Украина
category

Взыскание долга по расписан.

Вопрос № 1761
Взыскание долга по расписан.
11 консультаций
50 грн.

Здравствуйте.Я имею расписку на получение денег от меня,написанную собственноручно должником.В расписан указана фамилия,сумма долга указана в гривнах.Расписка была составлена 4.03.2003 года.В расписке указан срок возврата до 1.03.2005 года.И два свидетеля которые расписались.Можно ли идти с такой распиской в суд.И каковы шансы на выиграш.Что если свидетели не захотят ехать в суд.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 50 грн.

Борис, исходя из предыдущего Вашего вопроса, я так поняла, что должник умер.

10.04.18 23:11
Борис
Борис

Нет этот должник ещё жив.

10.04.18 23:22

Борис, исходя из критериев, которые указаны в Вашей расписке, она соответствует украинскому законодательству, но срок исковой давности закончился 02.03.2008 года. Более чем уверена, что на столько сильно пропущенный срок Вам в судебном порядке не восстановят. Если же Вас не было все это время в стране, но Вы были, а лечение проходите периодически, соответственно, у Вас было время воспользоваться своим правом обращения в суд для взыскания задолженности по расписке. Единственное, что может Вас спасти - это новая расписка, но уверена, что должник на это не пойдет, раз у Вас встал вопрос обращения в суд.

Доброго вечора!

У Вашому випадку слід звернути увагу на строки позовної давності.

Стаття 256. Поняття позовної давності

1. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.

2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

ст 261 ЦКУ

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання

У Вашому випадку суд скоріш за все прийме негативне рішення для Вас, але є варіант отримати нову розписку від  боржника (мало вірогідно але все ж таки) і з новою йти до суду

О сроках исковой давности. Сроки исковой давности применяются, если об этом было заявлено на суде. Самостоятельно суд не применяет сроков. Это первое, второе - свидетели по таким делам - это такое... Расписка - это да, доказательство. 

Стосовно свідків,які не захочуть йти до суду:

Стаття 69. ЦПК України

1. Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

2. Свідок зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини. За відсутності заперечень учасників справи свідок може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Суд може дозволити свідку брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень учасників справи, якщо свідок не може з’явитися до суду через хворобу, похилий вік, інвалідність або з інших поважних причин.

3. У разі неможливості прибуття до суду та участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно повідомити про це суд.

4. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду.

Стаття 71. Відмова свідка від давання показань

1. Фізична особа не має права відмовитися давати показання, крім показань щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім’ї або близький родич цих осіб), які можуть тягнути юридичну відповідальність для нього або таких членів сім’ї чи близьких родичів.

Короче говоря, если Вы с такой расспиской пойдете в суд, заплатите судебный сбор, а ответчик напишет отзыв на иск, что срок исковой давности (предъявления к нему требований) прошел, согласно Гражданскому кодексу Украины, то Вы останетесь не только без возвращения денег по расписке, но еще и судебный сбор будете платить. Минимальный для физ.лиц 704,80 коп, а так нужно расчитывать от суммы долга. Может быть и больше. Судебный сбор составляет 1% от суммы иска, но не больше 8810,00 грн.

10.04.18 23:36
Борис
Борис

Дело в том,что он не помнит что он писал и что срок возврата денег давно прошёл.

10.04.18 23:41

Ну так если Вы подадите иск, его отправят ответчику (должнику), тот в свою очередь ознакомится, спросит даже у юриста первокурсника, и тот ему скажет, что Вы пропустили сроки и все. 

У Вашому випадку є можливість звернення до суду з ЦІЄЮ наявною у Вас розпискою. Якщо звернутися до наведеної нижче статті, то можна визначити, що суд 100% прийме Вашу заяву, але для того, щоб отримати рішення на Вашу користь , необхідно зазначити достатньо вагомі причини пропуску строку позовної давності, що майже нереально (досить багато часу пройшло). Також, якщо у протилежної сторони буде адвокат, то він обов'язково зверне увагу на строки і подасть суду заяву про сплин строків і для того, щоб суд не прийняв таку заяву Вам необхідно НАВЕСТИ ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ ПРОПУСКУ СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності

1. Особа, яка виконала зобов'язання після спливу позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент виконання не знала про сплив позовної давності.

2. Заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності.

3. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

4. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

5. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Доброй ночи. Начнем с того, что сроки исковой давности применяются исключительно по заявлению второй стороны. Суд не вправе вам отказать в принятии заявления. Поэтому, в любом случае подавайте. При чем при подаче заявления восстанавливать сроки не надо. Поскольку суд в любом случае примет заявление. 

Что касается свидетелей, да они важны. Но каждая сторона доказывает свое. Вы принесете расписку и задача доказать ее недействительность ляжет на должника. Вы же, как кредитор, ее действительность докажите лишь тем, что предоставите ее оригинал. Поэтому, неявка свидетелей решающей роли не сыграет. Удачи вам.

В случае возникновения вопросов, звоните.

+38956138235

Никита 

Борис, еще раз обращаю Ваше внимание на то, что сроки требовать от должника деньги прошли. Суд примет Ваш иск в любом случае и если ответчик признает исковые требования, тогда выиграете. А вот если не признает инапишет отзыв на Ваш иск, что сроки прошли (а это даже первокурсник юр.фака ему скажет), тогда Вы останетесь ни с чем, а еще и судебный сбор оплатите.

Поэтому, прежде чем прислушиваться к советам коллег "конечно, обращайтесь в суд", следуюет взвесить все практические моменты, определить риски и целесообразность подачи такого иска. 

11.04.18 00:23
Борис
Борис

Ира я где то читал,что если прошёл срок,то есть какой-то механизм не сообщать должнику то ли что он прошёл, то ли что суд назначен(не помню).Что бы он не мог подать заявление о том,что он в курсе что срок прошел.

11.04.18 00:24

нет, такого нет, так как это является нарушением прав ответчика. 

только инвалиды 1 и 2 группы освобождены от уплаты судебного сбора в судах всех инстанций. Вы не освобождены. Далее решение за Вами.

Здоровья! Коллеги Вам уже все доступно и ясно пояснили. К сожалению, Ваш вариант обращения в суд не имеет смысла. Если конечно Вы в это время не были за границей, в командировке, болели и т.д., что можно подтвердить документально.

вам нужно было в суд подать до 01 марта 2008 года - вы пропустили сроки подачи в суд

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ