Украина
category

Здоровпункт

Вопрос № 2228
Здоровпункт
5 консультаций
150 грн.

Шахта і Збагачувальна фабрика знаходяться поруч (на відстані близько 300 м.). Проте є різними юридичними особами та мають різних власників.

На кожному із підприємств є здоровпункт (саме здоровпункт)

Чи можлива організація медичного обслуговування співробітників обох підприємств єдиним здоровпунктом на території одного із зазначених підприємств? (Чи має право здоровпункт обслуговувати не тільки працівників підприємства, на території якого він діє, а працівників іншого підприємства? з ким повинен укладатись договір?)

Які умови та ризики? Якими законами/НПА регулюються зазначені питання (крім гірського закону та ЗУ "Про охорону праці") ?

Необхідна консультація саме з зазначеного питання і саме відповідно до зазначених вище умов, підкріплена нормами Закону або інших нормативно-правовох актів! Пусте набивання постів не цікавить і оплачене не буде.

Консультации Советников

Здоров'я! А, що юристів на підприємствах немає? Раджу вам найняти хочаб одного на двох. Він би вам порадив, опираючись на ЦК та ГК, ЗУ "основи законодавства України про охорону здоров'я", "про охорону здоров'я","про екстрену медичну допомогу". Порадив би укласти договір, про співпрацю з наданням відповідних послуг, у відповідності до умов статутів та внутрішніх положень підприємств та діючого законодавства України.

19.09.18 15:54
Дмитро

Вітаю. Штатного на підприємстві? ні. по групі компаній є. Проте, я не впевнений у правильності їхнього баченні вирішення даної ситуації (щодо повного опрацювання ситуації)

19.09.18 15:56
Дмитро

до того ж, сфера медицини та гірничої справи є специфічними сферами, з специфічним регулюванням. Багато локальних НПА. Спеціаліста саме з даного питання немає.

Доброго дня! "Повне опрацювання ситуації" та вирахування ризиків коштує в рази більше.

19.09.18 22:04
Дмитро

я ж ні кого не примушую відповідати. Хто розбирався з аналогічною ситуацією і мав справу зі здоровпунктом і охороною праці, тому і не потрібно довго розбиратися. Ніхто ж не гарантує правильність відповіді юриста на даному ресурсі...Особисто я бачив чимало не зовсім то і вірних відповідей..

Вітаю.

Здоровпункт входить до складу поліклініки або амбулаторії і не є структурним підрозділом підприємства, а медперсонал здоровпункту є працівниками поліклініки або амбулаторії.

    

У Вас точно здоровпункт? Чи все ж таки медпункт?

  

В будь-якому випадку положення чи то про медпукт чи про здоровпункт можуть передбачати кого саме приймає такий пункт і обслуговує.

Два підприємства мають укласти угоду про те, що здоровпункт обслуговує і працівників іншого підприємства. Також це має біти прописано в положенні про здоровпункт.

Якщо пункт входить до складу поліклініки або амбулаторії має бути згода відповідної організації до складу якої входить здоровпункт про те, що він обслуговує два підприємства.

Також в порядку пропуску на території підприємства де знаходиться пункт має бути зазначено, що особа, якій потрібна медична допомога може безперешкодно потрапити до пункту. Така ж умова має бути в договорі між двома підприємствами.

      

Додатково раджу офіційно звернутись до МОЗ України та органів, що можуть перевіряти обов'язкову наявність такого пункту на підприємстві (якщо на таких підприємствам обов'язково має бути такий пункт) чи можливе таке об'єднання та чи не буде це порушенням.

19.09.18 22:07
Дмитро

саме "здоровпункт" в тому то і річ.

20.09.18 11:14

Тоді обслуговування таким здоровпунктом двох підприємств можливе лише за письмовим наказом керівництва поліклініки або амбулаторії до складу якої входить цей пункт.

Також мають бути внесені зміни до положення про здоровпункт де буде вказано, що вони обслуговують два підприємства.

В свою чергу два підприємства мають підписати угоду про допуск працівників підприємства до території де знаходиться здоровпункт, а також підприємства мають розподілити витрати на організацію роботи такого пункту.

Наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385 встановлено Перелік закладів охорони здоров'я, відповідно до якого здоровпункти (пункти охорони здоров'я) відносяться до амбулаторно-поліклінічним закладам. Згідно п. 2 Пояснень до Переліку закладів охорони здоров'я пункт охорони здоров'я (здоровпункт) створюється на підприємстві і входить до складу поліклініки або амбулаторії (тобто є її підрозділом).

Здоровпункти (так звані медичні пункти) створюються на підприємствах, в установах та організаціях, але належать до складу поліклініки або амбулаторії, тобто лише фактично розташовуються на підприємстві.

Діяльність здоровпункту здійснюється на основі договору між підприємством та відповідним органом охорони здоров’я.

Законодавство не містить заборон щодо створення здоровпункту самим підприємством. Такий здоровпункт знаходиться на балансі підприємства, тобто є його структурним підрозділом та безпосередньо підпорядкований йому. У цьому разі для надання медичних послуг підприємству необхідно здійснити державну акредитацію здоровпункту та отримати ліцензію на право здійснення медичної практики. 

Обидва підприємства являються, об*єктами підвищеної небезпеки отже відповідно до чинного законодавства і зокрема гірничого закону на них повинні бути наземні здоровпункти, або медпункти загальної чи приватної практики.Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом, затверджені наказом Мінсоцполітики від 23.12.2016 р. № 1592 

Окрім цього на шахті (руднику) з числом підземних працівників понад 600 осіб, поблизу приствольного двору, на основній виробці, на шляху руху працюючих до місця роботи має бути облаштований підземний медпункт у спеціальній камері. На поверхні в безпосередній близькості до ствола виробки також має бути пункт першої медичної допомоги. При кількості працюючих до 600 осіб перевозити потерпілих і хворих до лікувальної установи дозволяється за домовленістю транспортом лікувальної установи. При кількості до 1000 осіб передбачається одна машина швидкої допомоги, 2000 осіб - дві машини і додатково на кожні 2000 працюючих ще одна машина.

Ответ оплачен: 150 грн.
  • Горный закон Украины;
  • Закон Украины «Об охране труда»;
  • Кодекс законов о труде Украины;
  • Приказ Министерства социальной политики Украины № 1592 от 23.12.2016 г. «Об утверждении Правил безопасности при разработке месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых подземным способом»;Постановление Кабинета министров Украины №1232 от 30.11.2011 г. «Некоторые вопросы расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве»;
  • Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Украины № 67 от 25.01.2012 г. «Об утверждении Общих требований по обеспечению работодателями охраны труда работников»;
  • Приказ Министерства социальной политики Украины № 468 от 13.12.2002 «Об утверждении Государственных санитарных правил и норм "Предприятия угольной промышленности";
  • Приказ Министерства здравоохранения Украины №385 от 22.10.2002 г. «Об утверждении перечней учреждений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения»;
  • Приказ Министерства здравоохранения Украины №801 от 29.06.2017 г. «Об утверждении Положения о центре первичной медицинской (медико-санитарной) помощи и положений о его подразделения», Положение о медицинском пункте временного базирования;
  • Кодекс Украины о недрах.
  • Согласно п. 1.2 приказа Министерства здравоохранения Украины (далее - МЗУ) «Об утверждении перечней учреждений здравоохранения, врачебных, провизорских должностей и должностей младших специалистов с фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения» №385 от 22.10.2002 г., пункт охраны здоровья (здравпункт) относится к амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Согласно к объяснениям к перечню учреждений здравоохранения, пункт здравоохранения (здравпункт) создается на предприятиях в учреждениях, организациях и входит в состав поликлиники или амбулатории. Здравпункты создаются на предприятиях, в учреждениях и организациях, но входят в состав поликлиники или амбулатории, то есть только фактически располагаются на предприятии. Деятельность здравпункта осуществляется на основе договора между предприятием и соответствующим органом здравоохранения. Законодательство не содержит запретов по созданию здравпункта самим предприятием. Такой здравпункт находится на балансе предприятия, то есть его структурным подразделением и непосредственно подчиненный ему. В этом случае для предоставления медицинских услуг предприятию необходимо осуществить государственную аккредитацию здравпункта и получить лицензию на право осуществления медицинской практики. Если пункт входит в состав поликлиники или амбулатории, должно быть согласие соответствующей организации в состав которой входит здравпункт о том, что он обслуживает два предприятия (приказ руководства поликлиники или амбулатории, в состав которой входит этот пункт.) Если здравпункт входит в состав структурного подразделения предприятия, создан на предприятии для обеспечения медобслуживания работников (членов их семей), в отдельном распорядительном документе (приказе о предоставлении услуг здравпунктом или другом) необходимо отразить порядок предоставления медицинских услуг работникам и условия / возможность предоставления таких услуг другим лицам, которые не находятся в трудовых отношениях с предприятием. Также, в порядке пропуска на территорию шахты, где находится здравпункт, должно быть указано, про разрешение пропуска на территорию здравпункта сотрудников обогатительной фабрики. Такое же условие должно быть в договоре между двумя предприятиями. Также должны быть внесены изменения в положение о здравпункт где будет указано, что он обслуживает два предприятия. Договором между двумя предприятиями также должен быть урегулирован порядок распределения расходов на организацию работы здравпункта. Среди рисков можно выделить риски относительно работодателя (фабрики) в случае возникновения на предприятии аварий или несчастных случаев по принятию срочных мер для помощи пострадавшим. (если здравпункт на предприятии – скорость принятия мер значительно увеличивается). Также, риски, связанные с исполнением договора шахтой и администрацией поликлиники/амбулатории, в состав которой входит здравпункт. Наличие на фабрике собственного здравпункта позволяет ей быть независимой от внешних подрядчиков, которые могут отказаться продлевать договор, менять его цену, менять адрес осуществления хозяйственной деятельности и тому подобное.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ