Украина
category

Управление гражданской обороны

Вопрос № 1588
Управление гражданской обороны
5 консультаций
155 грн.

Кому непосредственно должно подчиняться управление гражданской обороны и ЧС в составе государственной администрации: непосредственно руководителю администрации, или возможно подчинение через другой департамент/управление? 

Ответ должен быть подтвержден выдержками из нормативных документов.

Консультации Советников

Добрий день!

Відповідно Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887:

1. Структурний підрозділ місцевої держадміністрації (далі - структурний підрозділ) утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Структурний підрозділ підпорядкований голові місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади;

4. Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.

Згідно зі статтею 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні головам відповідних місцевих державних адміністрацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня.

09.02.18 09:18
Роман

Управління цивільної оборони не являється типовим підрозділом. Чи повинно воно бути в безпосередній підлеглості керівнику адміністрації, який фактично є керівником регіонального штабу цивільної оборони?

09.02.18 09:28

Враховуючи, що до повноважень місцевої державної адміністрації, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, управління підпорядковується безпосередньо голові місцевої державної адміністрації, який очолює відповідну місцеву державну адміністрацію та здійснює керівництво її діяльністю. 

Додаю Положення про Департамент з питань цивільного захисту, для прикладу: 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

25 квітня 2016 року298

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи

Херсонської обласної державної адміністрації

1. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації (скорочене найменування: Департамент з питань ЦЗОР Херсонської облдержадміністрації, далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Херсонської області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

09.02.18 10:02
Роман

Місцева адміністрація може своїм розпорядженням змінювати підпорядкованість підрозділів. Який саме пункт ст 17-18-19 регламентує пряму підлеглість керівнику адміністрації?

09.02.18 10:20

Структурний підрозділ місцевої державної адіміністрації підзвітний та підконтрольний безпосередньо голові місцевої державної адміністрації, або заступнику голови, іншій посадовій особі, відповідно до розподілу обов'язків, визначеного головою місцевої державної адміністрації.

Ответ оплачен: 155 грн.

Доброго дня! Згідно постанови 

від 9 січня 2014 р. № 11 Київ

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту

Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів

Безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту здійснює ДСНС.

додатку 1.

8. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - територіальні підсистеми) створюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у відповідному регіоні.

Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми, її ланок здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку підсистему, ланку.

Ви повинні підпорядковуватися безпосередньо керівнику органу, який створив таку підсистему.

Управління з питань громадянської оборони надзвичайних ситуацій створюється з ціллю забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту  та відповідно до завдань визначених Кодексом Цивільного захисту України і  є структурним підрозділом відповідного Департаменту при адміністрації і є йому підконтрольним та підзвітним, що закріплено  в певному Положенні , яке затверджується директором такого Департаменту ( внутрішній акт).

Відповідь на запитання.

Згідно Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 03.11.2004 N 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 р. за N 1581/10180, -

Керівництво територіальними підсистемами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Начальниками територіальних підсистем за посадою є відповідно Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та голови відповідних державних адміністрацій. Свої повноваження вони здійснюють через територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Повсякденне управління територіальними підсистемами здійснюють керівники територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, які за посадою є заступниками відповідних начальників територіальних підсистем та начальниками гарнізонів МНС України в межах відповідних регіонів. Вони несуть персональну відповідальність перед керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту за функціонування територіальної підсистеми та реалізацію покладених завдань і є підзвітними та підконтрольними начальнику цивільного захисту відповідної адміністративно-територіальної одиниці, крім питань здійснення державного нагляду у сфері цивільного захисту. 

Реклама
Мой ответ