Украина
category

Право

Вопрос № 226
Право
1 Консультация
Бесплатно

Имеют ли право в коледже завставлять мыть полы запрогулы ИИ ставить двойки за прогулки или заставлять дежурить?

Консультации Советников

Доброго дня! Питання регулюється внутрішніми положеннями вишів. 

Чи є відвідування всіх пар обов’язковим? Безсумнівно – так, виконання навчального плану є підставою для допуску до сесії, а невиконання – підставою для відрахування. Разом із тим особливо обдарованим студентам надана гарантія навчання за індивідуальними планами. Також вузи можуть самостійно встановлювати порядок, за яким надавати право на вільне відвідування лекцій і консультацій студентам ІІІ і наступних курсів, при чому інші заняття (семінари, практичні та лабораторні) лишаються обов’язковими для присутності.

Що ж робити студентові, викладачеві й адміністрації в випадку пропуску першим пар? Відповідь є простою – студент має виконувати навчальний план. У випадку, коли молода людина має певні причини не відвідувати пари, то є три виходи: (а) скористатися такими причинами для отримання “індивідуального графіку” навчання, (б) скористатися такими причинами для переривання навчання або академічної відпустки та (в) спробувати знайти у нормативно-правовому полі перелік (поважних) причин, за яких просто “прощають” прогули.

Якими ж є причини дозволеного невідвідування пар? Як уже було зазначено, вуз може самостійно (в рамках чинного законодавства) визначити порядок надання вільного відвідування своїм студентам, тому за переліком підстав у цьому випадкові слід звернутися до, принаймні, деканату. Причинами переривання навчання є обставини, що унеможливлюють виконання навчального плану, а саме:– за станом здоров’я;– призов на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї;– навчання або стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав.

Тож, повертаючись до того, як бути з пропущеними парами, маємо два шляхи: (а) мати поважні причини й отримати відповідні можливості (переривання навчання, індивідуальний план навчання чи “надолуження” успішності), (б) не мати поважних причин і мати відповідні наслідки (відрахування чи те саме “надолуження” успішності).

В будь якому разі змушування до миття підлоги і інші заходи є незаконними, окрім як відрахування студента з коледжу за кількістю прогулів.

Реклама
Мой ответ