Украина
category

Подскажите об отработке 3-х лет

Вопрос № 2654
Подскажите об отработке 3-х лет
8 консультаций
115 грн.

Я интерн 2 года ,по специальности семейный врач.После окончания интернатуры я бы хотела взять переквалификацию на терапевта.В обл здрав мне сказали искать место работы на терапевта и потом уже пройти курсы.У меня вопрос могу ли не отрабатывать семейным врачем по месту распределения? Всвязи с законом об отмене отработки. Но есть один нюанс у меня в договоре на интернатуру указано что если я откажусь от отработки то должна возместить стоимость интернатуры.Как мне быть, имею ли я право найти работу в другой больнице государственной или нет?Университет  я окончила в 2017.      Всем большое спасибо за ответы.Я хотела бы уточнить один момент, в моем университете человек который занимается вопросами интернатуры и последипломным образованием говорит что если я найду работу терапевтом и пройдут курсы меня перепраспределят.Я больше волнуюсь по поводу глав врача по месту распределения,она говорит что в случае моего отказа отрабатывать я их больнице должна оплатить стоимость интернатуры? Так кто в итоге прав и как быть?

Консультации Советников

Ответ оплачен: 19 грн.

на мое усмотрение - не приступайте к работе 1 січня 2017 року вступив в силу Закон України № 1662-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (далі- Закон). Згідно Закону, випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим Законом. Таким випадком, згідно Закону, є укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу. Студенти, інтерни, та лікарі, які зараз відпрацьовують 3 роки за направленням, таких угод не укладали, з ними були укладені, порушуючи принцип свободи договору, закріплений у Цивільному кодексі України, угоди про підготовку фахівців з вищою освітою. Тобто, це інші угоди, і вони всі мають бути звільнені від відпрацювання. На думку МОЗ, цей закон діє лише на тих випускників, які вступають до ВНЗ у 20 17 році. Тобто, закон буде діяти фактично через 8-9 років, коли ці майбутні випускники можуть будуть працевлаштовані після інтернатури. Водночас, випускники інших спеціальностей не зобов'язані відпрацьовувати, що є прямою дискриміницією медиків та порушенням їх права на вільний вибір місця працевлаштування. Свою позицію МОЗ аргументує тим, що випускники минулих років та теперешні студенти вже підписали угоди про підготовку фахівця з вищою освітою, яка є додатком 1 до Наказу № 367, і на них вже поширюються зобов'язання цивільного характеру. Таким чином, МОЗ вважає силу дії угоди вищою за Закон. Крім того, типова угода не відповідає сучасному законодавству, а саме, містить термін "державний сектор народного господарства". Згідно роз'яснень Міністерства юстиції, комунальні заклади (більшість місць працевлаштування ) є комунальним сектором економіки, тому вищезгадана угода не відповідає чинному законодавству та не може бути виконана навіть з боку вищого навчального закладу, який має працевлаштувати випускників у державний сектор народного господарства. Прикінцеві положення Закону зобов'язують Кабінет міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, чого й досі не було зроблено, а Міністерство охорони здоров'я й досі посилається на Порядок працевлаштування випускників, хоча до нього треба було внести зміни Таким чином, так як Ви підписали угоду про відпрацювання ще до набрання сили законом, що скасовує відпрацювання, а зворотньої сили Закон не має, то керівництво закладу буде наполягати на Вашому відпрацюванні. Але враховуюючи вищевикладене та відсутність житла (те, що його не надали Вам) Ви можете звернутись з листом (заявою) про надання дозволу на звільнення Вас без необхідності відпрацювання до відповідного управління охорони здоровя, посилаючись на скасування обовязкового відпрацювання та інші перелічені мною вище обставини.

Ответ оплачен: 19 грн.

Здоровья! Частично соглашусь с коллегой. И добавлю, что Закон имеет высшую юр.силу нежели любой договор! Тем более договор противоречащий действующему законодательству (а в Вашем случае именно так). Так, что особо переживать Вам нечего, тем более, что и в обл.здраве Вам дали одобрительный ответ! Действуйте, уверенно, напористо (с нахрапом), помните правота на Вашей стороне! И победа будет за Вами!

Ответ оплачен: 19 грн.

Добрий вечір!

Не погоджуюсь з колегами! 

На сьогодні є судова практика по Вашому запитанню.

На думку Верховного суду України відносини з типовим договором про відпрацювання регулюється Цивільним кодексом України (надалі - ЦК України), а не постановами Кабінету Міністрів України. 

Тому у Вас є 2 варіанти дій: 1) Відпрацювати 3 роки 2)Повернути кошти за навчання. 

Суд першої і апеляційної інстанції відмовлять Вашому ВНЗ у позові, проте остаточну крапку поставить Верховний суд України, який скасує рішення попередніх судів та задовольнить позов Вашого університету та стягне з Вас всю суму коштів за навчання + судові витрати. Тобто підтримує позицію Міністерства охорони здоров'я щодо відпрацювання 3 років.

Щодо запитання, чи можна обрати іншу місцевість. То можете звернутися з пропозицією до керівництва Вашого університету про направлення Вас саме в обрану Вами лікарню, але вона має бути державною або комунальної форми власності.Там має бути вакантна позиція, яку Ви бажаєте зайняти. Просто, якщо Ви бажаєте працювати в певній лікарні, але там немає вільних місць, то Вас туди не зможуть відправити. Але навіть, якщо Ви і звернетеся з пропозицією до відправки Вас до певної лікарні Вам можуть відмовити. Рішення нажаль приймає керівництво університету, але необхідно почитати статут Вашого ВНЗ, можливо там є якісь способи Вам допомогти.

Можете почитати рішення суду за посиланням: 

1) http://bit.ly/2TDx3i7

2) http://bit.ly/2UDqFUm

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна. 

Ответ оплачен: 19 грн.

Обязанность отработки 3-лет определяется сразу несколькими документами, среди которых есть как отмененные, так и действующие. Везде указывается, что деньги за обучение взыскиваются "в установленном порядке", а его как не было, так и нет.

Обязанность трудоустройства как бы существует, но взыскать с Вас деньги невозможно. Законодатель до сих пор не разработал механизма - тупит или ленится. Вот, к примеру, решение суда, которое подтверждает отсутствие такого порядка https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-documen...

Смело занимайтесь своими делами, но учтите,что ВУЗ или облуправление Минздрава будут пытаться взыскать с Вас деньги по суду - они обязаны предпринимать любые попытки, даже если они обречены на неудачу, поскольку ревизоры требуют принимать любые меры для возвращения в казну денег. Правда, сейчас судебные сборы большие, может никто ничего и не будет с Вас взыскивать, если овчинка выделки не стоит. 

Ответ оплачен: 19 грн.

Здравствуйте. Частично согласна с консультацией М.Ямчук.

По Вашему вопросу существует позиция, высказанная Верховным Судом (ВС).

Для решения спорной ситуации ВУЗы обращаются в суд с исками о взыскании средств за обучение на основании того, что между вузами и ответчиками (интернами)  заключалось типовое соглашение о подготовке специалистов с высшим образованием, согласно условиям которой ответчик обязался прибыть после окончания высшего учебного заведения на место направления и отработать не менее трех лет, а в случае отказа ехать за назначением - возместить в соответствии с государственного или местного бюджетов стоимость обучения в установленном порядке.

Вынося решение, ВС исходил из того, что указанная сделка заключена с согласия и по договоренности с ответчиком и он отвечает требованиям Граждаснкого кодекса о свободе договора (статьи 3 , 627 ГК Украины ). Договор является обязательным для исполнения сторонами ( ст. 629 ГК Украины ). Согласно ст. 610 ГК Украины нарушением обязательства является его невыполнение или выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение). Согласно пунктам 1, 4 ч. 1 ст. 611 ГК Украиныв случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности прекращение обязательства вследствие одностороннего отказа от обязательства, если это установлено договором или законом, или расторжение договора ; возмещения убытков и морального вреда.

При этом ВС  не принял во внимание доводы о том, что норма ст. 52 Закона Украины «Об образовании» (в редакции на время вступления ответчика в университет), которой было предусмотрено, что выпускники высших учебных заведений, которые получили образование за средства государственного или местного бюджетов, направляемых на работу и обязаны отработать по направлению и в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, была исключена из Закона Украины «Об образовании» в связи с принятием Закона от 1 июля 2014 №1556-VII «О высшем образовании» .

Согласно ч. 3 ст. 5 ГК Украины , - если гражданские отношения возникли раньше и регулировались актом гражданского законодательства, утратившим силу новый акт гражданского законодательства применяется к правам и обязанностям, возникшим с момента вступления в силу.

Таким образом, ответы на Ваши вопросы следующие

1.Могу ли не отрабатывать семейным врачем по месту распределения? Отказ от отработки сем.врачем по месту распределения грозит судебным разбирательством и возмещением убытков. 

2.Имею ли я право найти работу в другой больнице государственной или нет? Я склоняюсь к позиции, что не можете, т.к. в договоре указано конкретное мед. учреждение.

Могу посоветовать еще вот что. Обратитесь в ВУЗ с просьбой предоставить Вам расчет стоимости обучения за все время. Дескать, хочу вернуть добровольно. И потом посмотрите, как и на основании чего они будут эту стоимость рассчитывать. Законом не установлена методика такого расчета. В расчете же, который предоставит ВУЗ, нужно требовать ссылочку на законодательный акт, на основании которого делается этот расчет. В спорной ситуации позиция должна строится также на том, что я, может и хочу вернуть деньги, вот только сильно переживаю, что этот расчет обоснован. А потому - дудки. 

Ответ оплачен: 19 грн.

Здравствуйте.

Соглашусь с консультациями коллег. От себя могу предложить Вам ознакомиться и проанализировать позиции судов по Вашему вопросу https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/79267793/

https://verdictum.ligazakon.net/document/69210011

Доброї ночі!

Все залежить від того, чи прописані у Вашому договорі, назву закладу, де Ви маєте відпрацювати 3 роки. Чи отримували Ви направлення з лікарні, де Ви планували працювати направлення. Якщо так, тоді Вам необхідно відпрацювати, там, де Ви отримували направлення та які вказано в договорі. 

Один випадок, коли Ви можете змінити місце роботи для відробітку 3 років, це якщо цей заклад знаходиться в тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донецької і Луганської області, які не підконтрольні українській владі. Тоді Ви можете звернутися до керівництва ВНЗ щодо зміни місця роботи. А також, якщо Ви маєте довідку внутрішньо переміщеної особи, тоді також можете звернутися до керівництва ВНЗ щодо зміни місця роботи на 3 роки. 

Якщо у Вашому договорі не зазначено закладу в якому Ви маєте відпрацьовувати 3 роки, тоді також можете спробувати звернутися до керівництва ВНЗ, але шансів, що Вам змінять досить мало. 

Запитання можете залишити в коментарі.

Сподіваюсь, що Вам допоміг!

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь.

P.S. Можу не одразу відповісти. Дякую за розуміння.

Додаткова індивідуальна консультація (на електронну пошту) платна. 

Реклама
Мой ответ