Украина
category

Перерахунок пенсії

Вопрос № 2197
Перерахунок пенсії
5 консультаций
120 грн.

Добого дня. Я військовослужбовець і маю пенсію. Зараз буду звільнятися по хворобі, по яким процентам буде перерахована пенсія, якщо у мене загальний стаж вислуги 26.4 роки, а чистими 20.4 роки, і чи вліяє група на цей перерахунок. Маю статус УБД. Дякую.

Консультации Советников

Ответ оплачен: 24 грн.

Доброго дня. Зверніться з цим питанням до вашого пенсійного фонду до спеціальста по нарахуванню пенсій.

Ответ оплачен: 24 грн.

Вітаю.

Звертаю увагу на наступні статті ЗУ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб:

Стаття 21. Розміри пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом призначаються в таких розмірах:

а) особам з інвалідністю внаслідок війни I групи - 100 процентів, II групи - 80 процентів, III групи - 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

б) іншим особам з інвалідністю I групи - 70 процентів, II групи - 60 процентів, III групи - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 120 відсотків, II групи - 110 відсотків, III групи - 105 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 110 відсотків, II групи - 105 відсотків, III групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони - 120 відсотків, а з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа солдатів і матросів строкової служби.

{Щодо дії статті 22 додатково див. Закони № 3235-IV від 20.12.2005, № 489-V від 19.12.2006}

Стаття 23. Призначення пенсій по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років

В разі наявності у особи з інвалідністю з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років (пункт "а" статті 12), пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги (пункт "а" статті 13).

Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України "Про Національну поліцію", звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;

Стаття 24. Надбавки та допомога до пенсії по інвалідності

До пенсії по інвалідності, що призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

а) надбавка непрацюючим особам з інвалідністю, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку до пенсії по інвалідності на непрацездатного члена сім’ї за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку. За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором;

б) державна соціальна допомога на догляд у порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

в) надбавка особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, у порядку і на умовах, передбачених статтею 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, - у порядку і на умовах, передбачених статтею 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Надбавки та допомога, передбачені цією статтею, можуть нараховуватися одночасно.

Надбавки і підвищення до пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи нараховуються і в порядку, встановленому Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

         

Нюансів дуже багато, а тому займайтесь призначенням пенсії через пенсійний фонд і вже якщо Вас не влаштує розмір пенсії або ви будете вважати, що пенсійним фондом порушено законодавство Ви зможете звернутись до правника для консультації та перспектив оскарження такого розмірі пенсії в судовому порядку 

Ответ оплачен: 24 грн.

Здоров'я! Погоджуюсь зі своїми колегами. Від себе ж додам те,що Ви є УБД перекриває всі інші питання (стаж, вислуга років та інші..) І ще, наскільки мені відомо, пенсія військовослужбовців залежить від військового звання. 

Ответ оплачен: 24 грн.

  Пенсії по інвалідності, військовослужбовцям призначаються в разі, якщо інвалідність настала  (далі - Закон)):

- в період проходження служби;-

- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

- або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником.

Залежно від причини інвалідності інваліди з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за законом поділяються на дві категорії.

Розмір пенсій по інвалідності залежить від приналежності військовослужбовця до однієї з цих категорій інвалідів.

Розміри пенсій по інвалідності військовослужбовцям Категорії інвалідівУ відсотках до відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) військовослужбовця інваліди війни (інвалідність настала при виконанні службових обов'язків)

 • I групи - 100 %;
 • II групи - 80 %;
 • III групи - 60 %

інші інваліди (інвалідність настала при проходженні військової служби або в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням службових обов’язків)

 • I групи - 70 %;
 • II групи - 60 %;
 • III групи - 40 %

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності Категорії інвалідівРозміри мінімальних пенсій інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби

 • I групи - 120 %
 • II групи - 110 %
 • III групи - 105 %

іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби

 • I групи - 110 %
 • II групи - 105 %
 • III групи - 100 %

інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби

 • 110 %,

інвалідам з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції

 • 120 %,

інвалідам з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції

 • 130 %

У разі наявності у інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до вислуги.

Категорії військовослужбовців, які мають право на пенсію за вислугою та умови призначення таких пенсій

Категорії військовослужбовців, які мають право на пенсіюУмови призначення пенсій а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом; б) особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького складу податкової міліції, особам начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особам начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту; в) особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особам начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особам начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

д) громадянам інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

1. незалежно від віку

 • обов'язкового звільнення зі служби;
 • наявності наобхідного стажу вислуги років на момент звільнення зі служби

за наявності вислуги на день звільнення зі служби не менше 20 років служби на посадах льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил. 2. досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку

 • наявності страхового стажу 25 років і більше;
 • наявності стажу вислуги років не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців (військова служба або служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України).

3. при досягненні 45-річного віку особам, які звільняються з військової служби відповідно до Законк "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, які звільняються зі служби у звязку з реформуванням Збройних сил України" за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше

Необхідний стаж вислуги років на момент звільнення зі служби

ДатаНеобхідна вислуга на день звільнення по 30.09.2011 20 років і більше з 1.10.2011 по 30.09.2012 20 календарних років та 6 місяців і більше з 1.10.2012 по 30.09.2013 21 календарний рік і більше з 1.10.2013 по 30.09.2014 21 календарний рік та 6 місяців і більше з 1.10.2014 по 30.09.2015 22 календарних роки і більше з 1.10.2015 по 30.09.2016 22 календарних роки та 6 місяців і більше з 1.10.2016 по 30.09.2017 23 календарних роки і більше з 1.10.2017 по 30.09.2018 23 календарних роки та 6 місяців і більше з 1.10.2018 по 30.09.2019 24 календарних роки і більше з 1.10.2019 по 30.09.2020 24 календарних роки та 6 місяців і більше з 1.10.2020 або після цієї дати 25 календарних років і більше

Ответ оплачен: 24 грн.

1. Щодо статусу УБД:

Учасникам бойових дій пенсії підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (частина 4 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»).

2. Щодо "чи вліяє група на цей перерахунок" - мається на увазі група інвалідності? Тоді зверніть увагу на коментар пані Єлизавети.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ