Украина
category

Податок

Вопрос № 2306
Податок
3 консультации
120 грн.

Вітання.  Не можу ні від кого отримати чітку відповідь для свого спокою і наступних дій.  Я у декреті, в Україні офіційно не працевлаштована, звільнилася в Криму. Але ще до декрету почала працювати на італійську компанію через інтернет, зарплату фактично отримувала готівкою в Італії у бухгалтерії, але відколи з дитиною до них не літаю, кошти залишаються там, податок за мою діяльність у півтори тисячі євро щороку компанія сплачує звісно теж . Але наразі мій чоловік, що не є резидентом України і працює в третій країні, для спрощення сімейного бюджету , у своєму контракті вказав мій банківський рахунок. Таким чином його роботодавець перераховує зарплату свіфтами на моє ім'я.  Чи повинна я платити податок на ці перекази? Описала повну ситуацію, так як чула, що існує звільнення від подвійного оподаткування, а я виходить що плачу в Італії. Хвилююся, що можуть звинуватити у приховуванні доходу чи ще чого гірше. Спеціалісти, допоможіть! 

В Україні не потрібно декларувати і сплачувати податок за  заробітню плату чоловіка-нерезидента, я вірно зрозуміла? Податок він повинен сплачувати у своїй країні? А якщо стане резидентом нашої? Дякую. 

Консультации Советников

Ответ оплачен: 40 грн.

Доброго вечора! 

Пунктом 162.1 ПКУ встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) є фізичні особи —резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так й іноземні доходи.

Під іноземним доходом для цілей оподаткування слід розуміти дохід, отриманий від джерел за межами України, тобто будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, уключаючи (п.п.14.1.55 ПКУ):

— проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів;

— спадщину;

— подарунки;

— виграші;

— призи;

— доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами;

— доходи від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України;

— доходи від продажу майна, розташованого за межами України;

— дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо;

— інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, не підконтрольних митним органам.

Ураховуючи, що податківці у своїх роз’ясненнях наголошують на необхідності включення до оподатковуваного доходу сум грошових коштів, отриманих з-за кордону від фізичних осіб, які є родичами, зупинимося на цьому питанні докладніше. Отже, перше запитання, яке тут виникає: чи будуть ці суми доходом для фізособи — отримувача таких коштів? На нашу думку, тут усе залежатиме від того, хто перераховує ці кошти фізособі — резиденту України.

Згідно з нормами СКУ встановлено обов’язок:

дружини і чоловіка матеріально підтримувати один одного (ст. 75 СКУ). При цьому заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, отримані одним із подружжя, є об’єктом права спільної сумісної власності (ч. 2 ст. 61 СКУ). 

Ураховуючи наявність такого обов’язку, можна стверджувати, що перерахування коштів із-за кордону дружиною (чоловіком) для чоловіка (дружини), матір’ю (батьком) для дітей у зазначених вище випадках, а також дітьми непрацездатним батькам є, по суті, передачею грошових коштів усередині сім’ї і повинно розглядатися як виконання обов’язку з утримання, установленого СКУ, а не як отримання доходу із джерелом походження з-за кордону. Тобто якщо фізособа отримує грошові кошти від свого чоловіка (або дружини чи батька), який працює за кордоном, то сума таких коштів не буде для цієї фізособи доходом.

Разом із тим фізична особа — резидент України, яка отримує дохід за кордоном, згідно з чинним законодавством зобов’язана задекларувати такий дохід в Україні та сплатити з нього ПДФО.

У всіх інших випадках перекази, отримані з-за кордону від родичів чи інших фізичних осіб, підлягають оподаткуванню, проте тільки в тому випадку, якщо такі надходження не згадуються у ст. 165 ПКУ серед тих, які не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (наприклад, видача та повернення позики, аліменти тощо). 

Дійсно, відповідно до пп.163.1.3 Податкового кодексу (далі – ПК) об’єктом оподаткування резидента є, крім іншого, іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України. Згідно пп.168.2.1 ПК платник податку, який отримує іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до складу загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів. Крім того, підпунктом 170.11.1 ПК встановлено, що у разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, то сума такого доходу включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками , визначеним у п.167.1 ПК.

Згідно п.174.6 ПК кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини. У свою чергу, за приписами підпункту 174.2.1 ПК вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою.

Визначення кола осіб, віднесених до першого ступеня споріднення, міститься у пп. 14.1.263. ПК, це:

  • Батьки;
  • Чоловік або дружина;
  • Діти, у тому числі усиновлені.

Також варто зазначити, що за своєю правовою природою кошти, які громадяни отримують на безоплатній основі, є подарунком. Так, згідно зі ст. 717 Цивільного кодексу за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власність. Згідно зі ст. 718 цього кодексу подарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

У той же час, потрібно пам’ятати, що відповідно до ч. 5 ст. 719 Цивільного кодексу договір дарування валютних цінностей (до яких згідно зі ст. 4 Митного кодексу відноситься і іноземна валюта) на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 грн.), укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Тобто, якщо сума одного грошового переказу на користь українського платника податків складе в еквіваленті не більше 850 грн., такий договір дарування буде вважатися укладеним.

Таким чином, у разі отримання таким платником податку від члена сім’ї першого ступеня споріднення за кордону грошових переказів в сумі в еквіваленті не більше 850 грн. кожен, такі кошти будуть вважатися подарунком (ст.ст.717-719 Цивільного кодексу), а дохід від їх отримання буде обкладатися також за нульовою ставкою (п. 174.2.1., 174.6. Податкового кодексу).

Згідно з п. 179.2. Податкового кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податків отримував доходи у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою. А з урахуванням тотожності правил оподаткування коштів та майна, подарованих платнику податку, і правил оподаткування спадщини, немає необхідності подання декларації та в описаній ситуації.

Ответ оплачен: 40 грн.

Здоров'я! Повністю підтримую попередній коментар колеги. В ньому цілковито розписано вирішення Вашого питання. Лише додам, що в Україні дійсно, відсутнє (а точніше заборонене) подвійне оподаткування. Вам лише треба довести, що податки з цих коштів вже сплачено. Це може бути довідка з банку, завірена копія декларації про доходи, та інше.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ