Украина
category

Пенсійне забезпечення війскових, учасників АТО. Стаття 15.

Вопрос № 184
Пенсійне забезпечення війскових, учасників АТО. Стаття 15.
3 консультации
Бесплатно

Підскажіть будьласка, діє ця стаття чі ні, Пенсійне забезпечення війскових, учасників АТО. Стаття 15,особливо мене цікавить редакція Закону № 103/96-ВР від 25.03.96.    

  Підвищення пенсій за вислугу років Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 цього Закону, які мають право на пенсію за цим Законом і які є ветеранами війни, та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії за вислугу років підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом. {Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3946-12 від 04.02.94; в редакції Законів № 103/96-ВР від 25.03.96, № 3591-IV від 04.04.2006}

 

Консультации Советников

Доброго дня! Стаття зараз діє саме в цій редакції. Що Вас цікавить з цього приводу?

19.01.17 19:24
Вячеслав

Мене цікавить Стаття 15 Закон № 103/96-ВР від 25.03.96, а саме:

"Стаття 15.Підвищенняпенсій за вислугу років Особам офіцерськогоскладу,прапорщикам,мічманам, військовослужбовцямнадстроковоїслужбита військової служби за контрактом,особамначальницькогоірядовогоскладуорганів внутрішніхсправ,якієветеранами війни,та особам,на яких поширюється чинність Закону України "Про статусветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту",пенсіїзавислугуроків підвищуються в таких розмірах: а) на400процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни I групи; б) на350процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни II групи; в) на200процентів мінімальної пенсії за віком - інвалідам війни III групи; г) на150процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій,членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України"Простатусветераніввійни,гарантіїїх соціального захисту",а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге;

19.01.17 19:52

Ця редакція наразі не є дійсною. Розміри пенсій за вислугу років встановлено ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" № 2262-12.

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію" - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт "б" статті 12): за страховий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років - 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);

в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, які звільняються з військової служби на умовахЗакону України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей" (пункт "в"статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.

20.01.17 00:21
Вячеслав

а как быть с законом 

Документ 2262-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2017, підстава 1769-19, таже статья 15 с сылкой на 

Закон  № 103/96-ВР від 25.03.96

20.01.17 10:18

В Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" йдеться, зокрема, про підвищення пенсій чи грошової допомоги інвалідам війни. Судячи з попередніх Ваших коментарів, Вас цікавить саме це питання. У статті 13 зазначено, зокрема, наступне:

"Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".

20.01.17 22:40
Вячеслав

Извините меня ещё раз! Но меня интересует статья 15, а именно: там сказано "Підвищення пенсій за вислугу років" не доплата, не добавка, а повышение пенсии, пункт г) на150процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, не до 150 процентов, не в 150 процентов а именно на 150 процентов. Я так понимаю, что все те доплаты которые указаны в законах,  идут ветеранам войны будь ты строитель, токарь, врач, шахтёр. А эта доплата идёт именно военным пенсионерам.

Щодо загалом учасників бойових дій згідно норм закону, про який було згадано вище, можна відзначити ч. 4 ст. 12, в якій зазначено наступне:

"Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність."

20.01.17 22:41
Вячеслав

Вячеслав Василенко

Извините меня ещё раз! Но меня интересует статья 15, а именно: там сказано "Підвищення пенсій за вислугу років" не доплата, не добавка, а повышение пенсии, пункт г) на150процентів мінімальної пенсії за віком - учасникам бойових дій, не до 150 процентов, не в 150 процентов а именно на 150 процентов. Я так понимаю, что все те доплаты которые указаны в законах, идут ветеранам войны будь ты строитель, токарь, врач, шахтёр. А эта доплата идёт именно военным пенсионерам.

Стаття 15 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" діє в тій редакціїї, яку ви приводили у своєму запитанні. Щодо редакції від 25.03.96 слід зазначити, що вона не діє, оскільки до статті внесені зміни на підставі Закону № 3591-IV від 04.04.2006. 

21.01.17 23:08
Вячеслав

Извините, но всё равно не пойму, прошёлся по закону на который Вы сослались, Закон № 3591-IV від 04.04.2006.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3591-15,

но там сказано о соц. выплатах всем "УБД", шахтёрам, строителям, военным. Тогда я, зашёл в Документ 2262-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2017, підстава 1769-19

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/page2

и там кроме закона на который вы ссылаетесь, с ним на ровне {Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3946-12 від 04.02.94; в редакції Законів № 103/96-ВР від 25.03.96, № 3591-IV від 04.04.2006}, а вот в 

Законі  № 103/96-ВР від 25.03.96 и расписаны повышения пенсий инвалидам и ''УБД'' от минимальной пенсии по возрасту. извините меня ещё раз, но я никак не пойму, почему все мне показывают все ссылки, а эту как будто не замечают. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ