Украина
category

Списання техніки, яка перебуває у пайовому внеску?

Вопрос № 1249
Списання техніки, яка перебуває у пайовому внеску?
4 консультации
120 грн.

Доброго дня! Є ТОВ сільхозвиробник, деяка техніка знаходиться у пайових внесках і її потрібно спмсати, продати, як це правильно оформити юридично?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 30 грн.

Добрый день. Для того чтобы установить факт непригодности техники к дальнейшему использованию или неэффективность восстановительного ремонта, а также для документального оформления списания с баланса на предприятии создается постоянно действующая комиссия. 

Только по результатам обследования комиссии тех. состояния объекта и тщательного определения причин его списания, с разрешением регистрирующего органа, проводится ликвидация таких основных средств. При этом, должно быть возмещение выбывшей суммы из уставного фонда за счет собственных источников налогоплательщика.

Когда принято решение о ликвидации основных средств, бухгалтерский учет выбывших основных средств, приводится в соответствие со ст.34 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 7 "Основные средства", согласно которому из суммы доходов, полученных при выбытии объекта основных средств, вычитается остаточная стоимость, сумма непрямых налогов и расходы, связанные с выбытием.

Для правильного ведения налогового учета имеет важное значение к какой группе основных средств относится выбывший объект. Особенности такого налогообложения изложены в п.8.4.3 и 8.4.4 Закона о прибыли.

Любое выбытие основных средств оформляется документально, для этого предусмотрена типовая форма N 03-3 "Акт на списание основных средств" и типовая форма N 03-4 "Акт на списание автотранспортных средств".

Ответ оплачен: 30 грн.

Здоров'я! Згоден з колегою Олександром Бобровим, стосовно бухгалтерського оформлення процедури списання. Але тут є одне "НО", якщо техніка пайова, то її можна списати лише, як ту, що "прийшла в непридатність"! Для цього потрібно створити (відповідно до статуту ТОВ) ліквідаційну комісію, провести амортизаційні розрахунки, та вже на підставі цих розрахунків приймати рішення!

Ответ оплачен: 30 грн.

Добрий день!

Погоджуюсь з колегами Олександром Бобровим та Олександром Мазуром. Але якщо техніка вносилась як пайовий внесок до статутного капіталу, то після дій, які описали колеги вище, необхідно протоколом загальних зборів товариства прийняти рішення про зменшення статутного капіталу на суму пайових внесків з вирахуванням фізичного зносу та здійснити реєстраційні дії в державного реєстратора (сьогодні документи подаються через Центр надання адміністративних послуг), якщо вона(техніка) не відноситься до статутного капіталу підприємства, то лише дії описані вище колегами.  Також зверніться до членів, які внесли дану техніку, як пайовий внесок, отримайте письмогу згоду на її (техніку) списання, щоб вони потім не звертались до суду і не оскаржували Ваші дії, про незаконне списання даної техніки. Це стосується, якщо техніка внесена до статутного капіталу, якщо вона не внесена до статутного капіталу, то можете взяти (щоб захистити себе в майбутньому) а можете і не брати, на Ваш вибір.

Сподіваюсь, що допоміг Вам!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ