Украина
category

Перетворення відокремленного структурного підрозділу Академії на Навчально-науковий інститут

Вопрос № 2179
Перетворення відокремленного структурного підрозділу Академії на Навчально-науковий інститут
3 консультации
100 грн.

Доброго дня.

Вихідні дані: ВНЗ Академія в м. Херсон, в складі Академії 3 факультети та 1 відокремлений структурний підрозділ (факультет №4 ) в м. Запоріжжя.

На факультеті №4 є 2 кафедри. Так як Факультет 4 відокремлений структурний підрозділ, то згідно ЗУ «Про вищу освіту» він не має статусу юридичної особи.

Питання.

1.Поетапно описати процедуру перетворення відокремленого структурного підрозділу на навчально-науковий інститут.

2.Чи можливо нні зробити юридичною особою в складі внз?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 60 грн.

Добривечір!

1. Потрібно ознайомитися з положенням про відповідний ВСП, затвердженим ректором академії. Там в одному з останніх пунктів вказується порядок припинення (у тому числі реорганізації).

Але, швидше за все, процедура приблизно така:

1) рішення загальних зборів трудового колективу ВСП;

2) подання ректора щодо реорганізації ВСП у ННІ;

3) рішення вченої ради про реорганізацію ВСП у ННІ;

4) наказ ректора (на виконання рішення вченої ради) про реорганізацію (або про затвердження рішення вченої ради), у якому передбачити, що працівники ВСП подають заяви на працевлаштування у ННІ у зв'язку з реорганізацією; здобувачі вищої освіти у ВСП продовжують навчання у ННІ на підставі поданих заяв; призначити в.о. директора ННІ; створити комісію з реорганізації (або доручити це зробити проректору з адмін.-госп. частини); доручити комісії сформувати відповідні зміни до штатного розпису та здійснити інші заходи, пов'язані з реорганізацією; доручити юридичному відділу (або деканату) розробити положення про ННІ; доручити відділу, що відповідає за штатний розпис (наприклад, планово-фінансовому), забезпечити затвердження внесених змін до штатного розпису; відділу кадрів - забезпечити переведення на навчання здобувачів вищої освіти ВСП до ННІ, а також переведення працівників ВСП до ННІ, забезпечити проведення конкурсу на заміщення керівних посад у ННІ; навчальному відділу (або іншому) - вжити заходів щодо ліцензування освітніх послуг новоствореного ННІ.

29.08.18 20:57
Дмитро

Добрий вечір.

Всп створюється на підставі наказу міністерства підконтрольного відомства.

Я правильно розумію що після видання данного наказу міністерства і реєстрації нні у реєстраційній службі, це вже буде як відокремлена юридична особа але в складі академії?

29.08.18 21:12

Ні, ННІ є структурним підрозділом юридичної особи (університету або академії), не відокремленим, без статусу юридичної особи.

29.08.18 21:41
Дмитро

а чи можливо нні або інший різновид всп зробити юридичною особою? 

Дякую

29.08.18 22:52

На жаль, такої можливості чинним законодавством не передбачено. Правових підстав для того, щоб навчально-науковий підрозділ закладу вищої освіти міг бути юридичною особою, не виявлено.

Здоров'я! Погоджуюся з попереднім коментарем, а від себе пораджу Вам звернутися до центру безкоштовної правової допомоги. Що Вам там скажуть?

Ответ оплачен: 40 грн.

1. Порядок реорганізації та ліквідації відокремленого структурного підрозділу (факультету) має бути прописаний у його положенні. Скоріш за все, там йдеться, що воно реорганізується чи ліквідується за рішенням а) Міністерства, б) Вченої ради. 

2. На підставі рішення відповідного органу (МОНУ, Вченої ради), відповідно до СТАТУТУ вищого навчального закладу (Академії) цей факультет ліквідується, а замість нього утворюється ННІ. При цьому всі документи (положення про ННІ, посадові інструкції) вже мають бути розробленими. Їх також затверджує вчена рада.

Важливо при цьому, щоб факультет був ліквідований рішенням Вченої ради не сьогодні, а не скоріше, ніж за два місяці після прийняття такого рішення - щоб забезпечити інші необхідні процедури.

3. Одразу ж після прийняття рішення про ліквідацію факультету у майбутньому, весь трудовий колектив факультету щонайменше за 2 місяці попереджається про майбутнє звільнення у зв*язку з реорганізацією (скороченням ставок/посад). При цьому вживаються заходи з продуктивного працевлаштування таких правцівників - їм потрібно запропонувати інші посади (бідь які), на яких їх можливо буде перевести за їх згодою. 

Якщо працівники не бажають переводитись на іншу посаду (наприклад, декан не бажає переводитись на посади садівника, лаборанта, доцента тощо) то вони після спливу 2 місяців попередження просто звільняються за ініціативою роботодавця. 

Інші працівники, хто надав згоду бути переведеним на інші посади, пишуть про це заяви.

4. На поки що вільні посади новоутвореного ННІ (які введені в штатний розпис) оголошується конкурс (для науково-педагогічних працівників). Конкурс проводиться відповідно до вимог статуту, закону "Про вищу освіту", Положення про ННІ та (за наявності) - внутрішніх документів про конкурс. Іншими законодавчими актами деталі проведення конкурсу не врегламентовані.

До закінчення конкурсу працівники, що звільнилися після ліквідації факультету, можуть бути прийняті на посади у ННІ на умовах строкового трудового договору (1, 2, 3 місяці і т.д. - до закінчення конкурсу), щоб не переривати навчальний процес. 

5. Після закінчення конкурсу з кандидатами, які його пройшли, укладаються трудові договори (у т.ч. контракти). Інші працівники, які тимчасово, до закінчення конкурсу були прийняті на роботу у ННІ та не пройшли по конкурсу, звільняються у зв*язку з закінченням терміну дії трудового договору. 

Важливо знати, що директор ННІ може бути прийнятий на посаду шляхом виборів, а не конкурсу!!!!!!  Вибори - це коли обирають того, кого просто хочемо (що простіше). А конкурс - це коли обираємо найкращого, за "об*єктивними" з нашої суб*єктивної позиції, ознаками, кандидата. Враховуються думки структурнихї підрозділів трудового колективу ННІ (кафедр). Важливо, що вони враховуються, якщо вони взагалі є, але при цьому "врахування" таких думок не означає керування ними)))) 

Інші науково-педагогічні працівники (крім асистента) обираються за конкурсом. Для асистентів такої вимоги не існує, тож він може бути просто призначений на посаду рішенням одного лише ректора. Взагалі у всіх питаннях проведення конкурсу потрібно керуватися ЗУ "Про вищу освіту", своїм статутом та внутрішніми документами, якщо в них ці питання висвітлюються і не суперечать законодавству.

Реклама
Мой ответ