Украина
category

Конфлікт інтересів

Вопрос № 1471
Конфлікт інтересів
6 консультаций
50 грн.

Доброго дня.

Я працюю першим заступником ректора з навчальної та методичної роботи.

На одній з кафедр університету працює моя дружина, звичайним викладачем.

Запит до НАЗК нічого не дав, у відповідь отримали виписку з закону і все.

Чи є в данній ситуації конфлікт інтересів? Якщо так, то як його можна вирішити без звільнення жодного з нас.Проблема в тому, що в мене є право підпису, і коли я залишаюся ТВО ректора то підписую платіжні доручення (заробітну плату) службовців, серед яких і моя дружино, тому боюся щоб перевірка не вбачила в цьому порушення конфлікту інтересів.

Консультации Советников

Вітаю.

Вважаю, що в Вашому випадку існує приватний інтерес. Хоча якщо дружині буде нараховуватись лише зарплата за штатним розкладом, який Вами не затверджений  (без премій, надбавок та ін.) жодних порушень з Вашого боку не буде.  

https://nazk.gov.ua/metodychni-rekomendaciyi  

Ви маєте можливість передати своє право підпису таких документів іншій особі?

18.01.18 16:09
Дмитро

Викладач отримує зарплатню та премію, проте зарплата та премія у всіх викладачів однакова абсолютно. Навіть на 1 копійку більше не отримує.

Передати право підпису неможу, інший зам може підписувати такі документи при відсутності в порядку черговості : ректор, 1-ий зам.

18.01.18 16:19

Зверніться до ректора з питання передання таких повноважень іншій особі. Йому також ці проблеми не потрібні. Або пропишіть, що у випадку існування конфлікту інтересів такий документ підписує інша особа, або навіть декілька осіб

у вашій установі має бути уповноважена відповідальна особа з питань запобіганню корупції, в даному випадку Ви зобов’язані повідомити цю особу у письмовій формі , про можливий конфлікт інтересів , далі питання вирішує ця особа, якщо такої немає, то повідомляєте своєму безпосередньому керівнику ! Єдиного рішення немає, головне - дотримання процедури, а як вже ситуацію буде розв’язано - вирішувати відповідальній особі установи! 

За більш детальною консультацією можете звертатися за моїми контактними даними у профілі! 

немає ніякої необхідності передавати повноваження і тд 

Ответ оплачен: 50 грн.

Доброго вечора! 

Погоджуюсь з колегою, Єлизаветою Тарабака, оскільки в даній ситуаціїї наявний приватний інтерес.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 27 Закону «Про запобігання корупції» не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам особи, зазначені у підпунктах «а», «в» – «з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону. Зокрема, до них належать особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; міністри, інші відповідні керівники; державні службовці; посадові особи органів місцевого самоврядування.

Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб не поширюється на керівників закладів освіти, оскільки вони не належать до категорії осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме – посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини 1 статті 27 Закону.

У той же час, частиною першою статті 28 Закону № 1700 передбачено, що особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону (у тому числі працівники закладів освіти) зобов’язані:

 • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Тому слід повідомити ректора, про виникнення такої ситуації.

+  Роз'яснення МОН щодо конфлікту інтересів: https://www.znu.edu.ua/docs/1-9-207.pdf  

18.01.18 19:53
Дмитро

Я буду пропонувати ректору зробити наступне:1. Доповнити службові обов'язки першого заступника текстом "З метою забезпечення врегулювання конфлікту інтересів стосовно Іванової Марії Іванівни – дружини Іванова Сергія Івановича, яка працює на посаді редактора редакційно-видавничого відділу Університету:

1) утримуватись від прийняття рішень управлінського та розпорядчого характеру стосовно зазначеної особи;

2) не впливати на виконання останньою службових обов’язків."2. Шляхом засідань уповноваженого підрозділу видавати протокол за підписом головного бухгалтера, начальника відділу кадрів та юриста, що надмірних заохочень чи просувань по посаді під час виконання обов'язків ректора стосовно дружини Іванової Марії Іванівни не було.Яка Ваша думка стосовно цих заходів?

18.01.18 21:13

По-перше, Вам необхідно повідомити про наявність конфлікту інтересів безпосереднього керівника, після розгляду заяви та у випадку встановлення факту реального конфлікту, ви можете пропонувати:

1.Здійснювати службові повноваження під зовнішнім контролем.

Оскільки, згідно зі ст. 33 ЗУ «Про запобігання корупції» даний захід врегулювання конфлікту інтересів здійснюється:

 • при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • якщо конфлікт інтересів має постійний або тимчасовий характер;
 • за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа;
 • якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті або обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим;
 • якщо відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Форми зовнішнього контролю, які повинні чітко вказуватись керівником у рішенні про обрання цього виду заходу зазначені у ч. 2, 3 ст. 33 Закону.

В такому формулюванні, Ви, зможете виконувати службові обов’язки без необхідності передавати повноваження та складання протоколу на кожному із засідань.

2.Можете ініціювати перегляд обсягу службових повноважень відповідно до ст. 32 ЗУ «Про запобігання корупції».

Перегляд обсягу службових повноважень особи, здійснюється:

 • при наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 • якщо конфлікт інтересів має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи;
 • за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа;
 • за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника

В такому випадку всі рішення управлінського та розпорядчого характеру стосовно Іванової Марії Іванівни можна буде перекласти на іншу особу.

Збережіть відповідь НАЗК, зареєструйте заяву на керівника про вказані обставини та не підписуйте преміювання. 

Роз"яснення ВССУ від 22.05.2017 - для встановлення факту реального конфлікту інтересів недостатньо констатувати існування приватного інтересу, який потенційно може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а слід безпосередньо встановити, що, по-перше, приватний інтерес наявний, по-друге, він суперечить службовим чи представницьким повноваженням, а по-третє, така суперечність не може вплинути, а реально впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень чи вчинення дій.

Добрий вечір!

Погоджуюсь з колегами, у описаній Вами ситуації немає конфлікту інтересів, лише можливий приватний інтерес. 

Колега Владислава Дідковська описала випадки конфлікту інтересів. Той факт, що Ви з дружиною працюєте на одному підприємству, колеги вище описали що конфлікт інтересів, може виникати коли рідні люди в прямому підпорядкуванні. У Вашому випадку Ваша дружина не прямо підпорядкована Вам, Ви заступник ректора, Ви маєте заступника, який виконує Ваші розпорядження, здійснює управління структурних підрозділів(кафедри), якому підзвітні керівники кафедр, а керівник кафедри вже керує співробітниками кафедри. Тобто прямим керівником Вашої дружини з описаної Вами ситуації є керівник кафедри, який підпорядковується навчальному відділу, яким керує начальник, який підпорядкований Вам чи Вашому заступнику. Ви ж підписуєте платіжні документи, а не приймаєте рішення щодо нарахування та виплати даної заробітньої плати, але необхідно читати статут Вашого закладу, щодо визначення повноважень. Можна ще один варіант, на момент відсутності ректора Ви виконуєте повноваження в.о., але ректор може окремим наказом по підприємстві призначити іншу особу відповідальну щодо підписання платіжних доручень щодо оплати праці, а всі інші функції виконуєте Ви. Але конфлікт інтересів необхідно встановити, а уже тоді приймати рішення щодо вирішення даного питання, Спільна робота подружжя на спільному підприєству не є підставою виникнення конфлікту інтересів. Можете також почитати статті та роз'яснення, які написали мої колеги вище.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Реклама
Мой ответ