Украина
category

Могу ли я не отрабатывать 3 года?

Вопрос № 2061
Могу ли я не отрабатывать 3 года?
1 Консультация
Бесплатно

Здравствуйте! Я поступала в медицинское училище в 2014 году, в 2017 было распредиление, могу ли я не отрабатывать 3 года? Просто мне сказали что я еще попала под тот закон, так ли это?

Консультации Советников

Доброго дня. Відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України "Про вищу освіту" Міністерство сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, що належать до сфери їх управління.

Згідно з частиною першою статті 64 Закону випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом.

Так, відповідно до частини четвертої статті 44 та частини четвертої статті 64 Закону держава сприяє першочерговому зарахуванню до вищих медичних навчальних закладів за державним замовленням особам, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Для таких випускників держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Стосовно необхідності відпрацювання за направленням трьох років випускниками, які закінчили навчання в інтернатурі, у зв'язку з набранням чинності Закону, то за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дія нормативно-правого акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце (рішення Конституційного суду України у справі N 1-7/99 від 9 лютого 1999 року).

Відповідно до Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (частина перша статті 626 ЦКУ).

Стаття 629 ЦКУ встановлює, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина перша статті 638 ЦКУ).

Згідно з частиною першою статті 651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за угодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків перелічені в статті 11 ЦКУ, серед яких, зокрема, зазначено, що такою підставою є договори чи інші правочини.

Статтею 509 ЦКУ дано визначення поняття "зобов'язання". Так, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитор) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання обов'язку.

Частиною першою статті 598 ЦКУ встановлено, що зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Укладання угоди між випускником та вищим навчальним закладом передбачено пунктом 5 Порядку працевлаштування випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затвердженого наказом МОЗ від 25.12.97 р. N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.98 р. за N 246/2686 (далі - Порядок).

Підстави для розірвання угоди з боку випускника перелічені у пункті 9 Порядку.

Отже,  за умови підписання випускником угоди з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою державної чи приватної форми власності) до прийняття Закону випускник зобов'язаний відпрацювати за направленням, в іншому випадку він несе відповідальність відповідно до умов угоди.

Спірні питання, що виникають у разі порушення угоди, розглядаються в судовому порядку. З повагою, Блавацька Д. А.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ