Украина
category

Садовое товарищество брошенные дома

Вопрос № 2050
Садовое товарищество брошенные дома
4 консультации
60 грн.

Садовое Товарищество по Уставу исключает из своего состава должников, которые не платили членские взносы 2 года. На их участке расположены постройки - дома, недострой и пр. Все участки и все дома не приватизированы. Как эти дома можно передать новым членам СТ, которые приобрели свободный участок с чужим домом?

Консультации Советников

Доброго часу.  Перехід майна від членів садового товариства, виключених за неуплату внесків та інших обов'язкових платежів повинно бути врегульовано Статутом садового товариства. Тому треба подивитися Статут садового товариства для відповіді на Ваше питання. 

І ще, яким чином нові власники придбали земельні ділянки в садовому товаристві?

Як правило, особа яка бажає стати членом садового товариства пише заяву на ім'я голови в якій просить прийняти її до членів садового товариства. Після отримання зазначеної заяви, голова садового товариства скликає загальні збори або збори членів правління на яких вирішує питання стосовно прийняття або не прийняття заявника в члени садового товариства та надання їй у користування земельної ділянки розташованої на території садового товариства. Таким чином особа набуває права користування земельною ділянкою в садовому товаристві. Права же власності на земельну ділянку  набувається шляхом приватизациї.

Як було зазначено вище, якщо особа стає членом садового товариства, то вона набуває права користування земельною ділянкою разом з разтошованої на неї недобудовами та іншими спорудами.

Садовий будинок визначений як будова для літнього (сезонного) використання, яке в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій і інженерного устаткування не відповідає нормативам, встановленим для житлових будинків. Тому державні будівельні норми, що діють відносно житлових будинків (ДБН В. 22-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»), до проектування садових будинків не застосовуються.

Крім того, відмінність садового від дачного будинку полягає в правовій регламентації граничних розмірів площі забудови і поверховості. Згідно п.3. 48 ДБН 360-92 «Планування i забудова міських i сільських поселень» загальна площа і поверховість дачного будинку і господарських будов на ділянці встановлюються архітектурно-планувальним завданням з урахуванням будівельних і інших нормативів щодо відстані і інсоляції будинків і територій суміжних ділянок, а також місцевих правил забудови. Загальна площа забудови і поверховості садового будинку і господарських будов на ділянці встановлюється статутом садівничого товариства або кооперативу за узгодженням з місцевими органами архітектури і містобудування.

З метою легалізації садових будинків і дач як місць постійного проживання Кабінет Міністрів України Постановою від 29 квітня 2015 р. № 321 (з наступними змінами) визначив порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки (далі – Порядок).

Для оформлення переведення власнику чи уповноваженій ним особі потрібно подати до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, – сільському голові заяву із зазначенням власних реквізитів, прохання про переведення, адреси будови і посилання на правовстановлюючий документ (форма заяви встановлена додатком до Порядку).

До заяви необхідно додати: копію документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчену в установленому порядку (це може бути нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу або дарування, свідоцтва про право власності або про вступ у спадок тощо); письмову згоду співвласників на переведення такого будинку в житловий; звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам(перш за все, ДБН В.2.2-15-2005)

19.07.18 17:04
Елена

В Уставе ничего на тему домов нет. Если бы это было прописано в Уставе, то вопроса не было бы

19.07.18 17:16

Для того, щоб оформити права власності на садовий будинок (див. вище відповідь) необхідно для початку з'ясувати, чи не має даний будинок власника. Далі вже оформлювати права власності. Якщо недобудова - то це будівельні матеріали, на які в подальшому власник може заявити права але тільки в межах їхньої вартості на день купівлі. Але перш ніж оформити право власності на будинки та недобудови потрібно приватизувати земельну ділянку та отримати на неї кадастровий номер.

Здравствуйте, Елена! 

Для ответа, безусловно, нужно читать Устав.

Не видя его, я ситуацию вижу следующим образом: 

СТ имеет на балансе участки, которые выдает своим членам в пользование на основании решения общего собрания СТ.

При неуплате взносов, член СТ исключается из товарищества на основании такого же решения общего собрания СТ и соответственно этим решением прописывается лишение члена СТ такого участка. 

В Уставе должен быть прописан порядок использования участков и правовой статус улучшений, осуществленных на участке. 

Согласно ЦК (ст. 778) - член СТ при наличии возможности забрать улучшения (к ним приравниваются: сарай, дом, посев, урожай) - имеет право их забрать.Соответственно урожай исключенные члены СТ забирают и с этим не должно возникать вопросов. Теперь вопрос с постройками. Если улучшения осуществлены с письменного согласия председателя СТ, то член СТ имеет право на возмещение стоимости таких построек. Если же постройки возведены без согласия председателя СТ, то исключенный член не имеет права на такую компенсацию, они переходят на баланс СТ и могут быть выделены новым членам садового товарищества на основании решения председателя.. 

Акцентирую внимание, что в Уставе может быть прописан иной порядок. Для того чтобы дать четкий ответ на этот вопрос необходимо ознакомиться с Уставом. 

Ответ оплачен: 60 грн.

Лишить членства в садовом обществе правление может (даже если у садовода приватизирован участок и постройки) за три значительных нарушения правил внутреннего распорядка — все они прописаны в уставе товарищества. Согласно Закону «О кооперации», садовые общества (они могут иметь разный статус — общественные организации, садовые товарищества или кооперативы) разрабатывают и принимают устав. Этот документ должен включать также положения об исключении садоводов. Товарищество не вмешивается в жизнь дачника на его частных сотках, но правление может отреагировать в случае грубых нарушений общих правил (неуплата членских взносов, попирание экологических норм или неучастие в общих собраниях) и принимать соответствующие решения. 

Любые действия председателя, членов правления или собрания (высший орган товарищества) должны соответствовать Закону. Положения об исключении из общества должны четко регламентироваться уставом и не противоречить закону.

Решением товарищества не приватизированный дачный участок или дом может быть отобран у хозяина, особенно в случае регулярной неуплаты кооперативных взносов. Более того, для того, чтобы отобрать участок, правлению  даже не нужно обращаться в суд — все решается на собрании.

Как правило, если земля под  участком не приватизирована, то можно лишить члена товарищества права пользования этим земельным участком на основании общего собрания членов. В отдельных случаях, достаточно единогласного решения членов правления  - нужно смотреть устав. Основанием может послужить отсутствие платежей на содержание садового товарищества в течение одного года

Что касается процесса приватизации участка и дома, то, вопреки бытующему мнению, что право собственности на дом автоматически обеспечивает и право собственности на сам участок, это не так. Первично все же право собственности на участок. Более того, не имея документов о приватизации участка, получить право собственности на расположенный на нем дом просто невозможно при ныне действующем законодательстве.

Еще добавлю к своему предыдущему ответу. Если у правления товарищества есть контакты людей, которым, так сказать принадлежит участок и постройки в настоящее время, советую, для подстраховки, направить им письмо/предупреждение о принятом решении на собрании товарищества. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ