Украина
category

Угода про неодруження

Вопрос № 125
Угода про неодруження
1 Консультация
Бесплатно

Гр. А. та її колишній чоловік звернулися до нотаріуса з проханням посвідчити досягнуту між ними домовленість, згідно з якою батько не зобов’язаний утримувати своїх неповнолітніх дітей і водночас відмовляється від права на частку в спільно нажитому майні подружжя. Колишня дружина зобов’язувалась не одружуватись повторно до досягнення дітьми повноліття.

Нотаріус відмовився посвідчити даний правочин, мотивуючи тим, що він може бути визнаний недійсним.

Дайте аналіз ситуації.

Консультации Советников

У пункті 1 ч. 1 ст. 49 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що нотаріус зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії, якщо вчинення такої дії суперечить законодавству України. Це випливає безпосередньо з принципу законності, на якому ґрунтується діяльність органів юстиції, у тому числі нотаріату . Таким чином, у разі якщо вчинення нотаріальної дії буде порушувати певні норми чинного законодавства, нотаріус зобов'язаний відмовити в її вчиненні.

До таких ситуацій слід віднести випадки:

- якщо особи виявили бажання вказати у посвідчуваному правочині неправомірні умови;

- якщо документ, за посвідченням чи видачею якого звернулась особа, у разі його посвідчення буде суперечити нормам моралі чи публічного порядку в державі.

Крім цього, вважаю, що умови, яких дана пара досягнула між собою порушують норми законодавства та сам дух закону, а саме:

Стаття 16 Загальної декларації прав людини: "1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружитися і заснувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо вступу в шлюб, під час перебування в шлюбі і під час його розірвання. 2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються. 3. Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства і держави ".

Право людини на свободу, проголошене у ст. 29 Конституції України, і надалі виключає можливість лімітування кількості шлюбів, у яких упродовж свого життя може перебувати особа.

Стаття 51 Конституції України визначає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. 

Крім того порушується ряд положень Цивільного Кодексу, наприклад ч. 6 ст. 203 Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей;

Стаття 270.Види особистих немайнових прав

1. Відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Стаття 291.Право на сім'ю

1. Фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я має право на сім'ю.

Стаття 27.Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки

1. Правочин, що обмежує можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемним.

Крім вищезазначеного порушені норми Сімейного кодексу, а саме:

Стаття 141.Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

1. Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини.

Стаття 180.Обов'язок батьків утримувати дитину

1. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

З огляду на вищенаведене, зрозумілі причини відмови нотаріуса.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ