Украина
category

Звільнення

Вопрос № 2222
Звільнення
6 консультаций
50 грн.

Ну почему никто не хочет думать? указаны условия про профсоюз, нужно немного открыть глаза. копипастят и не более. 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброго дня!

Для того, щоб звільнити працівника на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, необхідно:

1.Власнику або уповноваженому ним органу видати Наказ про скорочення посад. Із зазначеним наказом, під розписку, слід ознайомити всіх працівників, які в майбутньому можуть бути звільнені.

На підставі змін, які передбачаються в штатному розкладі (мається на увазі скорочення певних посад), необхідно визначити конкретних працівників, які займають скорочувані посади та підлягають звільненню.

2.Кожного працівника, який підлягає звільненню необхідно під розписку, не пізніше ніж за 2 місяці до дати звільнення, повідомити про майбутнє звільнення.

При визначені кола працівників, які підлягають звільненню у зв’язку із скороченням посад, необхідно враховувати, що переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці (враховується наявність у працівника вищої освіти, досвіду роботи, проходження курсів підвищення кваліфікації тощо) (ст. 42 КЗпП).

У випадку наявності на підприємстві відкритих вакансій, працівнику пропонується зайняти вакантну посаду. У випадку відмови працівника від переведення на іншу посаду, складається відповідний акт про відмову.

3. Для того, щоб звільнити працівника підприємства, необхідно повідомити виборний орган первинної профспілкової організації. Для звільнення працівників, у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, профспілкова організація, членом якої є працівник повинна надати згоду. Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

4. Не пізніше ніж за два місяці до звільнення працівників підприємство направляє до Державної служби зайнятості звіт про заплановане вивільнення працівників.

5. На завершальному етапі, власник, або уповноважений ним орган, на підставі Наказу про скорочення посад (Див п. 1), видає в установленому порядку, Наказ (Накази) про звільнення конкретних працівників (відповідно до кількості працівників, що звільняються).

В день звільнення працівнику видається трудова книжка з внесенням до неї записів про звільнення та копія Наказу про звільнення.

В день звільнення з працівником проводиться повний розрахунок, включаючи заборгованість по заробітній платі, компенсації за дні невикористаної відпустки та вихідну допомогу розмір якої визначається ст. 44 КЗпП України.

6. Кадрова служба, за заявою працівника, повинна видати останньому довідку про його роботу на підприємстві, із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

7.Після дня звільнення працівника кадрова служба має надати центру зайнятості протягом десяти календарних днів Список фактично звільнених працівників.

17.09.18 16:36
Дмитро

від якого саме профкому необхідно отримати згоду? від того, що діє на підприємстві, чи від того, членом якого є працівник, якого планується скоротити?

17.09.18 16:46

членом якої є працівник

17.09.18 16:56
Дмитро

а Ви впевнені?

17.09.18 17:02

Так, ч 1 ст 43 КЗпПУ

Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

17.09.18 18:16
Дмитро

а я нет!

"Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках:

звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації;

звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації;"

17.09.18 19:05

Згодна з Вами, я не докінця зрозуміла питання, думала що працівник належить до профспілки на даному підприємстві

Ответ оплачен: 20 грн.

Доброго дня! Для того, щоб звільнити працівника на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, необхідно: 1.Власнику або уповноваженому ним органу видати Наказ про скорочення посад. Із зазначеним наказом, під розписку, слід ознайомити всіх працівників, які в майбутньому можуть бути звільнені. На підставі змін, які передбачаються в штатному розкладі (мається на увазі скорочення певних посад), необхідно визначити конкретних працівників, які займають скорочувані посади та підлягають звільненню.

Визначившись з поняттями, переходимо до дій. Щоб звільнити працівників без проблем на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, роботодавцю необхідно:

1) не пізніше 3 місяців із дня прийняття рішення про заплановані звільнення надати профкомуписьмову інформацію з приводу заходів, пов’язаних зі звільненням працівників, і провести з ним консультації про заходи щодо запобігання або зведення до мінімуму кількості звільнень (ст. 494КЗпП);

2) оформити (зібрати) документи, які підтверджують необхідність скорочення чисельності та/або штату працівників. Для цих цілей можна підготувати техніко-економічне обґрунтування скорочення чисельності або штату працівників. Його необхідно погодити з профкомом (виборним представником від трудового колективу), що діє на підприємстві;

3) отримати від профкому виписку із протоколу засідання профкому зі згодою на звільнення;

4) у разі масового вивільнення працівників* не пізніше ніж за два місяці до дати вивільнення подати до органів служби зайнятості форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці», затверджену наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317;

5) видати загальний наказ (розпорядження) про скорочення чисельності або штату. У ньому необхідно вказати причини проведення скорочення штату або зменшення чисельності працюючих,конкретні посади та роботи, які підлягають скороченню, а також дату, з якої проводитиметься скорочення штату (чисельності) на підприємстві;

6) скласти й затвердити новий штатний розпис, до якого вже не входять ті посади, що підлягають скороченню, або внести зміни до діючого. Зробити це необхідно вже після того, як процедура скорочення чисельності (штату) працівників буде погоджена з профкомом підприємства;

7) видати наказ (розпорядження) про попередження конкретних осіб про звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Важливо! При звільненні працівників роботодавцем мають бути враховані особливості звільнення окремих категорій працівників, а також переважне право на збереження робочого місця.

Здоров'я! Цілковито погоджуюся з колегами. Та додам, що скороченню не підлягають жінки (які знаходяться в декретній відпустці), інваліди та інші пільгові категорії. Так, що будьте уважні в цьому питанні.

Для отримання згоди на звільнення роботодавець звертається до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, що звільняється, з письмовим поданням про розірвання трудового договору зз ним. 

Зверніть увагу: якщо працівник є одночасно членом декількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся роботодавець.

Для звільнення достатньо згоди однієї профспілкової організації за вибором роботодавця.

Подання складається у письмовій формі та підписується посадовою особою підприємства-роботодавця, яка має право на прийняття та звільнення працівників. У ньому слід зазначити фактичні підстави, які стали приводом для звільнення. Виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає подання підприємства-роботодавця у п’ятнадцятиденний строк у присутності працівника, на якого воно внесене. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Розгляд подання в разі відсутності працівника допускається тільки за його письмовою заявою. Якщо працівник або його представник не з’явилися на засідання, розгляд заяви відкладається в межах п’ятнадцятиденного строку. У разі повторного нез’явлення працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися в його відсутності (ч. 3 ст. 43 КЗпП). Виборний орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний строк після його прийняття. Якщо цей строк пропущено, вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації дав згоду на розірвання трудового договору.

 Згода профспілкового органу на звільнення не має юридичного значення, якщо (абзац третій п. 15 постанови № 9)

:— не додержані вимоги про участь у засіданні цього органу більше половини його членів;

— згода давалася за зверненням посадової особи, яка не наділена правом прийняття на роботу і звільнення та не мала відповідного доручення правомочної особи, чи з ініціативи самого профспілкового органу;

— вона мотивована іншими підставами, ніж ті, що вказувалися в поданні роботодавця, а потім і в наказі про звільнення. Питання про надання згоди на звільнення працівника з ініціативи роботодавця можуть вирішувати і профспілкові органи структурних підрозділів (цехів, управлінь, відділів тощо), якщо їм таке право делеговане профспілковим органом підприємства (абзац четвертий п. 15 постанови № 9). Роботодавець має право розірвати трудовий договір не пізніше ніж через місяць із дня отримання такої згоди профспілки.

Роботодавець повинен інформувати профспілку про ліквідацію, реорганізацію, зміну форми власності або часткове зупинення виробництва, що спричиняють скорочення, — не пізніше ніж за три місяці до запланованих звільнень Закону України "Про профейсійні спілки їх права та гарантії діяльності". 

Про скорочення чисельності та штату працівників повідомляйте профспілку двічі:

1) спочатку про заплановане вивільнення —

  • поясніть причини;
  • проконсультуйтеся, як не допустити або мінімізувати негативні наслідки скорочення;

2) потім про звільнення працівників, які є членами профспілки, —

  • отримайте вмотивовану згоду на звільнення працівників — членів профспілки.

Інформуйте профспілку про заплановане вивільнення незалежно від того, підлягають скороченню члени профспілки чи ні.

У наказі про звільнення вкажіть реквізити протоколу засідання профспілки:

Підстави: 1. Наказ «Про внесення змін до штатного розпису» від 18.04.2018 № 83-к/тр.

2. Повідомлення Зінченка Т. К. про заплановане вивільнення від 30.04.2018 № 2 з відміткою про відмову від переведення на іншу посаду.

3. Згода профспілкового комітету (протокол від 18.06.2018 № 4).

Ответ оплачен: 10 грн.

Подання профспілці про розірвання трудового договору з працівником

ТОВ «Усе буде добре»                                           Голові профспілкового комітету

від 15.09.2018                                                          ТОВ «Усе буде добре»

  12/04                                                                   Соколенко Л.С

м. Київ                                                        

                                                        ПОДАННЯ

   Про розірвання трудового договору з юрисконсультом юридичного відділу

   Зінченком Т. К.

                                         Шановна Лідіє Семенівно!

У зв’язку зі скороченням чисельності та штату працівників ТОВ «Усе буде добре» на підставі рішення позачергових Зборів засновників (протокол від 10.04.2017 № 7) та наказу від 18.04.2017 № 83-к/тр, прошу дати згоду на розірвання трудового договору з юрисконсультом юридичного відділу Зінченком Тарасом Костянтиновичем.

Переважного права на залишення на роботі працівник не має. Від пропозиції переведення на посаду інспектора з кадрів відділу кадрів відмовився.

Додатки: 1. Копія наказу від 18.04.2017 № 83-к/тр.

2. Рішення комісії щодо відсутності в Зінченка Т. К. переважного права на залишення на роботі (витяг із протоколу від 24.04.2017 № 1).

3. Копія повідомлення про заплановане вивільнення від 27.04.2017 № 2 з відміткою про відмову від переведення на іншу посаду.

Директор Добродiй К. М. Добродій

Реклама
Мой ответ