Украина
category

Чи підлягає амністії

Вопрос № 1319
Чи підлягає амністії
2 консультации
Бесплатно

Доброго вечора! Мого чоловіка позбавлено волі на 5 років 6 місяців з 05.01.2014 року за ст.187 ч.3 та ст.296 ч.3 КК України. По закону Савченко у нього - 5 років 1 місяць. В травні цього року частину невідбутого покарання йому було замінено на більш м'яке. У вересні у нього 2/3 його строку і відкрите УДО, але в адміністрації виправного центру відмовляються у його наданні, говорять, що у них свої закони. Скажіть, будь ласка, що можна зробити, щоб отримати УДО і чи підлягає амністії 2017 покарання за вказаними статтями при відбутому покaранні більше 2/3 строку?

Консультации Советников

Доброго вечора, постанова Пленуму ВСУ N 2 від 26.04.2002 року " Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким "містить положення про те, що Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можливі лише після повного та всебічного вивчення даних про особу засудженого. При цьому головною умовою прийняття такого рішення є доведеність: 2341-14 ); 2341-14 ); 2341-14 ). 2341-14 ) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може застосовуватись до осіб, які відбувають покарання у виді виправних робіт, обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також до військовослужбовців, які засуджені до службових обмежень чи тримання в дисциплінарному батальйоні. 2341-14 ) застосовується лише при відбуванні покарання у виді позбавлення волі. Від інших видів покарань (як основних, так і додаткових) такі особи звільненню не підлягають. 2341-14 ) може застосовуватися до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк. При цьому більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині КК для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутий строк покарання, призначеного вироком. 2341-14 ). 2341-14 ). 2341-14 ). 2341-14 ) особу може бути умовно-достроково звільнено (повністю або частково) від відбування і додаткового покарання. При цьому слід мати на увазі, що таким додатковим покаранням, від якого можна звільнити достроково (тобто до закінчення строку), є лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 2341-14 ) засудженого також може бути звільнено і від додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Таке звільнення від додаткового покарання є безумовним. 8. При умовно-достроковому звільненні від відбування основного покарання засудженого, щодо якого було застосовано додаткове покарання, суд може вирішити питання про його повне або часткове звільнення від відбування і додаткового покарання не тільки тоді, коли про це порушено питання у поданні органу, який відає виконанням покарання, а й за своєю ініціативою. 1003-05 ) (далі - КПК). 1003-05 ) органів може повністю або частково звільнити його від додаткового покарання після фактичного відбуття встановленої законом частини останнього та за наявності інших зазначених у законі умов. 11. При вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким щодо засудженого, покарання якому було пом'якшено згідно з актом амністії, помилування або за рішенням суду, фактично відбута частина покарання повинна обчислюватись виходячи з покарання, встановленого актом амністії, помилування або рішенням суду. 2341-14 ). За таким же правилом вирішується питання про заміну більш м'яким невідбутої частини покарання, призначеного за сукупністю злочинів або вироків. 3325-07 ). Коли ці вимоги не виконано (характеристика не відображає процесу виправлення засудженого або стосується не всього періоду відбування ним покарання, немає даних про попередні судимості та відшкодування матеріальних збитків, не подано витяг із рішення спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх тощо) і за повнити ці прогалини в судовому засіданні неможливо, суддя на стадії підготовки справи до розгляду повертає матеріали для відповідного оформлення, а коли недоліки виявлено в судовому засіданні, - ухвалює відповідну постанову, в якій зазначає підстави для повернення матеріалів. Відсутність у матеріалах даних про можливість працевлаштування засудженого після умовно-дострокового звільнення від відбування покарання не може бути підставою для відмови у задоволенні подання. 14. Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, суду необхідно з'ясовувати, де вони проживатимуть, працюватимуть або навчатимуться, якщо до них буде застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 1003-05 ) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким застосовуються суддею районного (міського) суду за місцем відбування засудженим покарання за спільним поданням органу, що відає виконанням покарання, спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх. Суд має повідомляти ці органи про час і місце судового розгляду. 2341-14 ). Виходячи зі змісту зазначеного пункту умовно-дострокове звільнення від відбування покарання названих осіб здійснюється з урахуванням особливостей кожної кримінальної справи за правилами, встановленими статтями 81 та 107 КК 2001 р. ( 2341-14 ), якщо вони є більш м'якими, ніж ті, що були передбачені статтями 52, 52-1, 53 КК 1960 р. ( 2001-05 ), і, навпаки, за правилами, передбаченими статтями 52, 52-1, 53 КК 1960 р., якщо вони є більш м'якими, ніж ті, що встановлені статтями 81 та 107 КК 2001 р. 17. Оскільки судовий розгляд питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким справляє великий виховний і запобіжний вплив як на самого засудженого, так і на інших осіб, суди під час судового засідання у справах цієї категорії повинні приділяти особливу увагу поясненням засудженого, представників органу, який відає виконанням покарання, спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх по суті внесеного подання. Зокрема, слід ретельно з'ясовувати ставлення засудженого до вчиненого злочину, праці та навчання, додержання ним вимог режиму, участь у самодіяльних організаціях засуджених виправно-трудової установи, а також його наміри щодо прилучення до суспільно корисної праці та потребу в наданні допомоги при обранні місця проживання і працевлаштування. Пояснення зазначених осіб і думка прокурора мають бути відображені в протоколі судового засідання. 18. Звернути увагу судів на те, що в постанові про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким необхідно обов'язково викладати суть подання органу, який відає виконанням покарання, і спостережної комісії чи служби у справах неповнолітніх, мотиви прийнятого рішення й дані, що були підставою для задоволення клопотання або відмови в цьому. 2341-14 ). 1003-05 ) протягом семи діб із дня оголошення постанови з питання застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання чи заміни невідбутої частини покарання більш м'яким прокурор і засуджений вправі подати на неї апеляції. У разі подання апеляції прокурором виконання зазначеної постанови зупиняється. 20. Суди повинні реагувати окремими постановами на кожний випадок необгрунтованого подання органами, які відають виконанням покарання, матеріалів про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання чи заміну невідбутої частини покарання більш м'яким. 21. Після розгляду судом справи про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким копії ухваленої постанови мають надсилатися суду, який постановив вирок (для приєднання до справи), а також спостережній комісії або службі у справах неповнолітніх за обраним засудженим місцем проживання.

Статті, які потрапляють під амністію у 2017 році в Україні, та основні фактори, що дозволяють застосувати амністію. Невелика небезпека злочинів для нашого суспільства, скоєних особами, визнаними винними.Об’єктивні умови, значно знижують суспільну небезпеку осіб, запропонованих до звільнення: пенсійний вік, важка або смертельна хвороба, запущена форма туберкульозу, онкологічна хвороба.Велика частина (2/3 або 3/4) терміну, яку відбув укладений без порушень і зауважень з боку керівництва колонії.Засуджені, у яких на піклування є діти-інваліди або діти у віці до 16 років.Неповнолітні особи зі статтями, що не містять небезпечні для суспільства злочини.Засуджені злочинниці на будь-якому місяці вагітності.Інваліди всіх трьох груп і ветерани війни.Учасники бойових дій за завданням Батьківщини.Учасники ліквідації наслідків аварії на атомній електростанції в Чорнобилі.Особи, засуджені або визнані винними, які раніше захищали державну суверенність і неподільність України, а також брали участь в антитерористичних діях на Донбасі.При цьому клопотати про амністію може сам в’язень, його члени сім’ї, батьки, захисник, законний представник і, в особливих випадках, представник комісії при президентові з питань помилування.

Реклама
Мой ответ