Украина
category

Звільнення за правопорушення повязане з корупцією

Вопрос № 1988
Звільнення за правопорушення повязане з корупцією
2 консультации
Бесплатно

Як мені звільнити посадову особу органу місевого самоврядування (спеціаліста) за вчинення нею правопорушення, повязаного з корупцією (адміністративного правопорушення), постанова про яке набрала законної сили? ЗУ про службу в ОМС передбачає звільнення лише за корупційне правопорушення. Хоча термін  "корупційне правопорушення" раніше включав у себе також адмін. корупційне правопорушення, а ЗУ "про службу в ОМС" не змінювався у цій частині. Кріцм того дана особа знаходиться у реєстрі "Осіб які вчини корупціне правопорушення"

Консультации Советников

Стаття 65 Закону України «Про корупцію».

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій (в нашому випадку - в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;)статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Стаття 36 КЗпП. Підстави припинення трудового договору

Підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 цього Кодексу;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

7-1) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення;

7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";

8) підстави, передбачені контрактом;

9) підстави, передбачені іншими законами.

У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

Про звільнення особи з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації у триденний строк письмово повідомляє суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.

Здравствуйте, Владимир!

Работа в органах МС приравнивается к прохождению службы. Специальным законом регламентирующим порядок ее прохождения является ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", ч. 3 ст. 20 которого указывает:

Посадові особи місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Однако ЗУ "О местном самоуправлении" среди лиц подлежащих увольнению за коррупционные нарушения называет только голов и старост.

Это значит что в трудовой книжке, если по решению суда специалист был лишен права занимать определенные должности в течении определенного срока, он может быть уволен по п. 3 ч. 1 ст. 20 (виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (п. 3 ст. 12 цього Закону - які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку).

Если наказание не связано с ограничением права занимать должности, специалист может быть уволен только по КЗОТ т.к. специальное законодательство не предусматривает таких оснований.

Но не по п. 7-1 ст. 36. потому как для применения этой нормы, специалист должен был совершить корр. правонарушение на момент трудоустройства, должен был быть привлечен к ответственности с назначением наказания связанного с запретом занимать определенные должности, трудоустроиться на идентичную должность менее чем через год и укрыть информацию о привлечении. Плюс эту информацию по независимым причинам должна была упустить спец. проверка (например - не работал реестр).

Для увольнения по этой статье оснований, как я понимаю, недостаточно.

Более того: далеко не во всех случаях увольнение за совершение корр. правонарушения действительно предусмотрено законом. Чаще всего действительно обоснованно оно лишь в тех случаях если в решении прямо прописан запрет занимать определенные должности.

Стаття 235 КЗПП - У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

На практике увольняют всегда. Но по любым другим статьям, и за любую ерунду.

Поэтому если нужна помощь, обращайтесь ко мне в частном порядке.

Будем смотреть решение, личное дело и искать законную причину увольнения.

Информация, полученная мной от Вас на консультации охраняется адвокатской тайной. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ