Украина
category

Увольнение

Вопрос № 1467
Увольнение
1 Консультация
Бесплатно

Училась в медицинском колледже 4 года, первых два с половиной на контракте, потом на бюджете. Работу нашла сама, без направления из колледжа. Отработала два с половиной года, могу ли я сейчас уволиться, не будут ли вопросы об отработке?

Консультации Советников

Добрый день.

Согласно ст. 38 КЗпП Вы можете уволиться по собственной инициативе, предупредив об этом работодателя за две недели в письменной форме за  иключением обстоятельств по которым Вы не сможете продолжить трудовую деятельность. Эти обстоятельства прописаны в выше указанной статье.

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Так же, Вы можете уволиться по согласию сторон согласно п. 1 ст. 36, в таком случае, Вы можете согласовать дату своего увольнения.

В случае, если Вы нашли другое место работы, Вы можете согласовать с руководством и оформить перевод на другое место работы, согласно п.5 ст.36

Если будет необходима консультация, обращайтесь.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ