Украина
category

Перехід права власності

Вопрос № 1401
Перехід права власності
10 консультаций
200 грн.

Військова частина з Запоріжжя купила нерухоме майно за договором купівлі-продажу, що знаходиться в Луцьку у фізичних осіб. Мін оборони видало наказ про передачу нерухомості з балансу в/ч Запоріжжя до в\ч що знаходиться в м. Луцьк. та про подальше оформлення права власності за в/ч в Луцьку. Був підписаний акт приймання-передачі нежитлової будівлі між в/ч Запоріжжя та в/ч Луцьк, проте в усіх реєстрах право власності залишається за в/ч Запоріжжя.

Питання, чи можливо здійснити передачу прав власності на підставі акту-приймання передачі, наказу Міністра оборони та установчих документів військових частин лише за допомогою державного реєстратора в центрі надання адмін послуг чи потрібно залучати нотаріуса та вчиняти договір купівлі-продажу чи пожертви.

В Договорі купівлі-продажу написано, що Ген Штаб в особі в/ч Запоріжжя , далі по тексту "Покупець" від імені якої на підставі довіреності ді\є командир в/ч

Дякую.

Консультации Советников

Відповідно до ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Відповідно до ч.1 ст. 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Відповідно до п.2, ч.1, ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" державними реєстраторами можуть бути нотаріуси.

Таким чином, чтосовно Вашої справи, для того щоб зареєструвати право властності на нерухомість, простіше звернутись із відповідним пакетом документів до нотаріуса. Тому що, право власності виникає саме з моменту деражної реєстрації відповідного права, а не з моменту приймання-передачі речі. У Вашому випадку складати акт приймання -передачі нерухомості доцільно було б  тільки після того, як в/ч стане власником відповідної нерухомості. А власником вона може стати тільки після внесення відомостей у відповідний реєстр. Без державної реєстрації права власності в/ч не може юридично вважатися власником, а укладений договір купівлі-продажу без нотаріального посвідчення та подальщої відповідної реєстраці вважається просто недійсним. Тому, якщо договір-купівлі продажу нерухомості не посвідчений нотаріусом, рекомендую звернутись до нотаріуса та зареєсравати у нього одночасно відповідне право власності на нерухомість.

Стосовно Вашого питання: передача прав власності тільки на підставі вищезазначених документів здійснити неможливо. Передача прав власності у Вашому випадку здійснюється виключно на підставі Договору купівлі-продажу, який посвідчений нотаріусом, а також при цьому Вам обов'язково необхідно зареєструвати право власності у будь-якого державного реєстратора, до числа яких належить нотаріус.

Вітаю.

Згідно чинного Цивільного Кодексу України право власності виникає із правочинів, зокрема, із договорів.

Отже, акти приймання-передачі, Накази Міністра - не мають сили договору купівлі-продажу та перереєстрація права власності на їх підставі неможлива.

Відповідно, потрібно укладати наступний договір купівлі-продажу, із його нотаріальним посвідченням та з наступною державною реєстрацією, що і буде підставою для зміни відомостей стосовно власника у відповідному державному реєстрі.

Можу запропонувати Вам і інші альтернативні варіанти щодо впорядкування прав користування проблемним об'єктом нерухомості - укласти договір оренди або передати майно в господарське відання.

З повагою,

Здоров'я! Звісно спробувати варто! При собі треба мати:копію наказу (про передачу об'єктів із Запорізької в\ч на баланс Луцької в\ч), акт прийому-передачі, та документ який засвідчуватиме Ваше представництво (довіреність, копію наказу, тощо) та договір купівлі-продажу.

Можуть виникнути певні складнощі, якщо в відчужуваному майні будуть об'єкти державного (стратегічного) значення! Тоді тільки за особим наказом Міністра оборони, Головнокомандувача або рішенням СНБО.

19.12.17 13:44
Дмитро

Об`єктів державного значення немає.

19.12.17 14:19

Тоді пробуйте! Зі святом Вас, бережи Вас Боже!

Можна передати, але лише інше речове право, тому що в/ч Запоріжжя мала би бути зареєстровано як ін реч право,право власності за Мін. оборони.

Відповідь реєстраційної служби.

19.12.17 13:54
Дмитро

В Договорі купівлі-продажу написано, що Ген Штаб в особі в/ч Запоріжжя , далі по тексту "Покупець" від імені якої на підставі довіреності ді\є командир в/ч

19.12.17 14:27

В будь-якому випадку право власності повинно бути оформлене за Міністерством. Тому реєстраці. іншого речового права є правильним та найпростішим варіантом

Добрий день, Дмитро!

По Вашому питанню можу повідомити наступне:

Згідно ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

1. Державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:

1) прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв;

2) виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у Державному реєстрі прав;

3) встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв;

4) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

5) прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав);

6) відкриття розділу в Державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав;

7) формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником;

8) видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

2. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державні реєстратори зобов’язані надавати до відома заявників інформацію про перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав.

3. У випадках, передбачених законодавством України, державна реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об’єкта нерухомого майна, речові права на який підлягають державній реєстрації.

4. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

5. Заява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта нерухомого майна.

У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об’єкти.

При цьому одна заява подається лише у разі, якщо речові права на житловий будинок, будівлю, споруду та земельну ділянку, на якій вони розташовані, реєструються за однією особою.

6. Заява про державну реєстрацію прав може бути відкликана до прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або про відмову в такій реєстрації.

7. Під час подання заяви про державну реєстрацію прав заявник зобов’язаний повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно.

8. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Державному реєстрі прав інших заяв про державну реєстрацію прав на це саме майно, заяви розглядаються в порядку черговості їх надходження.

Наступна заява розглядається тільки після прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав або про відмову в такій реєстрації щодо заяви, зареєстрованої в Державному реєстрі прав раніше.

Черговість розгляду заяв щодо одного об’єкта нерухомого майна застосовується як під час розгляду заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав, так і під час розгляду заяв про державну реєстрацію обтяжень таких прав.

9. Датою і часом державної реєстрації прав вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав.

10. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до оформлення заяв, а також вимоги до оформлення рішень державних реєстраторів, що приймаються за результатом їх розгляду, їх форми затверджуються Міністерством юстиції України.

Підставою для проведення державної реєстрації прав є документи, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на нерухоме майно, подані органу державної реєстрації прав, нотаріусу як спеціальному суб’єкту, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, разом із заявою 

ВИМОГИ до оформлення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1. Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - заява) оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2. Заява оформлюється українською мовою. Дата та час у заяві зазначаються арабськими цифрами у форматі - «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда».

3. Заява містить відомості про:

дату та час формування заяви;

номер заяви;

заявника (заявників);

суб’єкта (суб’єктів) речового права, обтяження такого права (крім випадків, коли в одній особі поєднано особу заявника та відповідного суб’єкта);

речове право, обтяження такого права;

об’єкт нерухомого майна, утому числі його реєстраційний та/або кадастровий номер;

електронну адресу для зворотного зв’язку (за бажанням власника (власників) об’єкта нерухомого майна);

реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви);

номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі внесення змін до записів Державного реєстру прав);

номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі скасування записів Державного реєстру прав (крім випадків скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 01 січня 2013 року, або скасування записів про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав));

номер рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно (у разі скасування відповідного рішення);

спосіб отримання документів.

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, у тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна зазначається обов’язково, якщо на момент формування заяви відповідний номер присвоєний об’єкту нерухомого майна за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.

Кадастровий номер земельної ділянки зазначається обов’язково, якщо заява подається відносно земельної ділянки.

4. На заяві в паперовій формі проставляється підпис заявника (заявників) та особи, яка сформувала таку заяву.

5. На заяву в електронній формі накладається електронний цифровий підпис заявника (заявників).

6. У заяві в паперовій формі не допускаються підчищення, закреслення чи інші виправлення.

7. Заява в паперовій формі оформлюється шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів).

Вітаю.

Акт приймання передачі не може слугувати підставою для переходу саме права власності. В ньому не буде зазначено істотні умови для цього. Вам необхідно укласти договір (купівлі-продажу, дарування і т.д.) в якому викласти істотні умови. 

 • 1.Виходячи з вищенаведеного, договір купівлі-продажу є підставою для набуття права власності на нерухоме майно, однак такий договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Тобто, до нотаріусу все одно треба звертатись.
 • 2.Акт приймання-передачу – це є невід’ємна частина договору. Однак, це не свідчить про набуття права власності. Підставою для набуття права власності на нерухоме майно – є державна реєстрація права власності. Таку реєстрацію Ви можете зробити у нотаріуса (їм Законом надали такі повноваження), або у державного реєстратора. Я раджу звернутись до державного реєстратора, так Вам буде дешевше, так як при звернені до приватного нотаріуса сплачується не тільки гос.пошлина, а ще і послуги нотаріуса. А при реєстрації у державного реєстратора тільки гос.пошлина та податки.
 • 3.Договір купівлі-продажу треба обов’язково укладати. Як я писала вище, він підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
 • 4.Всі документи, які укладаються при передачі майна між в/ч/ Запоріжжя та в/ч Луцька – це є підстава для реєстрації речових прав на майно, але не є документами, які вже посвідчують перехід та набуття права власності.
 • 5.Всю процедуру реєстрації за Законом я Вам написала.

Ще ознайомтесь з інформацією за наступним посиланням: (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF/paran23#n23)

19.12.17 14:24
Дмитро

То при зверненні до державного реєстратора, при наданні договору купівлі-продажу між фіз особами та в/ч Запоріжжя, акту-приймання передачі на баланс нежитлової будівлі, установчих документів в/частин, державний реєстратор зможе переєструвати за в/ч Луцька право власності на будівлю?! 

19.12.17 14:28

Так, можна, але договір купівлі-продажу укладається не між фізичними особами, а між фізичною особою «Продавець» та Ген Штаб в особі в/ч Запоріжжя , далі по тексту "Покупець" від імені якої на підставі довіреності ді\є командир в/ч. Все, що Вам треба подавати, в якому порядку, та як відбувається реєстрація речових прав, я Вам написала вище. Інформація взята з діючих Законів. Ознайомтесь, будь-ласка. 

Доброго дня.

Вам уже надали (Наталія Проданець) консультацію вцілому.

Власник майна - Держава, а "управляє" ним Міністерство оборони.

МОУ може закріпити майно за будь-якою в/ч на  на праві господарського відання (оперативного управління), а це відбувається на підставі відповідних актів.

Право користування майном, як уже було сказано вище, підлягає державній реєстрації, наприклад, нотаріусом.

Знаходите нотаріуса, питаєте які конкретно потрібні документи.

Ответ оплачен: 200 грн.

Якщо виникнуть додаткові запитання, пишіть, або звертайтесь особисто. Контактні данні є в моєму профілі.

Сподіваюсь, що допомогла у вирішенні Вашого питання!

З Повагою, Ірина!

19.12.17 14:39
Дмитро

Ірино, коментар до відповіді вище.

Договір між фізичними особами та в/ч Запоріжжя вже відбувся, і в реєстрах право власності за в/ч Запоріжжя. Мене цікавить, чи можна не залучати нотаріуса, а лише державного реєстратора , подати реєстратору заяву про реєстрацію права власносні за в/ч Луцьк та при цьому мати  1. договір купівлі продажу будівлі між фіз особами та в/ч Запоріжжя 2. наказ мін оборони про передачу на баланс з подальшим оформленням права власності 3. акт приймання-передачі будівлі від в/ч Запоріжжя до в/ч Луцька

19.12.17 14:42

Так, Ви можете не залучати нотаріуса, я Вам про це вже писала. Реєстрацію речових прав реєструю нотаріус АБО державний реєстратор!

Вам треба подати наступні документи державному реєстратору:

заяву встановленої форми;

копію документа, що посвідчує особу заявника (в Вашому випадку паспорт громадянина, доручення);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);

установчі документи військової частини (ОБОВ'ЯЗКОВО);

документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, акт Мін.оборони, рішення суду, свідоцтво тощо);

Тобто, якщо коротко, Вам треба подати для реєстрації речових прав наступні документи:

 • заяву встановленої форми;
 • копію документа, що посвідчує особу заявника (в Вашому випадку паспорт громадянина, доручення);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код) (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
 • документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція);
 • установчі документи військової частини (ОБОВ'ЯЗКОВО);
 • документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
 • документи, що підтверджують виникнення, перехід або припинення права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу, дарування, акт Мін.оборони, рішення суду, свідоцтво тощо);

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ