Украина
category

Не порядний роботодавець

Вопрос № 213
Не порядний роботодавець
1 Консультация
Бесплатно

Які механізми відстоювання своїх прав у   Польщі.Роботодавець не оформив ніяких документів ,не оплачуе працю.

Консультации Советников

Польський Трудовий кодекс (Kodeks Pracy) охороняє всіх леґально працевлаштованих у Польщі від будь-якої дискримінації. Згідно із ст. 183а, paragraf1 кодексу (чинний від 1 січня 2004 р.), працівники мають бути рівно трактованi якщо йдеться про: початок та закінчення працi, умови працевлаштування, можливостi робити кар’єру, а також доступ до підготовки з метою підвищення професійних кваліфікацій. 

Крім цього, працівники мають бути трактовані рівноправно, незалежно від статі, вiку, групи iнвалiдства, раси, релігії, національностi, політичних та релігійних переконань, приналежності до профспілки, етнічного походження, сексуальної орієнтації, а також незалежно від працевлаштування на обмежений або необмежений час працi, на повну або на пiв ставки. А саме, чи українці леґально працевлаштовані в Польщі можуть належати до польських профспілок?Якщо йдеться про порушення прав робітникiв-іноземців, працевлаштованих у Польщі, то вони мають такі самі права як польські працівники. Варто зазначити, що, якщо ви працюєте на пiдприємствi, або в iншiй органiзацiї i там дiє профспiлка, варто до неї приєднатися. Це може бути перше мiсце, де ви зможете отримати консультацiю та допомогу. Якщо профспiлки немає, нiхто не може вам заборонити її заснувати. Інша інституція, покликана для охорони прав працівників, це Державна iнспекція працi (Państwowa Inspekcja Pracy).У яких установах можна шукати допомоги?

Департамент у справах жінок, сім’ї і протидії дискримінації Міністерство праці і суспільної політики вул. Тамка, 3, 00-349 Варшава тел. 0 22 461 63 13фаx. 0 22 461 62 57e-mail: joanna.skowera@mps.gov.pl http://www.dyskryminacja.gov.pl

Бюро речника громадянських прав Проспект Солідарності, 7700-090 Варшава центральне управління: (22) 551-77-00прийом відвідувачів: (22) 551-77-60; (22) 551-78-11 фаx : (22) 827-64-53http://www.rpo.gov.pl

Управління у справах іноземців вул. Кошикова, 16, 00-564 Варшава,тел. (22) 622 80 15 фаx (22) 845 49 80http://www.udsc.gov.pl

Гельсинська спілка прав людинивул. Зґода, 11, 00-018 Варшавател.: (0-22) 828 10 08, 828 69 96, 556 44 40фаx: (0-22) 556 44 50http://www.hfhrpol.waw.pl

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ