Украина
category

Звільнення з поважної причини.

Вопрос № 219
Звільнення з поважної причини.
1 Консультация
Бесплатно

я хочу звільнтись з причини зміни місця роботи,які документи потрібно додати до заяви щоб не відпрацьовувати 2 тижні і отримати повний розрахунок?

Консультации Советников

Доброго дня!

Відповідно до ст. 38 Кодексу Законів про Працю працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Виходячи з вищенаведеного, ви можете звільнитися без відпрацювання з підстав, наведених у переліку. Якщо Вас приймають на іншу роботу за конкурсом, то до заяви про звільнення необхідно долучити довідку чи інший документ, який доводить цю обставину.

Взагалі, якщо є така можливість, спробуйте домовитися з роботодавцем звільнитися за угодою сторін.

Реклама
Мой ответ