Украина
category

Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

Вопрос № 2121
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
8 консультаций
100 грн.

Добрый день, мой отец пенсионер но до 26 июня был официально трудоустроен и работал. Уволился по собственному желанию, при увольнении ему выплатили з.п.+ компенсацию за неиспользованный отпуск, но только за этот год, за три года которые он работал без отпуска не выплатили ни копейки. В бухгалтерии ему не дают ознакомиться с его заявлениями на отпуск,что бы посчитать реальное количество неиспользованных дней. Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации и куда следует обратиться? Спасибо

Консультации Советников

Здравствуйте.

Нужно письменно обратится к работодателю и узнать когда и сколько дней ваш отец брал отпуск, а также дату принятия на работу и увольнения

После их ответа  будет понятно что делать дальше

Лучше отправлять запрос почтой либо отнести лично но чтобы они поставили отметку о получении 

Добрый день, вам стоит обратиться с заявлением в "Державну службу України  з питань праці" как в отдельный орган так и можно обратится при администрации вашего района  в "відділ праці та зайнятості населення".До этого советую вам пообщаться с работодателем с этим вопросом так как ваше заявление может быть причиной внеплановой проверки, и штрафы сейчас достаточно большие. Отослать письмо с уведомлением и описью на адрес этого предприятия с заявлением о выплате и предоставлении информации по вашему вопросу.Если работодатель не идет на встречу тогда смело подавайте заявление в котором выкладываете суть происходившего прикладывая документы (копии трудового договора, трудовую книжку и остальное) Удачи, надеюсь помог.

Добрый день!

При увольнении работодатель обязан, среди прочего, произвесть окончательный расчёт с работником. Необходимо обратиться в отдел кадров и запросить информацию о количестве дней неиспользованного отпуска. В случае отказа, обратиться письменно, направив запрос почтой, с опись вложений. В письме также можно указать, что в случае отсутствия ответа Вы будете обращаться в органы Гоструда. 

Ответ оплачен: 100 грн.

кщо працівник звільняється та має дні відпусток, не використаних ним протягом минулих років і в поточному році, роботодавець виплачує йому грошову компенсацію за всі дні цих відпусток, незалежно від того, за який період вони не використані. Сума компенсації розраховується аналогічно відпускним: середньоденний заробіток множиться на кількість календарних днів невикористаної відпустки.Так, у працівника може бути «багаж» із відпустками за минулі роки, коли його зарплата була нижчою, ніж на момент звільнення, однак компенсацію доведеться виплачувати, виходячи з розміру зарплати за останні 12 календарних місяців. Тож, якщо днів відпустки чимало, то й компенсація буде значною.

За невиплату розрахунку при звільненні у встановлені строки законодавством передбачено цілу низку можливих санкцій.

По-перше, ст. 117 КЗпП передбачає, що в разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені у ст. 116 КЗпП (за відсутності спору про їх розмір), підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. А за наявності спору зазначена компенсація виплачується в разі, якщо спір вирішено на користь працівника. Крім того, згідно зі ст. 233 КЗпП, у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком. Тож у цьому разі не має значення, в якому році мала місце невиплачена компенсація.

Тому незалежно від того, чи нарахувало підприємство компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, в разі виникнення спору і вирішення його на користь працівника на роботодавця може бути покладено виплату значних сум компенсацій за затримку проведеного розрахунку (адже з моменту звільнення до моменту набрання законної сили рішенням суду може минути багато часу).По-друге, за порушення законодавства про працю передбачено адміністративну або навіть кримінальну (якщо таке порушення визнається грубим) відповідальність. Згідно з ч. 1 ст. 41 КпАП, порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 н. м. д. г. (510 — 1700 грн.). Згідно з ч. 1 ст. 172 КК, грубе порушення законодавства про працю карається штрафом до 50 н. м. д. г. (850 грн.), або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років, або виправними роботами на строк до 2 років.

Доброго дня! Вам необхідно надіслати запит на місце роботи РЕКОМЕНДОВАНИМ ЛИСТОМ, через пошту. Можу допомогти в написанні. Всі реквізити обов'язково зберігайте, при звернення до будь якого органу у Вас на руках буде доказ того, що ви намагалися вирішити спір мирним шляхом.У дисті вкажіть статті КЗпПУ, які наводилися вище, також опишіть детально ситуацію. Дуже важливо мати при собі роздруківку з банківського рахунку, на підтвердження, що кошти отримані в недостатній кількості. Якщо спір буде не вирішено, то тоді можете звернутися до органів, що Вам написали вище. Раджу спочатку спробувати самостійно, з листом, адже державні органи то завжди тяганина. Сподіваюсь, що допомогла Вам.

Здоровья! К рекомендациям коллег добавить особо нечего, кроме того, что в случае отказа или затягивания работодателем решения Вашего вопроса, можно обратиться напрямую в Мин.труда. (Мин.соц.политики)! Т.к. не раз сталкивался с ситуацией, когда низы бесчинствует потому, что верхи не знают! А, как только на верху обо всем узнают то и на местах устанавливается более-менее порядок!

Искренне, желаю Вам удачи! И не бойтесь идти "на самый верх", порой лишь там нам помогают.

отправьте письменный запрос,  а там исходя из ответа.

Нужна помощь в составлении- Звоните 

Добрый день, Ксения!

Ваш вопрос регулируется ст. 24 Закона об отпусках. В ней приведен исчерпывающий перечень случаев, в которых выплачивают компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.Один из  таких случаев - увольнение работника. При увольнении работника  денежную компенсацию выплачивают за все неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Срока давности для выплаты денежной компенсации за неиспользованные работником дни отпуска не установлено, то есть если работник не брал ежегодные и дополнительные отпуска несколько лет, при увольнении компенсацию предоставляют за все годы.

В соответствии со ст. 22 Закона об отпусках, при увольнении работника до окончания рабочего года, за который он уже получил отпуск полной продолжительности, для покрытия его задолженности, собственник или уполномоченный им орган проводит отчисления с заработной платы за дни отпуска, предоставленные в счет не отработанной части рабочего года . При этом такие вычеты не производятся, если работник увольняется с работы в связи с выходом на пенсию.

Своевременный расчет при увольнении - одна из важных организационно-правовых гарантий соблюдения прав увольняемых с предприятия, организации, учреждения.

За невыплату расчета при увольнении в установленные сроки законодательством предусмотрен целый ряд возможных санкций. Невыплата  работодателем денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска Вашему отцу является нарушением действующего законодательства.

Вашему отцу необходимо написать заявление работодателю, в котором просить предоставить необходимую информацию и копии приказов. Заявление пишите в 2-х экземплярах. Если лично будете отдавать на предприятие (в отдел кадров, приемную и т.п.), то обязательно проконтролируйте, чтоб на вашем экземпляре была поставлена отметка о получении. Если будете направлять почтой, то почтовая квитанция будет подтверждением отправки и получения вашего заявления. 

!!!!!!! Параллельно с запросом  на предприятие, рекомендую обратиться в Государственную инспекцию Украины по вопросам труда по местонахождению  работодателя с письменным обращением о проверке предприятия по вопросам соблюдения законодательства о труде. В Вашем обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства, название предприятия, которое нарушило  права, изложена суть затронутого вопроса (требования). Письменное обращение должно быть подписано с указанием даты. Можно направить и по электронной почте. 

В случае отказа работодателя выплатить компенсации за неиспользованный отпуск, Вы можете обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Статьей 233 Кодекса законов о труде Украины не ограничен срок обращения в суд в случае нарушения работодателем законодательства об оплате труда

Если будут дополнительные вопросы - пишите на мою электронную почту filatovai131@gmail.com. Если самостоятельно затрудняетесь составить обращения на предприятие и в инспекцию по труду, могу оказать Вам помощь по составлению запросов. Дополнительно могу предложить помощь по расчетам количества дней и суммы компенсации за неиспользованные дни отпуска, то есть  правильно сделать расчет, после того, как предприятие предоставит всю необходимую информацию.

С уважением, Ирина 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ