производство постели (не для детей)?

Консультации Советников

Добрый вечер, Александр.

Страна производитель Украина?

04.10.17 22:15
Александр

Добрый вечер. Да, Украина.

04.10.17 22:16

Одну секунду. Сейчас предоставлю Вам нормы законодательства. 

Согласно Закокона Украины "О защите прав потребителей"

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

Информация о продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть на украинском языке. Дополнительно Вы можете указать еще другие языки по желанию, но Украинский - основной. 

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго вечора! В нашій країні вимоги до постільної білизни прописані в кількох стандартах. Окрім того, існує аналогічний міжнародний документ – Oeko-Tex Standard 100, що регламентує показники безпечності текстильної продукції. Згідно якого вона повинна відповідати стандартам.

Щоб займатися реалізацією постільної білизни, необхідно, перш за все, зареєструвати бізнес і отримати дозвіл в СЕС і пожежної служби, що підтверджує, що вбрання для магазину приміщення відповідає всім вимогам.

Для відкриття бізнесу по виготовленню постільної білизни необхідно зареєструвати ПП або ТОВ. Остання форма підходить, якщо Ви маєте намір в майбутньому розширювати своє виробництво, наприклад, зробити цех по виробництву постільного приладдя. Також, більшість магазинів працюють переважно з ТОВ.Фірма з організаційною формою ПП підходить для невеликої справи, яка заснована в домашніх умовах.Починати краще з домашніх ательє. Це більше затребувано в невеликих містах, оскільки у великих містах, ця ніша є заповненою. При виборі ПП,оподаткування буде значно простіше, а також легшее вестиме бухгалтерію.

Ніякі сертифікати не потрібні.

Так же предлагаю ознакомиться с данным нормативным актом (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13) ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА 

«Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги»

Весь нормативный акт не вижу смысла копировать и присылать Вам сюда.

Если потребуется, то сделаю выдержки, касающиеся постельного белья для взрослых. Напишите, если есть такая необходимость.

Так же необходимо получить заключение СЭС, так как изготовление текстильной продукции должно отвечать государственным стандартам. Но, думаю, Вы об этом уже знаете, если решили заняться данным видом деятельности.

Лицензия для данного вида деятельности не нужна. Наличие бирки не обязательно.

Ну и чисто Вам для информации, согласно все той же ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей"

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

3. Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції.

Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.

Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

У разі коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо:

1) змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;

2) умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.

4. Вживання понять "знижка" або "зменшена ціна" або будь-яких інших, аналогічних за значенням, дозволяється лише з додержанням таких умов:

1) якщо вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб'єкт господарювання;

2) якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу;

3) якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни.

5. Вживання поняття "розпродаж" або будь-яких інших, аналогічних йому, дозволяється лише з додержанням таких умов:

1) якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів;

2) якщо тривалість розпродажу обмежено в часі;

3) якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх звичайної ціни.

6. Після публічного повідомлення про початок проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після їх початку.

7. У разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило:

1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

2) неможливість використання придбаної продукції за призначенням - споживач має право вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інформацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;

3) заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені законом, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

8. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар.

9. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики продукції, яку він придбаває.

Если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь. Буду рада помочь.

Надеюсь, что могла разобраться с Вашим вопросом!

С Уважением, Ирина! 

Производство постельного белья не требует сертификации и не подлежит лецензированию, но Вам необходимо обязательно получить заключение СЭС, так как постельное белье (для взрослых) должно соответствовать гигиеническим показателям (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0086-13/print...

Обязательного наличия бирки не предусмотрено в законодательстве. Вы обязаны указать полную информацию о товаре. Если на упаковке Вы укажете, кроме всего прочего состав ткани, условия стирки и т.п., то есть то, что обычно на бирке фиксируется, то вы не нарушите закон.

На упаковке необходимо указать следующее:

"Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарювання зобов'язані надати споживачам необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари в супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів товарів, яка має містити:

назву товару,

найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари;

дані про основні властивості товару;

відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремих товарів, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару;

дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

правила та умови ефективного і безпечного використання товару;

строк придатності (строк служби) товару, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування."

Также нужно указать, что белье соответствует санитарным нормам.

Для осуществления такой предпринимательской деятельности необязательно организовывать предприятие, можно работать от физического лица-предпринимателя (их меньше проверяют гос. органы).

Доброго вечора. 

Бірки на постільну білизну можна і не вшивати, але на упаковці  Ви обов'язково зазначаєте всю інформацію про товар.

Маркування текстильних товарів передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження, товарний знак, назву товару, артикул, назву волокон та їх відсотковий вміст, ширину тканини або розмір штучного текстильного товару, сорт, найменування нормативного документа, вимогам якого повинен відповідати вітчизняний товар, дату випуску.

Для виготовлення постільної білизни ліцензії і дозволи не потрібні. Ви маєте бути зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності.

Доброго дня!

В наш час на українських ринках поширено продають постіль з токсичними барвниками, які шкідливі для здоров'я. для прикладу можу назвати такий матеріал як "Бумбак".... 

Тому для виготов-ння постільної білизни не потрібно погодження СЕС та ін. док-ти.

Але, якщо ви добросовісний продавець, то вам потрібно:

  • На упаковці одного комплекту на маркуванні повинно бути зазначено розміри білизни.
  • вказана адреса виробника і який склад тканини.
  • сертифікат
Ответ оплачен: 50 грн.

Здоровья! Инормация которая должна находиться на бирке постельного белья, должна соответствовать ст.15 ЗУ "Про захист прав спживачів". В любом случае, при выявлении какого-либо нарушения, проверяющий орган, должен выдать предписание на устранение выявленных нарушений с четко обозначенным сроком устранения! Так, что работайте, шейте, а будут проверять, скажите, я не юрист законов не знаю, обязуюсь устранить и т.д. и т.п.

05.10.17 17:51
Александр

Не конфискуют товар или упаковку, в которой что-то не указано?

С упаковкой тоже можно так "Я не юрист, обязуюсь исправить..."?

06.10.17 14:09

здоровья! извините за задержку с ответом. да, можно! на каждое найденное нарушение, даётся срок на  его устранение! от тяжести нарушения (на сегодняшний день) зависит лишь срок на его устранение)))чем сложнее-тем больше скрок!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ