Украина
category

Контракт

Вопрос № 250
Контракт
2 консультации
Бесплатно

чи має право навчальний заклад після підписаня контракту підвищувати плату за навчаня

Консультации Советников

Добрий день!

Згідно п.6 ст.73 Закону України (ЗУ) " Про вищу освіту" говорить, що Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Згідно п.7 ст. 73 ЗУ "Про вищу освіту" говорить, що вищий навчальний заклад має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

Висновок: Тому необхідно переглянути умови договору (контракту) щодо оплати послуг, та прав і обов`язків навчального закладу. Інформацію  про збільшення плати вони мають розмістити в засобах масової інформації (ЗМІ) або на власному сайті чи стенді.

Щодо інформації про визначення рівня інфляції за попередній рік, колега В`ячеслав Плескач, розмістив в своїй відповіді. 

Сподіваюсь, Вам допоможе дана відповідь, дякую за запитання.  

Реклама
Мой ответ