Украина
category

Сборы на переподготовку 2018

Вопрос № 2054
Сборы на переподготовку 2018
7 консультаций
100 грн.

Доброго дня, вручили повестку на сборы, но паралельно отправили на медкомисию и как следствие на комисии был направлен на дообследование, так как был негоден ст. 78 в. В мирное время не годен. Если на время явки на сборы буду находится на дообследовании в областной больнице, будет ли это уважительной причиной, и нужно ли и как поставить в известность военкомат ??? Повестку вручили когда пришел стать на воинский учет, в связи со сменой места проживания. Военного билета нет, была упк карта( взамен военного билета) по которой сняли с учета по старому адресу регистрации, по ней ставить на воинский учет отказались, и котору забрали. взамен написал заявление о выдаче военного билета. На данный момент собираю документы, для военного билета фото ,копии дипломов, справка из полиции (на Богомольца, киев), сказали только оттуда подойдет. Ну и собираюсь лечь в больницу на дообследование по направлению медкомисии военкомата.подскажите варианты как законно обойти сборы сторонной. Так как не в планах были вообще эти сборы!!! просто зашёл стать на учет. И тут всё закрутилось ))) да в повестке указано при себе иметь повестку, паспорт, военный билет, идентифкационный код, права и т.д.    вопрос ?? военного билета нет и пока справки из милици для полного пакета документов для его получения тоже нет как с этим быть ??

Консультации Советников

Добрый день!

Я так понимаю, Вам за 27 лет уже?

24.07.18 15:52
Александр

да в повестке указано при себе иметь повестку, паспорт, военный билет, идентифкационный код, права и т.д. вопрос ?? военного билета нет и пока справки из милици для полного пакета документов для его получения тоже нет как с этим быть ?? И как быть с тем что медкомисии тоже нет ??? Как можно отправлять человека если неизвестно состояние его здоровья. Может это заболевание по которому был списан усугубилось , и может меня нужно комисовать вообще, а не ставить на учет и тем более отпралять на сборы ????

24.07.18 19:23

Пока у Вас не будет, как минимум, заключения медкомиссии, Вас никуда не отправят. После прохождения медкомиссии делается заключение и решается вопрос об отправки военнообязанного на сборы. 

Ответ оплачен: 50 грн.

Закон Украины «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов'язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.

Чисельність військовозобов'язаних, які підлягають призову на навчальні збори, щорічно визначається Міністерством оборони України в межах бюджетних асигнувань на оборону.

2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.

3. Військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

4. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних та резервістів визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України та органами управління іншими військовими формуваннями відповідно до цього Закону.

5. Військовозобов'язані (крім резервістів) у період між навчальними зборами можуть залучатися за планом Генерального штабу Збройних Сил України та органів управління іншими військовими формуваннями за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил України до перевірочних зборів строком до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.

6. Загальний строк зборів під час перебування військовозобов'язаних (крім резервістів) у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.

7. Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законом.

8. У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов'язані можуть призиватися на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.

9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору.

Поважними причинами неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори в пункт і в строк, установлені військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються перешкоди стихійного характеру, сімейні обставини та інші поважні причини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10. Призвані на збори військовозобов'язані та резервісти, які виконують обов'язки служби у військовому резерві, забезпечуються матеріальними засобами в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

11. За призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

12. Резервістам на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати із розрахунку до двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Розміри грошової виплати, грошового забезпечення і заохочення резервістів та порядок їх виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

13. Виплата середньої заробітної плати військовозобов'язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Якщо військовозобов'язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов'язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов'язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.

15. Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;

5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;

6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій;

7) військовозобов'язані-жінки, за винятком перевірочних зборів;

8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю;

11) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

11-1) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;

12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;

14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно.

2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.

3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Как видите, в Законе не предусмотрено освобождение от прохождения военных сборов на основании того, что Вы будете лежать в больнице.

Так как Вы направлены туда по направлению военкомата (прошу прощение за тавтологию), Вы можете приехать не в установленное время, а позже (если, конечно, Вас признают годным).

Если же Вы не явитесь на военные сборы, тогда это административная ответственность (не уголовная). Оплатите штраф, но на свежующие сбору Вас снова будут звать.

24.07.18 15:52
Александр

да в повестке указано при себе иметь повестку, паспорт, военный билет, идентифкационный код, права и т.д. вопрос ?? военного билета нет и пока справки из милици для полного пакета документов для его получения тоже нет как с этим быть ?? И как быть с тем что медкомисии тоже нет ??? Как можно отправлять человека если неизвестно состояние его здоровья. Может это заболевание по которому был списан усугубилось , и может меня нужно комисовать вообще, а не ставить на учет и тем более отпралять на сборы ????

24.07.18 19:26

Александр, Вам необходимо уведомить военкомат о том, что Вы проходите медкомиссию и решается вопрос о Вашей пригодности. Если Вы не явитесь вообще на сборы, то просто заплатите административный штраф. Его размер не такой уж и большой. 

"Откосить" без привлечения к административной ответственности у Вас, скорее всего, не получиться. А вот дообследование в Вашем случае будет являться уважительной причиной. Вам необходимо "затянуть" процесс дообследования. Перед тем, как проходить дообследование, советую Вам направить письмо по адресу нахождения военкомата с уведомлением о прохождении дообследования. Письмо отправте ценным (с описью) и уведомлением о вручении. В случае предъявления претензии к Вам со стороны военкомата, Вы сможете предъявить им письмо, которое Вы отправляли, и постарайтесь взять справку о прохождении дообследования ( в справке должен быть указан период дообследования)  в том месте, где Вы его проходите. Без справки Ваше уведомление в военкомат о прохождении дообследования не будет иметь никакого значения.

Ответ оплачен: 25 грн.

Здравствуйте. Существуют причины неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в военный комиссариат для призыва на сборы, которые могут считаться уважительными.

Перечень таких уважительных причин конкретно установлен Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.07.2010 г. № 673. При этом уважительными причинами признаются:

- смерть близкого родственника призванного лица, или близкого родственника жены (мужа) призванного лица, произошедшая позднее чем за семь суток до даты начала сборов. При этом к близким родственникам относятся: родители, жена, ребенок, родные брат, сестра, дед, баба;

- болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

- пребывание под следствием, а также применение к военнообязанному административного или криминального наказания, которое делает невозможным его прибытие;

- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на сборы и ставшее препятствием своевременному прибытию;

- сдача государственных экзаменов в высшее учебное заведение.

К этому следует добавить, что все указанные уважительные причины должны быть подтверждены соответствующими документами.

Уважительные причины неявки в военкомат — это любые обстоятельства, которые делают невозможным прибытие в назначенный срок. В практике наиболее распространенными причинами являются заболевания и травмы (например, переломы). Если проанализировать Единый реестр судебных решений Украины, около 70 % обвинительных приговоров судов по фактам уклонения военнообязанных и призывников от воинской обязанности — это неявка в РВК без уважительных причин уже после прохождения медицинского осмотра, при условии признания лица годным к срочной службе. Но чтобы  этого не допустить, советую все таки сообщить в военкомат. 

Обойти сборы вообще вероятно всего не получится. "Обойти" можно только через админ.ответственность. Но затянуть - да, можно. Согласна с Сергеем Капитоновым. Необходимо предварительно сообщить в военкомат (письменно, чтоб на вашем экземпляре заявления поставили регистрацию о получении), а лучший вариант - отправить по почте.

В любом случае Ваши действия не будут расценены как бездействие и попытка "обойти" в целом, и самое главное смогут вас обезопасить от ответственности.

24.07.18 15:53
Александр

да в повестке указано при себе иметь повестку, паспорт, военный билет, идентифкационный код, права и т.д. вопрос ?? военного билета нет и пока справки из милици для полного пакета документов для его получения тоже нет как с этим быть ?? И как быть с тем что медкомисии тоже нет ??? Как можно отправлять человека если неизвестно состояние его здоровья. Может это заболевание по которому был списан усугубилось , и может меня нужно комисовать вообще, а не ставить на учет и тем более отпралять на сборы ????

Ответ оплачен: 25 грн.

Здоровья! Пока Вы находитесь на мед. обследовании и можете подтвердить это документально (выписка с больницы, заключение врачей и т.д.) к Вам никаких претензий быть не может! А, после Вашего мед. освидетельствования Вы, с заключением врачей, уже пойдете в военкомат и порешаете все Ваши вопросы, или не порешаете (зависит от того, что будет написано в Вашем медицинском документе).

Пишите на военкома заявление в связи дообледованием не могу явится на зборы и он даст вам отсрочку и Все

Реклама
Мой ответ