Украина
category

Увольнение по сокращению или по согласованию сторон. В чем разница и какие у меня права?

Вопрос № 1209
Увольнение по сокращению или по согласованию сторон. В чем разница и какие у меня права?
11 консультаций
50 грн.

Добрый день! Меня увольняют с работы по сокращению, но попросили написать заявление по согласованию сторон. Я не знаю, как поступить правильно в этой ситуации и какие у меня есть права. 

Также интересует какие у меня будут права, когда я обращусь в Центр занятости по сокращению либо по согласованию сторон.

В чем разница?

Спасибо

Консультации Советников

Добрый день, Екатерина!

Не соглашайтесь писать заявление по собственному желанию. Пусть увольняют по сокращению. Через несколько минут напишу Вам почему. 

Добрый день!

При сокращении работника работодатель должен предупредить его за два месяца до даты увольнения.При увольнении работодатель должен произвести полный расчет с сотрудником, выдать трудовую книжку. Кроме того при сокращении выдается помощь в размере не менее месячной зарплаты.

При выборе, кого сократить, работодатель должен учесть работников с большим сроком работы, сотрудникам у которых двое и более несовершеннолетних детей, у которых в семье нет больше лиц с заработком, студентам посещающим учебные заведения без отрыва от производства, участникам боевых действий, инвалидам, лицам получившим производственные травмы на этом же предприятии, авторам полезных изобретений, лицам депортированным с Украины на протяжении пяти лет со времени возвращения на место прописки, бывшим военнослужащим срочной службы и другим согласно с законами Украины.А так же работодатель должен предложить другую работу(должность).

Незаконное сокращение работника в Украине можно обжаловать и оспорить в судебном порядке, составлением и подачей иска.

При увольнении по соглашению сторон, выплачивается з/п за фактически отработанное время, а так же компенсируется не отгуляный отпуск.Кроме того, при соглашении сторон Вы стразу сможете стать на учет в центре занятости.

А по собственному желанию, вы сразу на учет в центре занятости не станете.

Здравствуйте, Екатерина.В частности, при  увольнении по сокращению работодатель обязан Вам предоставить другое рабочее место на ту же должность или на другую, которой Вы соответствуете.При увольнении по согласованию сторон у работодателя такой обязанности не возникает.

1. КЗоТ Украины:

Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення", власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення працівників.

Вимоги частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, пов’язаними з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період.

Державна служба зайнятості інформує працівників про роботу в тій самій чи іншій місцевості за їх професіями, спеціальностями, кваліфікаціями, а у разі їх відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. У разі потреби особу може бути направлено, за її згодою, на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації відповідно до законодавства.

2. При увольнении по собственному желанию Вам не положено выходное пособие, а при увольнении всязи с сокращением - положено. Для расчета выходного пособия учитываются выплаты за последние 2 календарных месяца работы, предшествующие увольнению

Выходное пособие рассчитывается по формуле:

Вп = (З1 +З2)/К1*К2, где:

Вп — выходное пособие;

З1 — зарплата за 1-ый месяц перед увольнением;

З2 — зарплата за 2-ой месяц перед увольнением;

К1 — количество фактически отработанных дней за 2 месяца;

К2 — среднемесячное количество рабочих дней за 2 месяца.

Стаття 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, - у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Надеюсь, что помогла разобраться в Вашем вопросе!

С Уважением, Ирина! 

Здравствуйте.

Если Вас просят написать заявление по согласованию сторон значит фактически никаких сокращений на предприятии не будет. Если Вы цените эту работу и у вас есть сильный характер не соглашайтесь на согласование сторон. Пускай увольняют по сокращению, которое есть все шансы обжаловать в суде и получить компенсацию (за час вимушеного прогулу). 

На бирже труда человека которого уволили по сокращению получает выплаты сразу а вот  если по согласованию по через 3 недели. 

Здоровья! Ни вкоем случае не соглашайтесь! Ваш подлый работодатель, желает получить компенсацию от государства (т.к. его действия очень уж похожи на этап банкроства). В случае согласования сторон Вам от этой компенсации ничего не достанется, кроме актически заработанных Вами на момент увольнения денег и компенсации за отпуск (если такое имеется после отпускного периода). Хочет сокращать - пускай сокращает! В этом случае Вы сразу же становитесь на биржу труда (со всеми вытекающими выплатами), да и работодатель обязан Вам компесировать принесенные Вам неудобства. А, при более детальном анализе Вашей ситуации, как писали мои коллеги:наличие маленьких детей,инвалидность  и т.д и т.п., можно вообще отсудить у него неплохой моральный ущерб. Успехов, силы духа и уверенности в себе!

От записи в трудовой, напрямую зависят выплаты денег.

- Увольнение "по сокращению" ( п.1 ст. 40 КЗоТ Украины ). Вы получаете расчетные за последний месяц плюс выходное пособие в размере месячного заработка. При регистрации статуса безработного вы сможете получать пособие только через 30 дней после сокращения.

- Увольнение по согласию сторон ( п.1 ст. 36 КЗоТ Украины). лицам, уволенным с последнего места работы по соглашению сторон (часть первая п.1 ст.36 КЗоТ1), законом предусмотрено сокращение продолжительности выплаты пособия по безработице на 90 календарных дней. Таким образом, общая продолжительность выплаты пособия по безработице в данном случае может составлять 270 календарных дней в течение двух лет и 630 календарных дней (для лиц предпенсионного возраста). Кроме того, такая выплата начинается с 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.

Здравствуйте Екатерина, увольняться Вам или нет, это решить нужно Вам самой учитывая и психологический аспект работы под" гнетом ", и материальный. Со вторым, могу еще добавить к вышесказанному, что в центре занятости Вам присвоят статус безработного и будут выплачивать пособие так: увольнение по соглашению- на 7 день и выплаты длятся 9 месяцев в разном процентном соотношении к Вашим официальным доходам , а по собственному желанию - статус присваивается на 30 день и выплаты идут год. Но при соблюдении некоторых условий. Если нужно Вам более детально, позвоните, я все подробно объясню, включая какие документы нужно подать в ЦЗ.

С уважением, Людмила 

Не звільняйтеся, це не є у ваших інтересах.

Звільнення за угодою сторін чи звільнення за вашою власною ініціативою звужує ваші права в отриманні допомоги по безробіттю (вище вже описувалося), в тому числі вихідної допомоги, порівняно із звільненням у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників.

Чому скорочують саме вас,чому не скорочують ще працівників з кваліфікацією як у вас, чи є погодження профспілкового органу (якщо такий існує, взагалі), чому вас просять написати заяву про звільнення за угодою сторін, якщо скорочення чисельності або штату працівників не потребує вашої згоди. - Це питання які ви можете поставити роботодавцю. Стаття 42 КЗпП Укр. передбачає переважне право на залишення на роботі при скороченні.

Про скорочення вас мали повідомити за два місяці до його здійснення з вказуванням причин і обгрунтувань, а також із засвідченням списку працівників, які підлягають скороченню (якщо тільки вас - то ви і є список).

Щодо вашого правового становища додати нічого, бо юристи вже вам в цьому допомогли. Тільки деякі судження потребують коректування, бо не відповідають чинному законодавству:

1. Отримати статус безробітної ви зможете з першого дня реєстрації у будь-якому територіальному центрі зайнятості незалежно від вашого місця проживання .

2. Отримати допомогу по безробіттю ви зможете у разі звільнення:

- у зв'язку із скороченням - з 8-го дня після реєстрації як безробітна (пункт 1 розділу ІІ Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності (далі - Порядок). 

При цьому допускається відкладення виплати допомоги по безробіттю не більше ніж на один місяць. Відкладення виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення особи (абзац 2 пункту 1 розділу IV Порядку). Але це зумовлено тим, що роботодавець виплачує вихідну допомогу у розмірі не менше середньомісяної заробітної плати (ст. 44 КЗпП Укр.). Це означає, що в колективному договорі може бути передбачено більший розмір. Заробітна плата розраховується за останні 2 місяці (абзац 3 пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати);

- за угодою сторін - з 8-го дня після реєстрації як безробітна (частина 1 розділу ІІ Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності).

3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін (підпункт 1, пункт 3, розділ IV Порядку).

Єдине, що ви маєте усвідомлювати це те, що не вам має бути некомфортно далі працювати в разі залишенні на роботі, а вашому роботодавцю має бути некомфортно за вчинення явно протиправних дій.

Якщо ж ви все-таки вирішите піти з роботи. То ви це зможете зробити у будь-який час за власною ініціативою і правові наслідки будуть такі ж як і після звільнення за угодою сторін. Крім того, якщо ви будете звільнятися пізніше за власною ініціативю з поважних причин чи з причин порушення трудового законодавства роботавцем, то вихідна допомога виплачується у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Реклама
Мой ответ