Украина
category

Створення електронної бібліотеки на шкільному сайті

Вопрос № 160
Створення електронної бібліотеки на шкільному сайті
2 консультации
Бесплатно

Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, з такого питання. Школа бере участь у Всеукраїнському проекті "Відкривай Україну" та своїм проектом обрала "Створення електронної бази художніх творів шкільної програми на сайті школи". Враховуючи те, що шкільна програма оновлена у цьому році і  друкованих екземплярів творів сучасних авторів не вистачає (навіть по 3 шт. на клас), чи можна здійснити наш задум, чи не порушимо ми права на інтелектуальну власність?

Консультации Советников

Законодавство у сфері авторського права передбачає, що використання твору є правомірним лише після попереднього письмового дозволу авторів чи інших осіб, що мають авторське прав на твори. 

Крім того, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору . Для створення електронної бібліотеки необхідно: - створити Реєстр суб’єктів авторського права на твори, які планується розмістити в електронній бібліотеці; - укласти договори між суб’єктами авторського права та електронною бібліотекою (або між суб’єктами авторського права та організацією колективного управління). На основі одержаних повноважень суб’єкт авторського права, його повірений чи організація колективного управління надає електронній бібліотеці невиключні права на використання об’єктів авторського права шляхом укладання з нею відповідного договору. Також цим договором передбачається виплата авторам чи іншим особам, що мають авторське право, винагороди електронною бібліотекою. Договір правовласника чи його представника з електронною бібліотекою може передбачити, у залежності від характеру використання творів, такі способи їх використання: відтворення, розповсюдження, включення творів як складових частин до збірників, подання творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;. При наданні доступу можна застосувати технічні засоби щодо безкоштовного доступу до анотацій творів для ознайомлення користувачів зі змістом твору, щоб визначити доцільність використання цього твору за відповідну плату. Електронні копії творів мають супроводжуватися застереженням щодо заборони неправомірного використання твору, зокрема його копіювання та розповсюдження. Електронна бібліотека має вести статистику використання творів для виплати винагороди.

Художні твори, про які йде мова у вашому запитання, є об’єктом авторського права, яке виникає з моменту створення твору, і діє протягом 70 років після смерті автора. Ви плануєте відтворювати ці твори в електронній формі та розміщувати їх на сайті школи (ймовірно, і в мережі Інтернет) для використання в навчальному процесі.

За загальним правилом, (ст. 9 Бернської Конвенції), на відтворення літературних і художніх творів, будь-яким чином і в будь-якій формі потрібна згода автора. Проте, з цього правила є винятки, які називаються вільним (без згоди автора) використанням. Так, Бернська Конвенція передбачає, що країни-учасниці (серед них і Україна) можуть законодавчо дозволяти вільне використання, як виняток, у певних особливих випадках за умови, що таке відтворення не завдає шкоди нормальному використанню твору і не зачіпає будь-яким необгрунтованим способом законні інтереси автора.

Закон України Про авторське право і суміжні права (ст. 23), допускає вільне відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті.

Таким чином, ви можете або розмістити на сайті школи уривки з творів сучасних авторів, або ж брати у них дозвіл на розміщення творів у повному обсязі. При цьому, варто подбати про певні гарантії для авторів, наприклад, розмістити базу лише на внутрішньому ресурсі, без доступу в Інтернет, або захистити доступ паролем.

Реклама
Мой ответ