Украина
category

Учитель оскорбляет ученика.

Вопрос № 1278
Учитель оскорбляет ученика.
1 Консультация
Бесплатно

Учитель называет учеников дебилами. Имеет ли он право это делать? Если да, то какая статья и в каком законе это запрещает?

Консультации Советников

Добрый день, Василий!

Как минимум, есть нарушение  Конституции Украины!

Согласно Конституции Украины:

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Согласно Закона Украины "Про освіту"

Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти

При нарушении прав ученика следует писать жалобы:

1. Директору школы;

В соответствии с Законом "Про образование"

2. Стаття 62. Органи управління у сфері освіти

1. До органів управління у сфері освіти належать:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти;

постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти;

державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;

органи місцевого самоврядування.

В эти органы пишутся жалобы и они воздействуют на учителя, который нарушает права ребенка!

С Уважением, Ирина!

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ