Украина
category

Как по закону Украины заготавливать металлолом для организации?

Вопрос № 201
Как по закону Украины заготавливать металлолом для организации?
1 Консультация
Бесплатно

Добрый вечер! Прошу Вас, помочь разобраться мне с одним вопросом. Организации закупают цветной и черный метал. Как по закону Украины, я (частное лицо) имею право заготавливать(закупать, перевозить, хранить) цветной и черный метал, для официальной организации по закупке цветного и черного метала? Какие документы, мне должна выдать, оформить организация (договор, патент, разрешение, прием на работу)?Извините за некорректное написание вопроса.

vik.dudcka@yandex.ru

Консультации Советников

Добрий день, Віктор! Відносини, що  виникають  у  процесі  здійснення  операцій  з

металобрухтом, регулюються Законом України «Про металобрухт», іншими законами України та

постановами,  виданими Кабінетом Міністрів  України,  у  випадках,

передбачених законом.

Згідно зазначеного Закону власник металобрухту  -  юридична  або  фізична  особа,   яка

володіє,  користується і розпоряджається належним їй металобрухтом

у межах, визначених законом;

операції    з    металобрухтом    -   заготівля,   переробка,

металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів

Операції з металобрухтом здійснюються  лише  спеціалізованими

або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами,  а

також їх приймальними пунктами.

спеціалізовані    металургійні   переробні   підприємства   -

підприємства,  які відповідають вимогам, що ставляться цим Законом

до  спеціалізованого  підприємства,  мають  у  власності виробниче

обладнання,  яке  забезпечує  технологію  металургійної  переробки

металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного

складу відповідно до стандартів,  та пройшли атестацію в  порядку,

встановленому  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує

формування  державної  промислової  політики

приймальний  пункт   спеціалізованого   або  спеціалізованого

металургійного переробного  підприємства   (далі   -   приймальний

пункт) -     виробничий     підрозділ     спеціалізованого     або

спеціалізованого металургійного переробного підприємства,  на базі

якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту.

Кожний приймальний пункт  повинен  мати  вагове,  брухтопереробне,

вантажопідйомне  обладнання,  а також відповідну ділянку з твердим

покриттям,  площа якої  визначається  його  виробничими  потребами

відповідно  до  Закону;

документи у  сфері  роботи  з  металобрухтом - документи,  що

містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність

його   встановленим   стандартам,  нормам  і  правилам,  вибухову,

пожежну,  екологічну  та  радіаційну  безпеку

 

Стаття 4 Закону України «Про металобрухт» Порядок здійснення операцій з металобрухтом. Приймання побутового металобрухту   від    фізичних    осіб

дозволяється лише при пред'явленні ними документа,  який засвідчує

особу,  та  обов'язково  оформляється  актом  приймання.  В   акті

приймання  побутового  металобрухту від фізичних осіб зазначаються

дані  документа,  який  засвідчує  особу,  та  опис  металобрухту.

Фізичні   особи  можуть  здійснювати  операції  лише  з  побутовим

металобрухтом.

 

     Приймання промислового брухту  у  фізичних  осіб,  які  не  є

суб'єктами господарювання, забороняється.

 

  Збирання,   заготівля,   переробка,  реалізація  промислового

металобрухту  фізичними  особами забороняються.

 

побутовий металобрухт - непридатні для  прямого  використання

вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять

у собі чорні або кольорові метали чи  їх  сплави  і  які  втратили

експлуатаційну  цінність;

 

     промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання

в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини  цих

виробів,  які  містять  у  собі  чорні  або кольорові метали чи їх

сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність

внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу,

що  мають  непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і

їх  сплавів; 

 

Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом

 

     Суб'єкти    господарювання,    які    здійснюють   реалізацію

металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про

відповідність   металобрухту  встановленим  стандартам,  нормам  і

правилам.  Оплата  закупленого  у  населення  металобрухту  здійснюється

через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та

спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси

в  банках  готівкою  або  шляхом  поштових  переказів  за  рахунок

суб'єкта   господарювання,  який  здійснює  купівлю  металобрухту.

Забороняється  проведення  готівкових  розрахунків  при здійсненні

операцій з промисловим металобрухтом.

 

Таким чином, перш за все Вам необхідно розібратися який у Вас металобрухт промисловий чи побутовий. Якщо побутовий Ви маєте право працювати з підприємствами як фізична особа, якщо промисловий Вам необхідно зареєструватися як ФОП, при цьому важливий момент які Ви маєте документи, що підтверджують власність та відповідність   металобрухту  встановленим  стандартам,  нормам  і правилам. З повагою, Яблокова Леся.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ