Украина
category

Проблема получением биометрического паспорта

Вопрос № 1972
Проблема получением биометрического паспорта
2 консультации
Бесплатно

У меня возникла проблема получением биометрического паспорта.Я пришла за уже готовым паспортом, и вдруг!!!! мои отпечатки пальцев не сходятся с отпечатками пальцев, которые мне сняли при оформлении папорта! В течении недели я ходила и проверяла свои оттиски пальцев вновь и вновь....натирали пальцы и спиртом и мазали кремом...а система выдаёт - " не верифицируется" и всё. Я прождала этот паспорт около полутора месяцев, теперь мне сказали. что сотрудники составят акт и отправят в Киев. Это еще займёт до 2 - х месяцев. затем вновь делать новый паспорт и ещё столько же ждать!! В итоге . я за полгода только получу паспорт и то. не уверена уже!!!!! Обьясните . с чем это связано.?????? Я обычная пенсионерка, не сталевар у плавильной печи не обжигаю руки...

В назначенное время я пришла забирать уже готовый биометрический паспорт. По процедуре получения нужно вновь отсканировать свои отпечатки пальцев , чтобы подтвердить подлинность. и.....мои отпечатки не совпали с теми, которые в паспорте!!!!!!!! Почти неделю я ходила , чтобы сканирование дало положительный результат. Мне мазали пальцы и кремом и протирали спиртом и влажными алфетками. Отпечатки " не вертифицируются" - ответ ситемы.........Что делать? Сотрудники обещали составить АКТ о негодности паспорта и отошлют его в Киев. Я ждала более 1,5 месяца, теперь ещё ждать около 2 -х месяцев, затем, если разрещать делать новый:(((((((( Что это? Почему так бывает? Я не болею, совершенно не изменилась за это время ожидания паспорта.Я не дума., что я являюсь " феноменом криминалистики":(((((Кто мне ответит на мой вопрос и были ли ещё у кого такие случаи??????

Консультации Советников

Доброго дня! Раджу вам зараз звернутися письмово за роз’ясненням, щоб в подальшому у Вас була письмова офіційна відповідь міграційної служби. Це, так би мовити, підстраховка, щоб в подальшому не виникло ще більше непорозумінь. Також ви можете зателефонувати з цього питання на гарячу лінію держ. міграц.служби України (безкоштовно) +38 (044) 279-98-99  

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 152 від 07 травня 2014 року, в розділі «ПОРЯДОК 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» (далі - Постанова) п. 14 передбачені такі відомості, які вносяться в заяву для оформлення паспорту для виїзду за кордон:

4. До заяви-анкети вноситься така інформація про особу, на ім’я якої оформляється паспорт для виїзду за кордон:

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон):

Стаття 16. Оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення документів

7. Уповноважений суб’єкт, якщо інше не передбачено цим Законом, має право відмовити заявникові у видачі документа виключно у разі, якщо:

3) заявник не подав усіх визначених законодавством документів, необхідних для оформлення і видачі документа;

4) дані, отримані з бази даних розпорядника Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову у видачі документа, яке доводиться до відома заявника у порядку і строки, встановлені законодавством, мають зазначатися підстави для відмови. Особа має право звернутися до уповноваженого суб’єкта з повторною заявою у разі зміни або усунення обставин, через які їй було відмовлено у видачі документа.

Рішення про відмову у видачі документа може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

Згідно Закону та Постанові видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, закордонною дипломатичною установою, уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник подає документ, що посвідчує особу.

Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну у випадку, зазначеному в пункті 22 цього Порядку.

Тобто, при отримані паспорту нібито не потрібно задавати відбитки пальців. Тільки потрібен документ, що посвідчує особу заявника, однак, при отримані паспорту відбувається процедура верифікації заявника.

«Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта.»

Згідно Закону, верифікація – це порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності.

Також той же самий Закон надає відповідь на питання «що таке біометричні данні»:

2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи,відцифровані відбитки пальців рук);

Підстави для відмови в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон

82. Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

1) особа не є громадянином України;

2) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

3) особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 цього Порядку);

4) заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

5) дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

83. У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон, яке доводиться до відома заявника в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави відмови.

У разі подання заяви-анкети через уповноваженого суб’єкта територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС надсилає письмове повідомлення про прийняте рішення до уповноваженого суб’єкта для подальшого вручення заявнику.

Заявник має право повторно звернутися до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, закордонної дипломатичної установи, уповноваженого суб’єкта в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Таким чином, можна прийти до висновку, якщо дані розбігаються (тобто відбитки пальців не зчитуються), Міграційна служба може відмовити у видачі закордонного паспорту, так як дані не співпадають з даними в Реєстрі.

Але це не є проблема людини, яка замовила паспорт. Це проблема виключно в недосконалої системи збору та зберігання даних, в тому числі, відбитків пальців.

Проблема виникає й в тому, що робітник міграційної служби не може видати «не працюючий паспорт», а якщо відбитки пальців не співпадають, паспорт вважається не працюючим. Відбитки пальців знімаються, в тому числі, з метою захисту та швидкої ідентифікації особи, яка вчинила кримінальний злочин. Правоохоронні органи сканують відбитки пальців по всіх базах, в тому числі, яка передається їм міграційною службою.

Також в деяких країнах можуть попросити прикласти для сканування відбитки пальців і якщо вони не співпадуть, можуть виникнути проблеми. Думаю, що з метою запобігання такої ситуації існує подвійна система сканування пальців – при замовлені паспарту та при видачі, так як наші системі збирання таких даних не є досконалими і можуть виникати проблеми, в тому числі технічні. Наприклад, коли я задавала відбитки пальців для виготовлення паспорту, у мене раз 6 перескановували декілька пальців, але при отриманні виготовленого паспорту, я не пам’ятаю, щоб здавала знов відбитки. Я показувала тільки паспорт громадянина України, який посвідчує мою особу, але це було у 2015 році. Чоловік отримував паспорт у 2018 року, він здавав відбитки при отримані.

У разі відмови у видачі паспорту на підставі того, що не співпадають відбитки пальців, можна оскаржувати таку відмову в адміністративному порядку або в суді, це невід’ємне право людини.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон

96. Рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон може бути оскаржено заявником в адміністративному порядку або до суду.

97. ДМС, територіальний орган ДМС мають право переглянути рішення, прийняте відповідно територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, і за наявності підстав зобов’язати його скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

МЗС має право переглянути рішення, прийняте закордонною дипломатичною установою, і за наявності підстав зобов’язати її скасувати попереднє рішення про відмову в оформленні, обміні та у видачі паспорта для виїзду за кордон та прийняти нове рішення на підставі раніше поданих документів.

98. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС, територіальним органом ДМС чи МЗС до відома заявника в установлений законодавством строк.

Однак, чи буде рішення по оскарженню прийнято на користь заявника – це величезне питання, так як зазначалось вище, Міграційна служба дійсно може відмовити у видачі паспорту на підставі того, що заявник не пройшов верифікацію, тобто дані з Реєстром не співпадають.

І тут замкнуте коло. Людина не винна, відбитка пальців, звісно, не змінювались, а паспорт отримати не може, а ще й тур за кордон горить.

Ця проблема частіше та частіше зустрічається. Але Міграційна служба по сей день не надала жодних офіційних роз’яснень щодо цього питання.

Так що ж робити? Оскаржувати дії міграційної служби майже немає сенсу. Але, якщо навіть зайнятись цим питанням, то вирішувати проблему треба в судовому порядку – це купа часу та паспорт Вам скоріше не видадуть, навпаки, скоріше зробити новий. Але можна стягнути сплачений збір за виготовлення паспорту, якщо довести, що не проходження верифікації (не співпали відбитки пальців) сталось не з вини заявника. Самі розумієте, це ще треба довести, а це знов час, нерви і так далі.

Знов таки, що ж робити? По-перше, в жодному разі не замовляти ніякі тури, не купляти квитків на літак поки на руках не буде паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Як зараз показує практика, не факт, що ви отримаєте одразу виготовлений паспорт.

По-друге, дотримуйтесь рекомендацій робітників Міграційної служби. Знаю, вони радять тримати руки під горячею водою, намастити спиртом і так далі.

По-третє, Ви можете замовити виготовити новий паспорт.

Поки офіційного роз’яснення Міграційної служби України по цьому питанню немає, інших варіантів вирішити питання теж немає.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ