Украина
category

Штраф при розірванні строкового трудового договору

Вопрос № 223
Штраф при розірванні строкового трудового договору
2 консультации
Бесплатно

Уклали трудовий строковий договір на 2 роки. В умовах розірвання пише якщо розірвання працівником - він повинен сплатити штраф. Чи є це положення законним? Відпускати з роботи не хочуть і страшать або штрафом або тим, що звільнять по статті з доганою. Як правильно зробити? П.С. розірвати договір хочу через 6 місяців після підписання

Консультации Советников

Добрий день, Софія! Правовідносини між працівником та роботодавцем регулюються Кодексом законів про працю України (КЗпП).  П.1. ч.4 ст. 36 КЗпП передбачені підстави розірвання трудового договору  з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45), а також у випадках передбачених трудовим договором. 

Згідно ст. 39. КЗпП Строковий трудовий договір (пункти 2 і 3 статті 23) підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу.

Таким чином, згідно законодавством України Ви маєте право достроково розірвати трудовий договір у випадку хвороби та інвалідності, за згодою сторін, порушення суттєвих умов договору (невідповідність умов праці, оплати, об'єму роботи....) а також у випадках передбачених самим договором. Я так розумію, що у Вашому договорі передбачено право дострокового звільнення, однак, при цьому Ви зобов'язані сплатити штраф.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Необхідно більш детально ознайомитися з умовами трудового договору, щоб надати правову оцінку правомірності змісту договору. 

Ст. 40, 41 КЗпП України, передбачені підстави звільнення з ініціативи роботодавця. Винесення догани працівнику повинно бути обґрунтованим та підтвердженим фактами. Незаконне звільнення оспорюється в судовому порядку. З повагою, Яблокова Леся. 

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ