Украина
category

Получение приписного

Вопрос № 1379
Получение приписного
6 консультаций
50 грн.

Я переселенец,справка переселенца зарегистрирована в одной области,а стать на учёт хотел бы в другой

Консультации Советников

Ответ оплачен: 5 грн.

Добрий день.

Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» на військовий облік призовників та військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах повинні стати:

1. На військовий облік призовників:

 • приписані до призовних дільниць;
 • які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • які набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають приписці до призовних дільниць.

2. На військовий облік військовозобов'язаних:

 • звільнені з військової служби в запас;
 • ті, що припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
 • військовозобов'язані, які прибули з інших місцевостей (адміністративно-територіальних одиниць) України або з-за кордону на нове місце проживання;
 • звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (крім осіб, прийнятих на службу цивільного захисту у порядку, визначеному Кодексом цивільного захисту України, до проходження строкової військової служби), Державної кримінально-виконавчої служби України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 • ті, що набули громадянства України і згідно з цим Законом підлягають взяттю на облік військовозобов'язаних;
 • виключені з військового обліку Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України;
 • звільнені від призову на строкову військову службу;
 • ті, що досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Для постановки на військовий облік треба особисто прибути до військкомату.

Необхідні документи

 • заява про взяття на військовий облік;
 • паспорт;
 • ідентифікаційний код;
 • військово-обліковий документ;
 • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
 • лист вибуття з ЖЕКу.

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

В разі зміни місця проживання на строк більше 1.5 місяця, вибуття у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування – на строк більше трьох місяців, Ви повинні знятися з військового обліку за місцем проживання.

 • У разі, якщо Ви прибули на нове постійне або тимчасове місце проживання на строк більше ніж 1.5 місяця, а у службові відрядження, на навчання, у відпустку або на лікування на строк більше 3 місяців, необхідно стати у 3 денний строк на військовий облік.
 • Для цього Ви повинні подати письмову заяву на ім’я районного військового комісара.

 • Далі Ваші дані заносяться в обліково-алфавітну книгу і заповнюється 2 примірники алфавітної картки, один з яких зберігається в окремій папці до одержання особової справи, а другий — не пізніше 3-денного строку направляється районному військовому комісару за попереднім місцем Вашого військового обліку з проханням надіслати особову справу.
 • В свідоцтві про приписку проставляється штамп про взяття на військовий облік призовника.
 • Якщо Ви прибули у сільську місцевість, в селище і місто, де немає військових комісаріатів, Вас направлять в органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення персонально-первинного обліку;
 • По одержанні, особова справа після ретельної перевірки поміщається у відповідну картотеку, а алфавітна картка знищується.
 • Ответ оплачен: 25 грн.

  Илья, скажу Вам как есть на самом деле. Если Вы зарегистрированы в одной области, а стать на учёт хотите в другой, то в таком случае Вам даже Суд не поможет. Для того, чтобы встать на учёт в воинский комиссариат другой области Вы должны зарегистрировать своё постоянное место жительства в другой области. Кроме того, Вас поставят на учёт только в том районе, в котором Вам выдана соответствующая справка или зарегистрировано постоянное место жительство в паспорте.

  Добрий день!

  Погоджуюсь з колегами. Вам необхідно мати документи про реєстрацію місця проживання за новою адресою, за якою Ви бажаєте стати на облік. 

  Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України (ЗУ) "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлено, що факт внутрішнього переміщення  підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, що діє безстроково, крім випадків, передбачених статтею 12 цього Закону. 

  Відповідно до ч.3 ст 4 Закону України (ЗУ) "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлено, що для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Ответ оплачен: 10 грн.

  Відповідно до ч.1 ст. 5 Закону України (ЗУ) "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлено, що довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону.

  Відповідно до ч.2 ст. 5 Закону України (ЗУ) "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлено, що адресою фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи може бути адреса відповідного місця компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (адреса містечка із збірних модулів, гуртожитку, оздоровчого табору, будинку відпочинку, санаторію, пансіонату, готелю тощо).

  Відповідно до п.3 ч.2 ст. 9 Закону України (ЗУ) "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" встановлено, що внутрішньо переміщена особа зобов’язана: повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.

  Отже, для того щоб Вам стати на військовий облік в іншій області, Вам неохідно звернутися в органи з питань соціального захисту населення в районі, де Ви бажаєте стати на військовий облік, та повідомити їм нову адресу місця проживання, (можливо із заміною довідки про переселенця або без заміни), але якщо Вам не дадуть нової довідки, а лише внесуть зміни в реєстр, можете їх попросити, щоб Вам надали довідку чи інший документ, що підтверджує Вашу нову адресу проживання, і на підставі даних документів, можете звернутися у той військомат в якому бажаєте отримати приписне. Процедуру приписки в військоматі описала моя колега вище.

  Сподіваюсь, що Вам допоміг!

  Якщо у Вас виникнуть питання, звертайтесь.

  Ответ оплачен: 5 грн.

  Не знаю зачем нужно это, но да ладно.Можно банально сделать справку в той области, где хотите стать на учет, справочка быстро делается.(самый простой вариант) и все, никаких проблем.

  Похожие вопросы

  Реклама
  Мой ответ