Украина
category

ПФУ та РФ

Вопрос № 2453
ПФУ та РФ
8 консультаций
100 грн.

Вітаю. До нас звернуся ПФУ з листом, у якому пересилає лист пенсійного фонду РФ з ссилкою на норми угоди про гарантії громадян СНД у пенсійному забезпеченні. Просить розглянути лист ПФ Росії та надати довідки ПФ Росії (безпосередньо). Довідки стосуються трудової діяльності колишнього співробітника, пільгового стажу як лікаря (і чи є він пільговим відповідно до законодавства України), довідку про сплату ЄСВ,відпустки співробітника, курси підвищення кваліфікації, копії штатного розпису і т.д. зазначене необхідно для розгляду питання щодо призначення цьому колишньому співробітнику дострокової пенсії за старість. ( Напевно, нині він живе в Росії)

Чи повинні ми відповідати на даний лист? Це звернення чи запит? Чи має право ПФУ надсилати такий лист і чи маємо ми відповідати на нього? Якщо так, то який строк? І кому (ПФУ або ПФ Росії), адже ми (підприємство) не є стороною угоди? Яка відповідальність, якщо ми не надамо зазначені довідки?

Дякую

Консультации Советников

Доброго дня.Ви повинні надати відповідь до ПФУ, щоб останні переслали відповідь до ПФ РФ, у разі ненадання відповіді, людина не зможе отримувати там пенсію. 

Строк надання відповіді до ПФУ -5 робочих днів, але не більше 20 роб. днів,якщо стосується надання великого обсягу інформації. ЗУ " Про доступ до публічної інформації ". 

Відмовити в наданні інформації можете лише, якщо ви не володієте запитуваною інформацією та є інші підстави передбачені ст.22 ЗУ " про доступ до публічної інформації ".

Проте звертаю увагу, що запитувач має право оскаржити відмову в наданні інформації через суд. А також, якщо права особи будуть порушені, вони мають право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди. СТ.23,24 вищезгаданого ЗУ. 

возможно это запрос с пенсионного фонда на предприятие где работал  в свое время пенсионер - для уточнения данных - ПФ украины - так же отправляет запросы в страны СНГ для уточнения данных о работе для начисления пенсии.

решать вам - давать ответ или нет- но вообще конечно нужно его предоставить 

Вітаю.

Відповідно до міжнародних угод та законодавства України ви зобов'язані надати відповідь на такий запит.

Але додатково потрібно зрозуміти чи є згода колишнього працівника на те щоб ви надавали не просто інформацію, а й документи стосовно цієї особи.

Якщо особа не дає згоду на розповсюдження конфіденційної інформації стосовно неї ви не можете надати таку інформацію 

Раджу вам детально ознайомитись зі змістом запиту, порадитись з ПФ України, відповідь на запит надсилається до органу про який вказано у запиті, додатково можете направити в два фонди

Всі підприємства України мають дотримуватись міжнародних угод ратифікованих в Україні

Доброго дня!

По Вашому питанню можу сказати наступне:

1. Офіційний запит(на відповідному бланку з зазначенням реквізитів для надсилання відповіді) до Вас направив Пенсійний фонд України , який є офіційним державним органом України та здійснює регулювання державної політики у сфері пенсійного забезпечення та інші функції покладені на нього уповноваженими органами державної влади , або місцевого самоврядування) , виходячи з зазначеного Ви повинні надати відповідь ПФУ Згідно ЗУ "Про доступ до публічної інформації" в 5 -ти денний термін , а на звернення в 10 -ти денний, але лише в межах повноважень Вашого підприємства та зазначити це у відповіді, таким чином, щоб надання відповіді не порушувало законодавство України та внутрішній розпорядок , регламент та інструкції на  Вашому підприємстві!

2. Запит Вам надіслав ПФУ , а це значить , що відповідь повинна бути наданна у вказаний строк , на вказану у запиті адресу!( Далі ПФУ самостійно вирішить куди та , як отриману від Вас інформацію направити).

3. Офіційна відповідь від Вашого підприємства запитувачу повинна бути надана в будь-якому випадку( з зазначенням вих.№ та дати відповіді та номер і дата надсилання Вам запиту від ПФУ).

4. Відповідальність адміністративна(дисциплінарна).

З повагою, 

Костянтин Гончаренко 

Здоров'я! Погоджуюсь з колегами. А, саме, Вам потрібно зв'язатись з ПФУ, надіславши йому: копію запиту та наявні у Вас документи по врегулюванню питання цього працівника (якщо ваше підприємство це питання якимось чином стосується). А, на запит (в 5-ти денний термін) відповісти наступне: що Ви, такого-то числа/місяця/року, перенаправили цей запит до ПФУ за місцем найвищого компетентного органу з вирішення цього питання, також Ви надали до ПФУ всі наявні у Вас по цьому питанню, документи.

Таким чином Ви і всіляку відповідальність з себе знімаєте, і законно реагуєте на надісланий запит.

Добрий вечір!

Погоджуюсь з колегами, що відповідь на лист (звернення, запит) Ви маєте направити до ПФУ, оскільки запит ПФ РФ прийшов на ПФУ, ПФУ переправив на Вас. Але якщо у Вас є бажання, можете направити до ПФ РФ, але обов'язкова копія до ПФУ. Стосовно, що це запит чи звернення, необхідно його прочитати, більшість всього це запит, оскільки ПФУ рідко надсилає звернення. Якщо в запиті(зверненні) вказано строк, до якого необхідно надіслати відповідь, тоді необхідно до цього строку, якщо строку не вказано, то відповідно до строків, які уже розписали Вам колеги. Так, ПФУ має право направляти такі листи. Строки і відповідальність (адміністративна) уже розповіли колеги.

Якщо Вас просять надати лише довідки, надаєте лише довідки, якщо не попросять додаткових документів. Стосовно довідки про сплату ЄСВ, можете її надати, що ЄСВ за працівника ПІБ фах, посада були сплачені за наступні періоди, але ПФУ сам може отримати дану інформацію з ДФС, своїх реєстрів. Проте можете дати їм дану довідку, інші довідки подібного змісту, але за бажанням можете зв'язатися з ПФУ для узгодження відповіді. Стосовно копії штатного розпису, зробіть витяг з даного штатного розпису, де зазначено лише даний працівник, з відміткою Витяг з штатного розпису, штатний розпис з усіма працівниками, в тому числі даний працівник, надавати не можна, оскільки це порушуватиме права інших працівників.

ст. 8 згаданої Вами угоди передбачає співпрацю центральних органів пенсійного забезпечення країн СНД. Не зважаючи, що в змі поширювалась інформація про вихід України з СНД, проте дана угода є діючою та не припиненою.

Сподіваюсь, що Вам допоміг.

Якщо у Вас залишилися запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Приветствую, Дмитрий!

В соответствии со ст.7 Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года "При переселении пенсионера в пределах государств-участников

Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту жительства пенсионера. Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера с соблюдением условий, предусмотренных

пунктом 3 статьи 6 настоящего Соглашения."

Согласно ст. 9 соглашения "Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение в государствах-участниках Соглашения, сотрудничают друг с другом в 

порядке, определяемом по соглашению между их центральными органами. Стороны уполномочивают свои компетентные органы заключить указанные соглашения в течение не более шести месяцев со дня

подписания настоящего Соглашения."

Украина и Россия являются сторонами данного соглашения. 

Данное Соглашение не расторгнуто на данный момент, соответственно, его необходимо соблюдать. Часть из информации, которую просит Вас предоставить ПФУ у него есть из подаваемой предприятием отчетности. По-сути, они просто "сбросили" на Вас свои обязанности.

С другой стороны, запрашиваемые документы действительно необходимы по законодательству РФ для подтверждения стажа и назначении пенсии.

Ответственности за непредоставлении информации ПФ РФ нет. И если честно, просьба отправить документы  непосредственно ПФ РФ удивляет...К Вам непосредственно не обращались, Вы не являетесь стороной Соглашения, соответственно не обязаны сотрудничать с ПФ РФ. А вот обязанность ответить ПФУ есть,но касательно информации, распорядителем которой является Ваше предприятие.

Насколько Вам критично не предоставлять данную информацию?

Ответ оплачен: 100 грн.

Относительно ЗУ "Про доступ к публичной информации" я не был бы так однозначен. обратимся к определению публичной информации и ее распорядителям.

Согласно с. 1 Закона "Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом."

Согласно ст.2 Закона "Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом."

Согласно ст. 13 Закона "1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом."

Если Ваше предприятие не монополист и не финансируется с бюджета, то я не вижу оснований применять к нему положения данного Закона. Ст. 13 указывает распорядителей информации, и какая именно информация может быть запрошена. 

В данном моменте, кардинально не соглашусь с изложенными выше мнениями.

Однако, есть Указ Президента Украины "Про положение о пенсионном фонде". (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/384/2011)

Согл.  ст. 8 Положения  " Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, а також всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, всеукраїнськими об'єднаннями роботодавців."

Согл.п.7 ст. 4 Положения  ПФУ "вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів України заходів до переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;"

У Вас в письме указана просьба рассмотреть и предоставить справки. Но не указан срок, как и ответственность. Что еще раз подтверждает мое предположение, что никакой это не запрос. Это обращение/письмо.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ